การเข้าถึงบริการทางการเงิน

ที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศ และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมที่เราดำเนินธุรกิจด้วย

คาดว่ามีประชากรมากกว่าสามพันล้านคนที่ขาดช่องทางที่จะเข้าถึงการให้บริการด้านการเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เราจึงมีการดำเนินการเพื่อจัดหาบริการทางการเงินที่จะช่วยลดอุปสรรคในการพัฒนาแก่พวกเขา

หนึ่งในวิธีการที่เรากำลังดำเนินการเพื่อช่วยขยายผลการให้บริการทางการเงินที่มีต้นทุนต่ำแก่ผู้ด้อยโอกาส คือ การกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้าในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจโดยการสนับสนุนอุตสาหกรรมการเงินฐานรากโดยร่วมมือ และให้ความช่วยเหลือและบริการคำปรึกษาทางด้านวิชาการแก่สถาบันการเงินฐานราก (Microfinance Institutions: MFIs) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสถาบันเหล่านี้ให้กลายเป็นพานิชยกิจที่มีความยั่งยืนทางการเงิน

เราอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ให้ไว้กับ Clinton Global Initiative เพื่อให้สินเชื่อจำนวน 500 ล้านเหรียญแก่ MFIs ภายใน 5 ปีโดยประสบผลสำเร็จมากกว่าครึ่งหนึ่งของเป้าหมายในปี 2552

เพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเติบโตของระบบการเงินอิสลามในประเทศเป้าหมายของเราหลายแห่ง ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอิสลามทั้งบุคคลธนกิจและสถาบันธนกิจของเราเป็นไปตามหลักชาริอะฮ์ ในปี 2551 เราได้ก่อตั้งบริษัทสาขาที่ให้บริการด้านการเงินอิสลามที่เราเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในประเทศมาเลเซียเป็นแห่งแรก

ในการเปิดตัว Clinton Global Initiative ในเอเชีย เมื่อเดือนธันวาคม 2551 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดให้คำมั่นที่จะสนับสนุนเงินจำนวน 450,000 เหรียญในโครงการพลังของผู้หญิงเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน การวางแผนด้านการเงิน การลงทุนและเสริมสร้างศักยภาพสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นผู้หญิง เราตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 5,000 คนในภูมิภาคนี้ภายในปี 2554

ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

“ACCION International รู้สึกมานานแล้วว่าธนาคารระหว่างประเทศสามารถส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงสถาบันการเงินฐานรากได้ดีที่สุดโดยการให้ความช่วยเหลือในสิ่งพวกเขารู้ดีที่สุด: การเงินและความเชี่ยวชาญด้านวานิชธนกิจ นั่นคือกลยุทธ์ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเลือกใช้ เรายกย่องสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมด้วยการจัดสัมมนาและอบรมซึ่งนำผู้เกี่ยวข้องในระบบการเงินฐานรากโดยเฉพาะผู้ลงทุนและผู้ให้บริการการเงินแก่ระดับฐานรากเพื่อเรียนรู้จากกันและกันและร่วมสร้างกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของธุรกิจ ในท้ายที่สุดนี้ คนยากจนได้รับผลประโยชน์จากการเข้าถึงการให้บริการทางการเงินหลากหลายประเภท” มาเรีย โอเทอโร ประธานและผู้บริหารสูงสุดของ ACCION International

กรณีศึกษา:

Committed to contributing to the Millennium Development Goal

The Millennium Development Goals (MDGs) คือจุดประสงค์ 8 ประการที่มุ่งตอบสนองความท้าทายในการพัฒนาระหว่างประเทศในลำดับต้นๆของโลกภายในปี 2558 สำหรับปี 2551 นาย กอร์ดอน บราวน์ นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรเชิญผู้นำระดับโลกให้เข้าร่วมกับกลุ่ม MDG Business Call to Action โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทต่างๆมุ่งมั่นให้การสนับสนุน การทำงานของMDGSโดยการปรับธุรกิจหลักเพื่อช่วยให้ MDGS บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้

ความมุ่งมั่นของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดซึ่งประกาศโดย ปีเตอร์ แซนด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะให้ความช่วยเหลือด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงิน การพัฒนาทักษะ การเป็นพี่เลี้ยงและการวิจัยทางธุรกิจเพื่อช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) เพื่อเติมเต็มศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ

ภาค SME เป็นเครื่องจักรที่จะสร้างความเติบโตให้เศรษฐกิจทั่วโลกและสร้างธุรกิจส่วนใหญ่อย่างมากมาย อย่างไรก็ตาม ในหลาย ๆ ส่วนของโลก SME มีขนาดใหญ่เกินไปที่จะมีคุณสมบัติเป็นวิสาหกิจรายย่อยหรือผู้สนับสนุนและมีขนาดเล็กเกินไปที่จะเป็นตลาดเป้าหมายของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ ผลลัพธ์คือ SME ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

เราเชื่อว่าการให้การสนับสนุน SMEs ให้เติบโตรุ่งเรืองจะสร้างความมั่งคั่งโดยการว่าจ้างคนทำงานมากขึ้นและจ่ายภาษีได้มากขึ้น

เรื่องเด่น

  • ให้เครื่องมือเครดิตและเครื่องมือทางการเงินจำนวน 385 ล้านเหรียญสหรัฐฯแก่ MFIs (สถาบันการเงินรายย่อย)
  • ตลาดใหม่จำนวน 5 แห่งกับพันธมิตรสถาบันการเงินรายย่อย
  • พันธมิตรสถาบันการเงินรายย่อย 52 แห่งทั่วโลก
รางวัล The Banker Logo Awards

รางวัล The Banker Commendations 2008 – Banking the Unbanked

รางวัล The Banker Commendations 2008 – การเงินธุรกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุด

รางวัล The Banker Commendations 2008 – ผลการดำเนินงานของธนาคารที่ดีที่สุด