การเข้าถึงบริการทางการเงิน

กรณีศึกษา

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

ให้คำมั่นในการให้ความช่วยเหลือต่อ Millennium Development Goals (เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ)

THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) คือจุดประสงค์ 8 ประการที่มุ่งตอบสนองความท้าทายในการพัฒนาระหว่างประเทศในลำดับต้นๆของโลกภายในปี 2558 สำหรับปี 2551 นาย กอร์ดอน บราวน์ นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรเชิญผู้นำระดับโลกให้เข้าร่วมกับกลุ่ม MDG BUSINESS CALL TO ACTION โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทต่างๆมุ่งมั่นให้การสนับสนุน การทำงานของMDGSโดยการปรับธุรกิจหลักเพื่อช่วยให้ MDGS บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้

ความมุ่งมั่นของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดซึ่งประกาศโดย ปีเตอร์ แซนด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะให้ความช่วยเหลือด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงิน การพัฒนาทักษะ การเป็นพี่เลี้ยงและการวิจัยทางธุรกิจเพื่อช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMES) เพื่อเติมเต็มศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ

ภาค SME เป็นเครื่องจักรที่จะสร้างความเติบโตให้เศรษฐกิจทั่วโลกและสร้างธุรกิจส่วนใหญ่อย่างมากมาย อย่างไรก็ตาม ในหลาย ๆ ส่วนของโลก SME มีขนาดใหญ่เกินไปที่จะมีคุณสมบัติเป็นวิสาหกิจรายย่อยหรือผู้สนับสนุนและมีขนาดเล็กเกินไปที่จะเป็นตลาดเป้าหมายของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ ผลลัพธ์คือ SME ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

เราเชื่อว่าการให้การสนับสนุน SMES ให้เติบโตรุ่งเรืองจะสร้างความมั่งคั่งโดยการว่าจ้างคนทำงานมากขึ้นและจ่ายภาษีได้มากขึ้น

ด้านบน

กรณีศึกษา:ธุรกิจการเงินรายย่อยสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง

ในไนจีเรีย การเงินรายย่อยสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง

คาร่า อิเบซิม เกิดมาในครอบครัวยากจน พ่อของเธอเสียชีวิตขณะที่เธอยังเล็กและแม่ของเธอพิการ เนื่องจากขาดการศึกษาที่ดีและไม่มีคนในครอบครัวหรือญาติคอยให้ความช่วยเหลือ คาร่าจึงแต่งงานเมื่ออายุ 16 ปี

คาร่าและครอบครัวของเธอประทังชีวิตด้วยรายได้ของสามีที่ไม่เพียงพอ เมื่อประเทศไนจีเรียเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับงบประมาณภายในครอบครัว “เราไม่สามารถเลี้ยงดูพวกเขาอย่างดีและลูกๆของฉันไม่ได้รับการดูแลและการเอาใจใส่อย่างเหมาะสม” เธอกล่าว “พวกเขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนเนื่องจากจ่ายค่าเล่าเรียนช้า”

ชีวิตคาร่าเปลี่ยนไปในปี 2547 เมื่อเธอได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจาก MFI ของประเทศไนจีเรีย และพันธมิตรของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคือ องค์กรยกระดับเหนือความยากจน (LIFT ABOVE POVERTY ORGANISATION) (LAPO) ด้วยเงินกู้จำนวน 10,000 ไนรา (85 เหรียญ) จาก LAPO คาร่าได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอ

เงินกู้ครั้งแรกของคาร่าทำให้เธอสามารถสะสมเงินเพื่อทำธุรกิจเล็ก ๆ ได้ การชำระเงินคืนตามกำหนดของเธอช่วยให้เธอสามารถขอกู้เงินได้อีก การอบรมด้านการจัดการธุรกิจจาก LAPO มาก่อนได้สอนให้เธอนำเงินกู้ไปใช้ในการทำธุรกิจแทนการใช้เงินเพื่อความจำเป็นส่วนตัวและนำดอกผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่ในธุรกิจของตนเอง ตอนนี้เธอมีหลักประกันสินเชื่อครั้งที่แปดจำนวน 80,000 ไนรา (678 เหรียญ) รวมทั้งหมด คาร่าได้รับเงินจำนวน 360,000 ไนรา (3,051 เหรียญ) จาก LAPO เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง

“เป็นการสร้างกำลังใจในการจดจำว่าธุรกิจเล็กๆที่ฉันเริ่มต้นทำด้วยเงินทั้งหมด 10,000 ไนรา (85 เหรียญ) ได้เติบโตเป็นเงินทุนจำนวน 300,000 ไนรา (2,542 เหรียญ) ภายในระยะเวลาอันสั้น” เธอเปิดเผย “LAPO ให้ความช่วยเหลือฉันและให้ความหวังที่สดใสสำหรับอนาคต”

ด้านบน

กรณีศึกษา:การขยายพันธมิตรการเงินระดับย่อยไปสู่ตะวันออกกลาง

ในไนจีเรีย การเงินรายย่อยสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง

ณ สิ้นปี 2551 เราริเริ่มข้อตกลงแรกในการให้เงินทุนแก่โครงการสนับสนุนด้านการเงินในระดับจุลภาคในตะวันออกกลาง สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจะจัดสร้างเครื่องมืออำนวยความสะดวกทางการเงินในขั้นต้นจำนวน 1.5 ล้านดีนาร์จอร์แดน (2 ล้านเหรียญ) ให้กับ TAMWEELCOM ซึ่งเป็น MFI ของจอร์แดนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กทั่วทั้งอาณาจักร

จอร์แดนเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมบริการด้านการเงินระดับฐานราก ยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินระดับฐานรากของรัฐบาลมุ่งผสมผสานภาคธุรกิจการเงินในระดับฐานรากกับอุตสาหกรรมบริการด้านการเงินหลัก

ด้านบน

กรณีศึกษา:

ในปากีสถาน การออกตราสารหนี้ตามหลักชาริอะฮ์เป็นครั้งแรก

ในปี 2551รัฐบาลปากีสถานออกพันธบัตรอิสลามครั้งใหญ่ที่สุดหรือ SUKUK ซึ่งจัดโครงสร้างและดำเนินการโดยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธุรกรรมดังกล่าวรับประกันว่าธนาคารอิสลามมีหลักทรัพย์ตามหลักชาริอะฮ์เป็นครั้งแรกในประเทศปากีสถาน การตอบสนองความต้องการของสถาบันการเงินอิสลามในส่วนการให้บริการเครื่องมือทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์เพื่อทำตามข้อกำหนดที่รักษาไว้ของพวกเขา

SUKUKช่วยระดมทุนให้รัฐบาลปากีสถานและเป็นรากฐานเพื่อต่อไปยังตลาดการเงินอิสลาม เรามีความยินดีที่สามารถช่วยสนับสนุนรัฐบาลในการสร้างองค์ประกอบของโปรแกรม SUKUK ธุรกรรมดังกล่าวช่วยให้รัฐบาลเข้าถึงตลาดในประเทศผ่านทางการขายทอดตลาดของธนาคารกลางปากีสถานและจัดการปริมาณเงินหมุนเวียนทั้งหมดในระบบ ธนาคารอิสลามซื้อพันธบัตรเป็นส่วนใหญ่ ตอนนี้รัฐบาลปากีสถานสามารถกู้ยืมเงินภายในประเทศด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ดึงดูดใจมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้พึ่งเงินทุนจากต่างประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยแพง

ด้านบน