การเข้าถึงบริการทางการเงิน

ความเป็นมา

ประชากรมากกว่าสามพันล้านคนทั่วโลกไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางการเงินอย่างเพียงพอ ผลก็คือเป็นเรื่องยากที่จะเก็บเงินได้อย่างปลอดภัยสำหรับคนในครอบครัวและธุรกิจเหล่านี้และพวกเขาไม่สามารถหาที่กู้ยืมเงินได้หรือป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งสามารถทำลายโอกาสทางการเงินของพวกเขา

ปัจจัยหลายอย่างส่งผลต่อสถานการณ์นี้ โดยเฉพาะ:

  • ระดับความรู้ต่ำในกลุ่มผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต
  • ขาดการเข้าถึงการให้บริการทางการเงินหรือไม่มีสาขาธนาคารในพื้นที่ห่างไกล
  • ช่องว่างหรือไม่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการให้บริการทางการเงิน เราได้พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญใน:

การเงินฐานราก

การเข้าถึงการให้บริการแม้เพียงการกู้ยืมเงินจำนวนน้อยที่สุดสามารถช่วยกระตุ้นวงจรเชิงบวกของการเติบโตและการพัฒนาซึ่งจะช่วยผู้ที่มิฉะนั้นแล้วอาจขาดจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการและไม่ได้ตระหนักถึงความใฝ่ฝันของตนเอง

ระบบการเงินอิสลาม

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดให้บริการการเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามตั้งแต่ปี 2536 กฎหมายอิสลามห้ามจ่ายดอกเบี้ยจากเงินที่ยืมมาและการลงทุนในสินค้าหรือบริการที่ขัดต่อหลักปฎิบัติดังกล่าว เราขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงกับความต้องการธนาคารอิสลามที่กำลังเติบโตขึ้นทั่วโลก

เรื่องเด่น

  • ให้เครื่องมือเครดิตและเครื่องมือทางการเงินจำนวน 385 ล้านเหรียญสหรัฐฯแก่ MFIs (สถาบันการเงินรายย่อย)
  • ตลาดใหม่จำนวน 5 แห่งกับพันธมิตรสถาบันการเงินรายย่อย
  • พันธมิตรสถาบันการเงินรายย่อย 52 แห่งทั่วโลก