Skip to content
Polska

O nas

Jesteśmy tu na dobre

Decyzja o rozpoczęciu działalności w Polsce wzmacnia naszą obecność w Europie i umożliwia nam lepszą obsługę strategicznej bazy klientów w tym regionie

KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY

Ponad 86 tys. pracowników i obecność w przeszło 60 krajach i terytoriach Europy i obu Ameryk, Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki umożliwia nam obsługę klientów na prawie 150 rynkach świata. Jesteśmy spółką notowaną na giełdach w Londynie i Hongkongu.
Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Person, Human, Sitting

Standard Chartered w Polsce

Grupa Standard Chartered uruchomiła działalność w Polsce pod szyldem Standard Chartered Global Business Services Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie. Polska spółka rozpoczęła działalność operacyjną we wrześniu 2018 roku. Jest czwartym globalnym centrum usług biznesowych Standard Chartered na świecie i pierwszym w Europie.

Warszawskie biuro pełni funkcję regionalnej bazy i koncentruje się na wspieraniu działalności Standard Chartered w Europie i obu Amerykach. Polska została wybrana jako optymalna lokalizacja dla wspierania kientów i innych spółek z Grupy z tych części świata w dogodniejszej strefie czasowej i przy udziale wysoko wykwalifikowanych pracowników

Indoors, Person, Human

Globalne centra usług

Globalne centra zespołów Standard Chartered to wielofunkcyjne organizacje zdolne obsługiwać złożone procesy na dużą, międzynarodową skalę. W ujęciu globalnym centra te zatrudniają ponad 21 tys. pracowników na czterech rynkach – w Chinach, Indiach, Malezji i Polsce.

Są sercem operacyjnych i technologicznych zespołów wspierających bank w dostarczaniu produktów i usług klientom Standard Chartered. To tzw. centra doskonałości dla naszych gałęzi biznesowych i funkcji wsparcia na całym świecie, które stoją na czele naszej transformacji procesowej i operacyjnej.

Accessory, Tie, Accessories

Standard Chartered w Europie i obu Amerykach

W Europie i obu Amerykach zatrudniamy prawie 3 tys. osób w 14 różnych krajach i prowadzimy obsługę bankową niemal 75% z 20 największych globalnych marek pochodzących z tego regionu.

Europa jest sercem wiedzy i doświadczenia banku w głównych grupach produktowych, dzięki którym możemy oferować szeroką gamę rozwiązań i platform spełniających potrzeby naszych klientów, zarówno tym zlokalizowanym w Europie i chcących rozwijać swoją działalność na innych rynkach, jak i tym, których korzenie tkwią poza Europą, a które chcą zwiększać swój biznes w tym regionie. Londyn jest siedzibą naszej centrali od 1907 roku i centrum obsługi klientów korporacyjnych i instytucjonalnych na cały kontynent.

Standard Chartered prowadzi działalność również w wielu lokalizacjach w Ameryce Północnej i Południowej. Regionalna centrala banku znajduje się w Nowym Jorku. W tej części świata świadczymy usługi z zakresu bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej, bankowości transakcyjnej, związane z rynkiem walutowym i stóp procentowych, oraz klientom z sektora finansowego, technologicznego oraz ropy i gazu.

NASI LIDERZY W POLSCE

Anna Urbańska

Dyrektor Zarządzająca, Standard Chartered Global Business Services Polska

Anna odpowiada za strategiczny rozwój i zarządzanie działalnością operacyjną globalnego centrum usług biznesowych banku Standard Chartered w Polsce. Anna ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zgromadzone w sektorze finansowym, funduszy inwestycyjnych i konsultingowym.

Do grona pracowników Standard Chartered dołączyła w pażdzierniku 2018 roku z zadaniem zbudowania zespołu ds. przeciwdziałania przestępczości finansowej, którym kieruje jednocześnie z pełnieniem roli dyrektor zarządzającej polskiej spółki. Wcześniej kierowała zespołem ds. przeciwdziałania przestępczości finansowej w PWC, pełniła funkcję dyrektora operacyjnego w randze wiceprezesa zarządu w , a wcześniej zbudowała od podstaw i zarządzała centrum operacyjnym RBS (obecnie NatWest).

Pracowała również na kierowniczych stanowiskach w jednostkach operacyjnych takich instytucji finansowych jak Cetelem, HSBC i GMAC. Jest absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz sudiów podyplomowych z zakresu zarządzania i ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Accessory, Tie, Accessories

Przemek Olczak

Dyrektor Finansowy, Standard Chartered Global Business Services Polska

Przemek kieruje Pionem Finansów globalnego centrum usług banku Standard Chartered z siedzibą w Warszawie. Do grona pracowników Standard Chartered dołączył w lipcu 2018 roku z zadaniem stworzenia struktur finansowych w nowo powstającej spółce w Polsce. Jest doświadczonym menedżerem w dziedzinie finansów, który w trakcie swojej kariery zawodowej pomagał w repozycjonowaniu firm w Europie Środkowej i Zachodniej, jak również w Turcji i Indiach.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. realizację transgranicznych transakcji fuzji i przejęć w warunkach kształtowanych przez US GAAP oraz IFRS, projektowanie strategii rozwoju i wyjścia z poszczególnych rynków dla regulowanych spółek notowanych na giełdzie i będących w posiadaniu prywatnych właścicieli, dostarczanie efektywnych rozwiązań z zakresu podatków i finansowania w systemie europejskim i amerykańskim (pierwotne oferty publiczne, spółki joint venture) i dostosowywanie firm do przetrwania kryzysu finansowego z 2008 roku. Posiada certyfikaty ACCA i PMP oraz dyplom ukończenia studiów EMBA w London School of Economics.

Anna Jarczewska, Dyrektor ds. HR, Standard Chartered Global Business Services Polska

Anna Jarczewska

Dyrektor ds. HR, Standard Chartered Global Business Services Polska

Anna Jarczewska objęła stanowisko Dyrektora ds. HR w Standard Chartered GBS Polska na początku kwietnia 2020 roku. Anna odpowiedzialna jest za strategię zarządzania zasobami ludzkimi we wszystkich liniach biznesowych polskiej spółki.Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, które zdobywała w międzynarodowych firmach z różnych sektorów – zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zanim dołączyła do Standard Chartered, pełniła funkcję kierownika działu HR na Polskę i Szwajcarię w Diageo oraz członka zarządu w polskim oddziale tego koncernu. W firmie odpowiadała za kształtowanie i wdrażanie strategii organizacyjnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto, dbając o odpowiednią strukturę, zasoby i kompetencje umożliwiła jej rozwój w kolejnych latach. Wcześniej, przez 4 lata, pracowała na różnych stanowiskach z obszaru HR w firmie konsultingowej Deloitte w Polsce, gdzie uczestniczyła w budowaniu jej wizerunku pod kątem silnej marki jako pracodawcy i tworzeniu skutecznej strategii przyciągania kandydatów. Anna Jarczewska była również członkiem zespołu HR w irlandzkiej filii firmy Ericsson oraz zarządzała procesami rekrutacyjnymi w renomowanych sieciach hoteli w USA.

Jest absolwentką studiów magisterskich z zakresu psychologii w biznesie oraz inżynierskich z zakresu ochrony środowiska. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim, posiada akredytację CIPD zdobytą w International College of Ireland.

NASZA GLOBALNA SIEĆ

Jesteśmy obecni na 60 rynkach

Bank Standard Chartered powstał w 1969 roku

Nasza historia w skrócie