การเข้าถึงบริการทางการเงิน

การเงินฐานราก

สถาบันการเงินฐานราก หรือ MFIs ดำเนินการตามรูปแบบทางธุรกิจที่หลากหลายซึ่งค่อยๆพัฒนาเป็นตัวกลางที่มีความชำนาญในการให้บริการทางการเงิน ได้แก่ สินเชื่อ การออมเงิน การประกันและการส่งเงินกลับประเทศ แก่ผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ไม่ได้รับบริการจากธนาคาร

ที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เราให้การสนับสนุนกลุ่มสถาบันการเงินฐานราก (MFIs) ที่ช่วยให้เราให้บริการด้านการเงินแก่ผู้ที่ไม่ได้รับบริการหรือได้รับบริการไม่เพียงพอจากภาคการเงินหลัก

เรามีผลิตภัณฑ์ด้านการเงินและธนกิจให้บริการ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่กลุ่มสถาบันการเงินดังกล่าวในเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง เราใช้ประโยชน์จากเครือข่ายองค์กรเพื่อการพัฒนาทั่วโลก ลูกค้า ผู้ลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ชำนาญเฉพาะทางในกลุ่มต่างๆเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเงินทุนไปสู่ภาคการเงินระดับฐานราก-โดยเฉพาะในเอเชียและแอฟริกา

ที่ Clinton Global Initiative ปี 2549 เราให้คำมั่นต่อธุรกิจการเงินระดับฐานราก

คำมั่นที่มีต่อ Clinton Global Initiative
''คำมั่นดังกล่าวคือการจัดสร้างเครื่องมืออำนวยความสะดวกทางการเงินในระดับฐานรากจำนวน 500 ล้านเหรียญ [ในเวลามากกว่า 5 ปี] สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ดจะให้ความช่วยเหลือองค์กรเพื่อการพัฒนาและผู้จัดการกองทุนเป็นสินเชื่อและเครื่องมือทางการเงินจำนวน 500 ล้านเหรียญรวมทั้งการให้บริการคำปรึกษาด้านวิชาการ แก่สถาบันการเงินฐานราก (MFIs) ในแอฟริกาและเอเชีย มีการประเมินว่าเครื่องมือทางการเงินจะให้ประโยชน์แก่ประชาชนจำนวน 4 ล้านคนที่ปัจจุบันนี้ถูกตัดออกจากภาคการเงิน''
ธนาคาร Standard Chartered
21 กันยายน ปี 2006 ในที่ประชุม Clinton Global Initiative ในนิวยอร์ก
ด้านบน

ความสำเร็จของเราในปี 2551

  • ให้สินเชื่อและตราสารทางการเงินจำนวน 385 ล้านเหรียญฯแก่พันธมิตร MFIs ใน 15 ประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน
  • พัฒนาความสัมพันธ์กับ MFIs ในประเทศใหม่ๆ เช่น ประเทศจอร์แดน ไนจีเรีย เซียร์ราลีโอน แกมเบียและจีน เรายังให้ความช่วยเหลือต่อองค์กรเพื่อการพัฒนาและผู้ลงทุนด้านการเงินในระดับจุลภาคในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและศรีลังกา
  • สนับสนุนพันธมิตร MFIs รายใหม่ในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย บังคลาเทศและแทนซาเนีย
  • กระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้นกับลูกค้าเดิมโดยปฏิบัติตามความต้องการในการบริการธุรกรรมธนาคาร สินเชื่อและการจัดการความเสี่ยงอย่างช่ำชอง
  • ให้การสนับสนุนลูกค้าหลักในเอเชียและแอฟริกาเพื่อการเข้าถึงตลาดเงินทุนในประเทศ เราริเริ่มการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์และหุ้นกู้ที่ออกในสกุลเงินท้องถิ่น และจะสัมฤทธิ์ผลในปี 2552
  • ให้เงินช่วยเหลือจำนวน 125 ล้านเหรียญสำหรับธุรกิจการเงินระดับฐานรากของเราแก่ผู้ลงทุนผ่านทางหน่วยงานให้สินเชื่อแก่สถาบันทางการเงินระดับฐานรากในเอเชียและแอฟริกา(MILAA) ธุรกรรมดังกล่าวทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการเงินระดับฐานรากในเอเชียและแอฟริกาและจะช่วยให้สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดขยายการให้กู้ยืมเงินไปยังภาคการเงินระดับฐานราก
ด้านบน

ธุรกิจการเงินรายย่อยสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง

ธุรกิจการเงินรายย่อยสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง

คาร่า อิเบซิม เกิดมาในครอบครัวยากจน พ่อของเธอเสียชีวิตขณะที่เธอยังเล็กและแม่ของเธอพิการ เนื่องจากขาดการศึกษาที่ดีและไม่มีคนในครอบครัวหรือญาติคอยให้ความช่วยเหลือ คาร่าจึงแต่งงานเมื่ออายุ 16 ปี

คาร่าและครอบครัวของเธอประทังชีวิตด้วยรายได้ของสามีที่ไม่เพียงพอ เมื่อประเทศไนจีเรียเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับงบประมาณภายในครอบครัว “เราไม่สามารถเลี้ยงดูพวกเขาอย่างดีและลูกๆของฉันไม่ได้รับการดูแลและการเอาใจใส่อย่างเหมาะสม” เธอกล่าว “พวกเขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนเนื่องจากจ่ายค่าเล่าเรียนช้า”

ชีวิตคาร่าเปลี่ยนไปในปี 2547 เมื่อเธอได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจาก MFI ของประเทศไนจีเรีย และพันธมิตรของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคือ องค์กรยกระดับเหนือความยากจน (Lift Above Poverty Organisation) (LAPO) ด้วยเงินกู้จำนวน 10,000 ไนรา (85 เหรียญ) จาก LAPO คาร่าได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอ

เงินกู้ครั้งแรกของคาร่าทำให้เธอสามารถสะสมเงินเพื่อทำธุรกิจเล็ก ๆ ได้ การชำระเงินคืนตามกำหนดของเธอช่วยให้เธอสามารถขอกู้เงินได้อีก การอบรมด้านการจัดการธุรกิจจาก LAPO มาก่อนได้สอนให้เธอนำเงินกู้ไปใช้ในการทำธุรกิจแทนการใช้เงินเพื่อความจำเป็นส่วนตัวและนำดอกผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่ในธุรกิจของตนเอง ตอนนี้เธอมีหลักประกันสินเชื่อครั้งที่แปดจำนวน 80,000 ไนรา (678 เหรียญ) รวมทั้งหมด คาร่าได้รับเงินจำนวน 360,000 ไนรา (3,051 เหรียญ) จาก LAPO เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง

“เป็นการสร้างกำลังใจในการจดจำว่าธุรกิจเล็กๆที่ฉันเริ่มต้นทำด้วยเงินทั้งหมด 10,000 ไนรา (85 เหรียญ) ได้เติบโตเป็นเงินทุนจำนวน 300,000 ไนรา (2,542 เหรียญ) ภายในระยะเวลาอันสั้น” เธอเปิดเผย “LAPO ให้ความช่วยเหลือฉันและให้ความหวังที่สดใสสำหรับอนาคต”

ด้านบน

การขยายพันธมิตรการเงินระดับย่อยไปสู่ตะวันออกกลาง

การขยายพันธมิตรการเงินระดับย่อยไปสู่ตะวันออกกลาง

ณ สิ้นปี 2551 เราริเริ่มข้อตกลงแรกในการให้เงินทุนแก่โครงการสนับสนุนด้านการเงินในระดับจุลภาคในตะวันออกกลาง สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจะจัดสร้างเครื่องมืออำนวยความสะดวกทางการเงินในขั้นต้นจำนวน 1.5 ล้านดีนาร์จอร์แดน (2 ล้านเหรียญ) ให้กับ Tamweelcom ซึ่งเป็น MFI ของจอร์แดนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กทั่วทั้งอาณาจักร

จอร์แดนเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมบริการด้านการเงินระดับฐานราก ยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินระดับฐานรากของรัฐบาลมุ่งผสมผสานภาคธุรกิจการเงินในระดับฐานรากกับอุตสาหกรรมบริการด้านการเงินหลัก

ด้านบน

เรื่องเด่น

  • ให้เครื่องมือเครดิตและเครื่องมือทางการเงินจำนวน 385 ล้านเหรียญสหรัฐฯแก่ MFIs (สถาบันการเงินรายย่อย)
  • ตลาดใหม่จำนวน 5 แห่งกับพันธมิตรสถาบันการเงินรายย่อย
  • พันธมิตรสถาบันการเงินรายย่อย 52 แห่งทั่วโลก