การลงทุนในชุมชน

พนักงานจิตอาสา

พนักงานต้องการช่วยเหลือชุมชนของตนเองและเราสนับสนุนให้พนักงานขันอาสาในการสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นยิ่งขึ้นระหว่างสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกับชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ

การเป็นอาสาสมัครเปิดโอกาสให้พนักงานใช้ทักษะเพื่อทำประโยชน์ในแบบเฉพาะตัวแก่องค์กรและทำให้พวกเขาสนับสนุนกิจกรรมนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยให้พวกเขาพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ภายใต้โปรแกรมพนักงานจิตอาสาของธนาคาร เราสนับสนุนให้พนักงานลางานโดยได้รับเงินตอบแทนตามปรกติเป็นเวลา 2 วันในหนึ่งปี เพื่อขันอาสาเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับโปรแกรมด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมของเรา จำนวนของพนักงานจิตอาสายังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 23,000 วันในปี 2551 เพิ่มขึ้นจาก 11,000 วันในปี 2550

การริเริ่มในระดับประเทศ

ในปี 2551 เราจัดโครงการมอบรางวัลสำหรับประเทศที่มีอัตราพนักงานจิตอาสาสูงที่สุดในปี 2550 โดยมีพนักงานจำนวนไม่มากที่ได้รับการเสนอชื่อในแต่ละประเทศที่ได้รับรางวัล โดยสามารถลางานได้เพิ่มขึ้นโดยได้รับเงินตอบแทนตามปรกติเป็นเวลา 5 วัน ในปี 2551 พนักงานใน 7 ประเทศได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงประเทศจอร์แดน มาเลเซียและอูกันดา โดยผู้ที่ได้รับรางวัลได้ไปเยี่ยมชมโครงการเพื่อชุมชนในประเทศอินเดีย แม้การให้รางวัลจะเป็นวิธีที่ดีในการยกย่องพนักงานในประเทศต่าง ๆ ที่พยายามส่งเสริมพนักงานจิตอาสามากที่สุด การบรรลุผลสำเร็จยังคงน้อยอยู่ ในปี 2552 เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิธีการใหม่เพื่อให้มีจำนวนพนักงานเข้าร่วมเพิ่มขึ้น

เรื่องเด่น

  • สายตาของประชากรจำนวน 2 ล้านคนได้รับการฟื้นฟู
  • ดำเนินการแจกจ่ายมุ้งจำนวน 1 ล้านผืนไปยัง 15 ประเทศ
  • การเพิ่มขึ้นถึง 150% ของจำนวน HIV champions