การลงทุนในชุมชน

การใช้ชีวิตกับเอชไอวี

โรคเอดส์ยังคงเป็นนักฆ่าระดับโลกที่ยังไม่มียาหรือวัคซีนรักษา ประชากรมากกว่า 33 ล้านคนติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ โดยมีประชากรติดเชื้อใหม่ 6,800 รายในแต่ละวัน 1มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงและเด็กและ 60% ของเด็กทารกที่ติดเชื้อเสียชีวิตภายในสองวันนับจากวันที่เกิด

การแพร่เชื้อก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลแก่ชุมชนหลายแห่งที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ โรคชนิดนี้ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้และการเข้าถึงการรักษาที่มีมากขึ้น จะทำให้สถานการณ์ทรงตัวได้2 ก็ต่อเมื่อมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวี การป้องกันผ่านทางการให้การศึกษาเป็นเพียงวิธีเดียวที่ช่วยให้บรรลุผลสำเร็จได้

โครงการใช้ชีวิตกับเอชวีของธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสชนิดนี้โดยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่านทางการให้การศึกษาเพื่อช่วยป้องกันไม่ใช่เฉพาะพนักงานของเราเท่านั้นแต่ประชากรจำนวน 1 ล้านคนจะได้รับการศึกษาผ่านทางโปรแกรมนี้ด้วย .

HIV Champions

เรามีเครือข่ายอาสาสมัครที่เป็นพนักงานซึ่งเราเรียกว่า ‘HIV Champion’ พวกเขาทำหน้าที่สร้างความตระหนักเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ภายในธนาคารและหน่วยงานภายนอกให้เพิ่มมากขึ้น

HIV CHAMPIONจัดอบรมแบบตัวต่อตัวโดยใช้ชุดคู่มือให้การศึกษาเกี่ยวกับเอชไอวีซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับความต้องการวัฒนธรรมของผู้เข้าอบรมได้อย่างง่ายดาย HIV Champion ของเรา ทำงานร่วมกับองค์ภายนอกเพื่อช่วยพัฒนาโปรแกรมการให้การศึกษาเกี่ยวกับเอชไอวีในสถานที่ทำงานให้เหมาะสมกับองค์กรนั้นๆ และฝึกอบรมอาสาสมัครภายในองค์กรดังกล่าวเพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี

HIV CHAMPION ของเราทุกคนเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ในปี 2551 และมีการจัด ‘อบรมผู้ฝึกอบรม’ เพื่อทบทวนความรู้ระดับภูมิภาคในแอฟริกา เอเชียและอเมริกาใต้

การใช้ชีวิตเมื่อติดเชื้อเอชไอวี 'อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ให้การอบรม'

ให้เงินบริจาคมากกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อการฟื้นฟูหลังเกิดแผ่นดินไหว

ในเดือนสิงหาคมปี 2008 Standard Chartered จัด 'อบรมผู้ฝึกอบรม' ในแถบอเมริกาใต้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่าเจ็ดประเทศ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ AIESEC’s 2008 International Congress และการฉลองครบรอบ 60 ปี ซึ่งมีนักศึกษา AIESEC จำนวน 600 คนจาก 100 ประเทศมารวมตัวกันในบราซิลในงานซึ่งมีใจความหลักเกี่ยวกับ "ความรับผิดชอบต่อความยั่งยืนในอนาคต" HIV Champions ที่ได้รับการอบรมใหม่ๆให้การอบรมแก่กลุ่มนักศึกษา AIESEC จำนวน 30 คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยครอบคลุมเนื้อหาหลักห้าประการซึ่งเป็นหัวใจหลักของโปรแกรมให้การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีของเรา

นักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมกับ Standard Chartered ในโปรแกรมให้การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีในประเทศของตนเองและสิ่งดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นจากการทำแบบทดสอบก่อนเข้าอบรม แม้ว่าระดับความรู้ดังกล่าวเพิ่มพูนขึ้นหลังจากการอบรมก็ตามที การอบรมเชิงปฏิบัติการให้โอกาสในการพูดคุยถึงประเด็นต่างๆรอบตัวที่เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีซึ่งส่งเสริมการสนับสนุนของเราที่ว่าการให้การศึกษาแบบตัวต่อตัวจะสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร ลดความกลัวในการพูดคุยถึงหัวข้อที่ท้าทายและจะส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากกว่าการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์เพียงลำพัง

 

Clinton Global Initiative

เราดำเนินไปตามแผนเพื่อให้บรรลุคำมั่นที่มีต่อ Clinton Global Initiative ในการให้การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์แก่ประชากรจำนวน 1 ล้านคนภายในปี 2553 โดยในปี 2551เรามีเครือข่าย HIV Champion เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเป็น 850 คนทั้ง 50 ประเทศ เป้าหมายของเราคือให้การอบรมผู้ที่ทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี 7,000 คนในบริษัทอื่น ๆ ซึ่งแต่คนจะให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้อีก 150 คน จนถึงปัจจุบัน เราจัดอบรมให้แก่ผู้ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวแล้วเป็นจำนวน 2,811 คน ภายในสิ้นปี 2551 องค์กรต่าง ๆ ได้ให้คำมั่นกับเราในการให้การศึกษาแก่บุคลากรของตนเองจำนวนมากกว่า 400,000 คน

นื่องด้วยประเด็นต่าง ๆ เช่นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ได้กลายเป็นวาระทางการเมือง เราจึงรักษาไว้ซึ่งความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามจากเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ เราเน้นมุ่งเน้นในการสร้างความตระหนักในองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นหุ้นส่วนกับเรา โดยเฉพาะการมุ่งเป้าไปที่กลุ่มอายุเสี่ยง (เช่น อายุ 15-24 ปีในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย3) และการเข้าร่วมประชุมเอดส์ระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ปีเตอร์ แซนด์ส ซีอีโอของกลุ่ม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจโลกต้านภัยเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย และเรายังเข้าร่วมกับสมาคมในอีกหลายๆ ประเทศ

1
รายงานการแพร่ระบาดโรคเอดส์ทั่วโลกปี 2008 ของ UNAIDS
2
รายงานการแพร่ระบาดโรคเอดส์ทั่วโลกปี 2008 ของ UNAIDS – ข้อมูลสรุป หน้าที่ 17
3
ช่วงอายุหลักกำหนดโดย UNAIDS – ดูที่รายงานการแพร่ระบาดโรคเอดส์ทั่วโลกปี 2008 ของ UNAIDS – ข้อมูลสรุป หน้าที่ 13

ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ

ประสบผลสำเร็จอย่างน่าทึ่งในการต่อสู้กับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ในปี 2551

  • ในประเทศโกตดิวัวร์ HIV Champion ของเราให้การอบรมเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์แก่นักเรียนจำนวน 10,000 คน
  • สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในประเทศอินเดีย ทำงานร่วมกับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อให้ความรู้แก่คนขับรถบรรทุกระยะไกล 200 คนและครอบครัวที่โดยปกติจัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
  • พนักงานของเราในประเทศไนจีเรีย นำโดยซีอีโอประจำประเทศ เยี่ยมชมคลินิกสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีแห่งหนึ่งในเมืองลากอสเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคนี้ให้มากขึ้น
  • ในประเทศสิงคโปร์ ธนาคารแจกคูปองเพื่อใช้ทดสอบเชื้อเอชไอวีฟรีแก่ผู้อ่านนิตยสารผู้หญิงรายเดือนที่เป็นที่นิยม
  • ในประเทศศรีลังกา ซีอีโอประจำประเทศได้ริเริ่มสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจต้านภัยเอชไอวีและเอดส์ และเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศ 3 คนให้เข้าร่วมในการรณรงค์สร้าง awareness เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ในวันเอดส์โลก
  • ในประเทศไทย เราใช้ตู้เอทีเอ็มในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ในประเทศ และสาระการ ‘รู้สถานะของคุณ’

เรื่องเด่น

  • HIV champions จำนวน 850 คน
  • แกนนำเพื่อนสอนเพื่อนจำนวน 2,811 คนเข้ารับการอบรม
  • พันธมิตรให้ความรู้แก่ประชากรจำนวน 400,000 คน