การลงทุนในชุมชน

เรื่องราวของเรา

การใช้ชีวิตเมื่อติดเชื้อเอชไอวี 'อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ให้การอบรม'

ให้เงินบริจาคมากกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อการฟื้นฟูหลังเกิดแผ่นดินไหว

ในเดือนสิงหาคมปี 2008 Standard Chartered จัด 'อบรมผู้ฝึกอบรม' ในแถบอเมริกาใต้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่าเจ็ดประเทศ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ AIESEC’s 2008 International Congress และการฉลองครบรอบ 60 ปี ซึ่งมีนักศึกษา AIESEC จำนวน 600 คนจาก 100 ประเทศมารวมตัวกันในบราซิลในงานซึ่งมีใจความหลักเกี่ยวกับ "ความรับผิดชอบต่อความยั่งยืนในอนาคต" HIV Champions ที่ได้รับการอบรมใหม่ๆให้การอบรมแก่กลุ่มนักศึกษา AIESEC จำนวน 30 คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยครอบคลุมเนื้อหาหลักห้าประการซึ่งเป็นหัวใจหลักของโปรแกรมให้การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีของเรา

นักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมกับ Standard Chartered ในโปรแกรมให้การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีในประเทศของตนเองและสิ่งดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นจากการทำแบบทดสอบก่อนเข้าอบรม แม้ว่าระดับความรู้ดังกล่าวเพิ่มพูนขึ้นหลังจากการอบรมก็ตามที การอบรมเชิงปฏิบัติการให้โอกาสในการพูดคุยถึงประเด็นต่างๆรอบตัวที่เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีซึ่งส่งเสริมการสนับสนุนของเราที่ว่าการให้การศึกษาแบบตัวต่อตัวจะสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร ลดความกลัวในการพูดคุยถึงหัวข้อที่ท้าทายและจะส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากกว่าการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์เพียงลำพัง

 
ด้านบน

กรณีศึกษา: การเป็นอาสาสมัครและปรับปรุงบริการดูแลสุขภาพสายตาในกรุงธากา

โรงพยาบาลจักษุแพทย์เห็นถึงประโยชน์ของอาสาสมัคร

อาสาสมัครของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดช่วยโรงพยาบาลจักษุอิสลามียะประหยัดเงินหลายพันเหรียญสหรัฐ โดยนำทักษะความรู้หลักไปใช้ในการให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล พนักงานสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคนอื่นๆ ได้สละเวลาหนึ่งวันในการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือแพทย์ ตอบคำถามคนไข้ และพาคนไข้เข้าและออกจากโรงพยาบาล

โรงพยาบาลดังกล่าวเป็นหนึ่งในโรงพยาบาล 4 แห่งในเมืองหลวงของบังคลาเทศที่ได้ประโยชน์จากการร่วมเป็นพันธมิตรกับโครงการ Seeing is Believing เป็นระยะเวลา 5 ปี องค์กรพันธมิตรจะให้เงินทุนในการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความบกพร่อง พร้อมๆ ไปกับการฝึกอบรมพนักงานโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุงบริการการดูแลสุขภาพสายตาที่ดีขึ้นสำหรับผู้พิการทางสายตามากกว่า 270,000 คนในเมือง โดยธากาเป็นหนึ่งใน 20 เมืองทั่วโลกที่ได้รับความช่วยเหลือในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ วิสัยทัศน์ใหม่ (A New Vision)

ด้านบน

กรณีศึกษา: แผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน

ให้เงินบริจาคมากกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อการฟื้นฟูหลังเกิดแผ่นดินไหว

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้สัญญาให้เงินช่วยเหลือมากกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการบูรณะที่อยู่อาศัยใหม่หลังจากแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวนในประเทศจีน ซึ่งคร่าชีวิต ผู้คนจำนวนหลายหมื่นคนและทำให้ผู้คนหลายแสนคนไร้ที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อรับบริจาคจากพนักงานในประเทศจีน ซึ่งพนักงานจากทั่วโลกก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ อันแสดงถึงแรงใจในความเป็นสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในหลายประเทศ ทั้งฮ่องกง สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร ก็มีการเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคจากพนักงานเช่นเดียวกัน

 
ด้านบน