จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

หากใครต้องการเหตุผลยืนยันความสำคัญของการนำแนวทางความยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดูได้จากความปั่นป่วนและการชะงักงันของตลาดการเงินในปี 2551 ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจน

ธนาคารใดก็ตามที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ไม่ยั่งยืนต่างประสบกับความล่มสลายหรือต้องขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล ความพลิกผันกะทันหันของการก่อหนี้ในระดับที่ไม่ยั่งยืนทั่วทั้งตลาดการเงินหลายแห่งก่อเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลต่อภาคเศรษฐกิจจริง ไม่น่าประหลาดใจว่าความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่สาธารณชนมีต่อธนาคารและการสนับสนุนทางการเมืองในอุตสาหกรรมนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว

ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและกลยุทธ์ของเราที่มุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในพื้นฐานของการธนาคารทำให้สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ค่อนข้างดี เราได้รับความเสียหายบ้าง แต่เรายังคงดำเนินธุรกิจให้บริการลูกค้าตามปกติและมีกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง

แต่เราไม่อาจนิ่งนอนใจ สิ่งแวดล้อมทางการตลาดยังคงผันผวนและท้าทาย กระบวนการแก้ไขความไม่สมดุลของเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่ยั่งยืน ระดับหนี้ที่มีจำนวนสูงมากเกินไป และสภาพคล่องส่วนเกิน ยังเป็นปัญหาที่ไม่สิ้นสุดง่ายๆ ในปี 2552 ประเทศต่างๆเกือบทั่วทั้งโลกจะเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจเติบโตช้าลง การว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นและการขาดทุนของของบริษัทต่างๆ ตลาดของเราในเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลางน่าจะประสบปัญหาน้อยกว่าทางยุโรปและอเมริกา แต่ต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน

ในสถานการณ์นี้ วาระความยั่งยืนของเราต้องพิจารณาถึงภาระหน้าที่เบื้องต้นในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กลับคืนสู่ภาคธนาคารในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นแก้ปัญหาระยะยาวที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เราต้องยอมรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เราต้องชัดเจนกับบทบาทที่สำคัญของธนาคารที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ เราต้องแสดงให้เห็นว่าแนวทางที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดดำเนินธุรกิจ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ผู้ลงทุนและสังคมโดยรวม

สำหรับภาคเศรษฐกิจ การธนาคารเปรียบเหมือนออกซิเจน ในยามที่มีอยู่กลับไม่เห็นคุณค่าหรือความสำคัญ แต่เมื่อขาดไปหมายถึง ธนาคารมีบทบาทสำคัญหลายประการ ได้แก่ ใ้ห้บริการในการจ่ายชำระ ช่วยในการออม และให้สินเชื่อ โดยการกู้ยืมระยะสั้นและปล่อยกู้ระยะยาว ระบบการธนาคารเอื้อให้ภาคเศรษฐกิจอื่นๆทำในทางตรงกันข้าม ซึ่งเท่ากับมอบอำนาจผู้บริโภคและเติมเชื้อให้บริษัทต่างๆ

การธนาคารโดยเนื้อหาแล้วเกี่ยวข้องกับการรับความเสี่ยง ซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาตราบใดที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมอย่างดีและเหมาะสมกับมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของกิจกรรมดังกล่าว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ธนาคารหลายแห่งละเลยต่อหลักการแลกเปลี่ยนระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทน ทั้งสำหรับธนาคารเองและสังคมโดยรวม กิจกรรมบางอย่างที่ธนาคารทำ ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจ กลับกลายเป็นว่าไม่ยั่งยืน

ดังนั้นบทเรียนหนึ่งที่ได้จากวิกฤตครั้งนี้คือธนาคารทุกแห่งต้องมั่นใจว่ากลยุทธ์ รูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์นั้นตั้งอยู่บนความยั่งยืน ไม่ได้หมายความว่าธนาคารทุกแห่งต้องประสบความสำเร็จเท่าเทียมกัน แต่ระบบควบคุมดูแลจำเป็นต้องสามารถคาดการณ์และเห็นข้อผิดพลาดได้ก่อนจะเกิดความเสียหาย

บทเรียนอีกบทหนึ่งคือตลาดทุกแห่งนั้นมีความเชื่อมโยงกัน ความเห็นเรื่อง “ความสัมพันธ์ที่หลุดจากกัน” ที่ว่าเอเชียมีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤติจากโลกตะวันตกนั้นถูกล้มล้างไปแล้ว นั่นหมายความว่าการรับมือต่อวิกฤตต้องร่วมมือกัน ดังนั้น กระบวนการร่วมมือกันของกลุ่มประเทศ จี20 ที่ได้ริเริ่มขึ้นในวอชิงตันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2551 จึงมีความสำคัญยิ่ง

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไม่เสแสร้งว่ามองเห็นวิกฤตล่วงหน้า แต่เรารู้และได้กล่าวไว้ว่า มีการก่อหนี้มากเกินไปและความเสี่ยงถูกประเมินต่ำเกินจริง เราไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งเรื่องความสัมพันธ์ที่หลุดจากกัน เราหลีกเลี่ยงธุรกรรมจำนวนมากที่มีความ “ซับซ้อน” เราไม่เคยมองข้ามความสำคัญของสภาพคล่อง แต่กระนั้นเรายังรู้สึกประหลาดใจกับความรวดเร็วและความรุนแรงของของวิกฤตที่เกิดขึ้น

ความมุ่งมั่นของเราคือ มุ่งเน้นในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนในฐานะธนาคาร สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สนับสนุนลูกค้าของเรา เกื้อหนุนเศรษฐกิจโดยรวม และเป็นพลังแห่งความดีในชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินธุรกิจ เราจะต้องเผชิญการตัดสินใจที่ยากลำบากในปี 2552 เพราะวิกฤตเศรษฐกิจจะนำมาซึ่งความท้าทายมากมาย แต่เรายังมองเห็นโอกาสอีกมาก ในการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และความโดดเด่นของเรา เรายังคงลงทุนในประเทศต่างๆเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน นี่คือวิธีการทำธุรกิจของเรา ซึ่งสืบเนื่องมานานกว่า 150 ปี

การนำความยั่งยืนของการธนาคารให้กลับมาอีกครั้งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในปี 2552 แต่การแก้ปัญหาระบบการเงินทั่วโลกไม่ควรดำเินินไปเพียงลำพัง เพราะมันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น

ประเทศต่างๆที่เราดำเนินธุรกิจอยู่เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบในแง่ลบจากปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ปัญหาเหล่านี้จะยังคงอยู่อีกนานหลังฟื้นฟูความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้ว และมีแนวโน้มที่จะสร้างความไม่มั่นคงในระยะยาวยิ่งกว่า ปัญหาดังกล่าวจึงต้องการความใส่ใจในตอนนี้ ดังนั้น ในขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจเป็นข่าวใหญ่ สิ่งที่อันตรายคือ สังคมลืมนึกถึงประชากรหลายร้อยล้านที่ยากจน ขาดสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีพ เช่น อาหารและการดูแลสุขภาพหรือเผชิญผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่คุกคามการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจ ประเด็นปัญหาต่างๆ เหล่านี้ยิ่งทรุดหนักในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ ผู้ด้อยโอกาสในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลางคือผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในภาวะเศรษฐกิจถดถอย การไหลเวียนของเงินทุนเพื่อการพัฒนาและการสนับสนุนทางการเงินที่ร่อยหรอลงกำลังคุกคามความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนมาก

ดังนั้น แนวทางการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนของเราจึงยังคงมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจหลักของธนาคารอย่างรับผิดชอบ และดำเนินการในอีก 7 ประการซึ่งเป็นแก่นของกลยุทธ์ในการสร้างความยั่งยืนของเราตลอดหลายปีทีี่ผ่านมา โดยสังเขปดังนี้

ดำเนินการขายและการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ
หลายคนเสียเงินจากการลงทุนเนื่องจากผลของภาวะวิกฤต ความปั่นป่วนของตลาดการเงินกระตุ้นให้ลูกค้าและหน่วยงานกำกับดูแลตระหนักมากขึ้นในปัญหาการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างขาดความรับผิดชอบ พฤติกรรมนี้เป็นภัยคุกคามที่บ่อนทำลายความมั่นคงของภาคบริการด้านการเงินและชี้ให้เห็นว่าการขายและการตลาดอย่างมีรับผิดชอบสำคัญอย่างยิ่งต่อพื้นฐานของการธนาคารอย่างไร ที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เราดูแลปกป้องเงินทุนของลูกค้าอย่างจริงจังเสมอ ตลอดจนไม่ละเลยที่จะตรวจสอบภาวะการรับความเสี่ยงของลูกค้ารายบุคคลกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอต่อลูกค้า

การเข้าถึงบริการทางการเงิน

การพัฒนาการเข้าถึงบริการทางการเงินเป็นปัจจัยสำคัญต่อการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความยากจน สิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องคือ กระตุ้นธุรกิจในระดับรากหญ้า และเราดำเนินไปได้ตามเป้าหมายที่จะให้การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านไมโครไฟแนนซ์จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามพันธสัญญาใน Clinton Global Initiative ปัจจุบันเราให้วงเงินสินเชื่อใหม่ 385 ล้านเหรียญสหรัฐ และเครื่องมือทางการเงินแก่สถาบันการเงินรายย่อยระดับไมโครไฟแนนซ์ที่เป็นพันธมิตรในแอฟริกาและเอเชีย 52 แห่ง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเชิงวิชาการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน

แต่การให้วงเงินสินเชื่อเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด การส่งเสริมความรู้ทางการเงินและสร้างสมรรถภาพมีความสำคัญเช่นกัน ในเดือนพฤษภาคมปี 2551 เราให้คำมั่นต่อข้อเรียกร้องให้ดำเนินการตามเป้าประสงค์ในการพัฒนาในรอบสหัสวรรษจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรโดยริเริ่มโครงการใหม่ที่จะรวมผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงิน การพัฒนาทักษะ การเป็นพี่เลี้ยงในทางธุรกิจและการวิจัย เพื่อช่วยให้ภาควิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) เติมเต็มศักยภาพการเติบโตของพวกเขา

การต่อสู้กับปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน
เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดจากอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงอาชญากรรมทางการเงินของธนาคารรับผิดชอบทบทวนความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางการเงินในปัจจุบันและที่กำลังเกิดใหม่และวางกลยุทธ์จัดการกับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงดังกล่าว ในปี 2551 เราเริ่มใช้กลยุทธ์ใหม่สำหรับทั้งกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาการฟอกเงินและขยายการใช้ระบบกำกับดูแลเพื่อชี้ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

การลงทุนในชุมชน
สังคมยังคงพ่ายแพ้ต่อสงครามเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เพราะยังมีผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน วันะ 6,800 ราย เพื่อบรรลุคำมั่นของเราที่จะให้การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์แก่ประชากรจำนวน 1 ล้านคนภายในปี 2553 เราได้ขยายโครงการให้การศึกษาลูกค้าในส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ในแอฟริการวมทั้งบริษัทระดับโลกและนักเรียนนักศึกษาทั่วโลก ปัญหาท้าทายในเรื่องโรคตาบอดที่สามารถป้องกันได้และโรคมาลาเรียยังคงเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและโอกาสทางเศรษฐกิจในหลายประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ ในเดือนตุลาคมปี 2551 โครงการ ‘Seeing is Believing ให้ดวงตา ให้ชีวิต - วิสัยทัศน์ใหม่’ เราให้คำมั่นสัญญาที่จะให้บริการดูแลสุขภาพสายตาแก่ประชากร 20 ล้านคนใน 20 เมืองทั่วโลกภายในปี 2555 โครงการ Nets for Life ที่มุ่งแก้ปัญหาโรคมาลาเรียในแอฟริกา ได้ดำเนินการแจกจ่ายมุ้งป้องกันโรคมาลาเรียมากกว่า 1 ล้านหลังตั้งแต่ปี 2549 เราขยายคำมั่นที่จะแจกจ่ายมุ้งอีก 5 ล้านหลังภายในปี 2556

พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
เราเห็นแล้วว่าการไม่มีข้อตกลงสากลเกี่ยวกับระบบการเงินทั่งโลกส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงเพียงใด ในทำนองเดียวกัน เป็นการไม่ฉลาดที่จะพยายามแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยลำพัง ทั้งนี้ จะต้องมีการบรรลุข้อตกลงสากลกันในปี 2552 และเรายังคงมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาโลกร้อนในฐานะสมาชิก The Climate Group และ Carbon Disclosure Project

เราตระหนักในความรับผิดชอบที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของเราและเราสามารถทำได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับปี 2549 ถึง 2551 เราร่วมมือกับพนักงาน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆเพื่อเพิ่มความตระหนัก กระตุ้นการปฏิบัติและลดผลกระทบที่ทุกฝ่ายกระทำต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2551 เราเริ่มดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทบทวนใหม่ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้สูงเพื่อให้บรรลุภายในปี 2554 และต่อไป

สนับสนุนทางการเงินในโครงการที่ยั่งยืน
ภายในปี 2593 โลกต้องผลิตพลังงานมากเป็นสองเท่าของปัจจุบันแต่ปล่อยคาร์บอนเพียงครึ่งหนึ่งเพื่อไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนที่จะเป็นหายนะตามมา ขณะที่ราคาน้ำมันยังผันผวนอย่างต่อเนื่องและการปล่อยสินเชื่อยังคงเข้มงวด โครงการพลังงานสะอาดอาจดึงดูดการลงทุนได้น้อยลง สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ให้เงินสนับสนุนแล้วกว่า 3 พันล้านเหรียญในโครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาด และยังมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนธุรกิจด้านนี้ให้เติบโตต่อไป การให้เงินสนับสนุนโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศเกาหลีเป็นตัวอย่างหนึ่ง โครงการ SinAn Gun ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 25 เมกกะวัตต์ และเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

เราเข้าร่วมในแนวร่วมสถาบันการเงินระดับแนวหน้า 5 แห่งเพื่อวางหลักปฏิบัติด้านภาวะอากาศ (Climate Principles) ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคมปี 2551 เราจะเป็นต้องนำหลักปฏิบัตินี้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2551 เราสรุป ‘แถลงการณ์จุดยืน’ ที่กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของเราในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าครอบคลุมเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่างๆ ตั้งแต่ปัญหาภาวะโลกร้อนไปจนถึงแรงงานเด็ก พลังงานชีวภาพไปจนถึงการนำวัสดุจากเรือเก่าหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

สถานที่ทำงานที่พึงปรารถนา
จำนวนพนักงานของเราเพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วัฒนธรรมของเราช่วยขับเคลื่อนให้เราประสบผลสำเร็จแต่เราอาจกลายเป็นเหยื่อของการเติบโตของตัวเองเพราะเราผสานรวมคนใหม่ๆจำนวนมากเข้ามาในธนาคาร ในปี 2551 เราหยิบยกเรื่องค่านิยมขึ้นมาสร้างความตระหนักกันอีกครั้งเพื่อใช้เป็นเข็มทิศชี้นำแนวทางการปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งผมเชื่อว่าจะช่วยให้เราดำรงความสำเร็จต่อไปในอนาคต เคียงคู่ไปกับบุคลากรที่มีความสามารถสูง ความหลากหลายและค่านิยมของพนักงานเรา

จากที่ยังมีข้อถกเถียงต่อเนื่องเกี่ยวกับระดับความเหมาะสมของกฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น สำหรับผม ไม่ต้องสงสัยเลยว่มันเป็นไปไม่ได้และไม่เหมาะสมที่จะพยายามและวางระเบียบในทุกๆเรื่อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งในเรื่องความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ และตอกย้ำค่านิยมของเรา จึงยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

ผู้วิจารณ์บางท่านแย้งว่า วิกฤตในตอนนี้ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายการให้ผลตอบแทนของธนาคารที่ช่วยสร้างวัฒนธรรมการรับความเสี่ยงที่สูงเกินตัว เรามองว่านโยบายการให้ผลตอบแทนของเราควรสนับสนุนและขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจและส่งเสริมค่านิยมของเรา ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลกำไรในระยะยาวโดยการพิจารณาความเสี่ยงและต้นทุนทั้งหมด เราทบทวนนโยบายการให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอตามพัฒนาการสำัคัญของกฎระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติในตลาด

บทสรุป

ปัจจุบัน ยิ่งกว่าในอดีต สังคมต้องการธนาคารที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสนองตอบความต้องการด้านการธนาคารของลูกค้าในเรื่องของการออมเงินและบริการด้านสินเชื่อ และเป็นสถาบันที่มีความตระหนักในความรับผิดชอบของบทบาทองค์กรที่มีต่อชุมชน แม้ผมจะภาคภูมิใจในความก้าวหน้าของวาระความยั่งยืนของเราที่ดำเินนไปแล้วในปี 2551 ผมยอมรับว่า ยังมีอีกมากที่ต้องทำ ในฐานะธนาคารชั้นนำระดับสากล เรามีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเพื่อสร้างความเติบโตให้เกิดขึ้นอีกครั้ง โดยให้การสนับสนุนลูกค้าของเราทั่วทั้งแอฟริกา เอเชียและตะวันออกกลางด้วยวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิมในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนร่วมแก้ปัญหาหนักหน่วงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมบางประการที่เกิดขึ้นในโลก

ลายเซ็น Peter Sands

Peter Sands,
ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มธุรกิจ3 มีนาคม ปี 2009

ด้านบน