การลงทุนในชุมชน

มาลาเรีย

มาลาเรียค่าชีวิตผู้คนจำนวน 1 ล้านคนในแต่ละปี ทุก 30 วินาทีจะมีเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบเสียชีวิตหนึ่งคน ประมาณ 40% ของประชากรทั่วโลกใน 90 ประเทศเสี่ยงต่อโรคมาลาเรียและโรคชนิดนี้แพร่ระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศแถบแอฟริกาตอนใต้ที่มีประชากรเสียชีวิตถึง 90% มีการประเมินว่าโรคมาลาเรียทำให้กลุ่มประเทศแถบแอฟริกาตอนใต้สูญเงินมากกว่า 12 พันล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปีเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไป

Nets for Life

ที่สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด เราทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อรักษาชีวิตโดยการลดและการควบคุมอัตราการติดเชื้อมาลาเรีย เราดำเนินการดังกล่าวผ่านทางโครงการ Nets For life ครงการระดับภูมิภาคที่เริ่มดำเนินการในปี 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายมุ้งเคลือบสารเคมีกันแมลงที่ใช้ได้นาน (LLITNs) ทั่วทั้งกลุ่มประเทศแถบแอฟริกาตอนใต้ มุ้งเคลือบสารเคมีกันแมลงเป็นวิธีการป้องกันโรคมาลาเรียที่มีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด การใช้มุ้งกันยุงอย่างเหมาะสมแสดงให้เห็นว่าช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในเด็กได้มากถึง 35 เปอร์เซ็นต์

ภายในสิ้นปี 2551 ซึ่งเป็นช่วงแรกของการดำเนินงาน พบว่ามุ้งที่แจกไปใน 15 ประเทศทั่วแอฟริกาช่วยป้องกันกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวมทั้งเด็ก ผู้หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โครงการให้ความรู้ได้อบรมเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการรักษาโรคมาลาเรียที่มีประสิทธิภาพ และวิธีการใช้มุ้งเพื่อป้องกันยุงแก่ประชากรในประเทศมากกว่า 5,000 คน ข้อมูลจากการประเมินผลแสดงให้เห็นว่า โครงการสร้างผลกระทบที่ได้ผลจริง

ในปี 2552 โครงการ Nets for Life จะเข้าสู่ช่วงที่สองซึ่งเป็นระยะที่ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นอีก สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจะมอบเงิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อช่วยจัดหามุ้งจำนวน 5 ล้านหลังภายในปี 2556 แต่จุดเน้นของโปรแกรมจะอยู่ที่การกำกับดูแล การประเมินผลและการแจกจ่าย เราจะลงทุนในการอบรม ‘ผู้นำต่อสู้มาลาเรีย’ ในท้องถิ่น และสนับสนุนให้พวกเขาช่วยแจกจ่ายมุ้งและให้การศึกษาในชุมชนของตนเองโดยตรง

เรื่องเด่น

  • ดำเนินการแจกจ่ายมุ้งจำนวน 1 ล้านผืนใน 15 ประเทศ
  • ประชาชนจำนวน 5,000 คนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมาลาเรีย
  • ให้คำมั่นในการให้เงินช่วยเหลือจำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯในระยะที่ 2 ของโครงการมุ้งเพื่อชีวิต (Nets for Life)