การลงทุนในชุมชน

การกีดกันทางสังคมและเศรษฐกิจอาจเป็นเหมือนโรคที่จำกัดโอกาสของประชาชนในการยังประโยชน์ให้แก่ความสำเร็จของชุมชน ที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เราเชื่อว่าเราในฐานะธนาคารระหว่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศที่มีความท้าทายที่สุดในโลกมีหน้าที่ในการใช้ทักษะและประสบการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือในการจัดการกับปัญหาที่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อการพัฒนาสังคม เราทำให้มีความยั่งยืนในธุรกิจโดยการช่วยสร้างชุมชนที่มีชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจที่ดี

เราจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายได้ดีที่สุดด้วยการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับธุรกิจหลักและพนักงานของเรา เราให้การสนับสนุนโครงการระหว่างประเทศ 3 โครงการหลักรวมถึงกิจกรรมต่างๆในแต่ละประเทศ

  • ”Seeing is Believing ให้ดวงตา ให้ชีวิต” เป็นโครงการริเริ่มระดับโลกเพื่อแก้ปัญหาสาเหตุของโรคตาบอดที่ป้องกันได้ ซึ่งได้ช่วยฟื้นฟูสายตาของประชากรมากกว่า 1.8 ล้านคนใน 17 ประเทศ ในปี 2551 เราเริ่มดำเนินโครงการ วิสัยทัศน์ใหม่ เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพสายตาแก่ประชากรมากกว่า 20 ล้านคนใน 20 เมืองทั่วโลกภายในปี 2555
  • ”การใช้ชีวิตกับเอชไอวี”เป็นโปรแกรมให้การศึกษาเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส์ระดับโลกที่มุ่งลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ และเพื่อให้บรรลุคำมั่นที่มีต่อ Clinton Global Initiative ในการให้การศึกษาเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส์แก่ประชากร 1 ล้านคนภายในปี 2553 เครือข่าย HIV Champion ของกลุ่มผู้ให้ความรู้ ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าในปี 2551 นอกจากนี้ เรายังได้เริ่มดำเนินโครงการ Living with HIV สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในแอฟริกาที่ซึ่งมีการขยายการให้การศึกษาอย่างมาก
  • Nets for Life เป็นโครงการระดับภูมิภาคในการแก้ปัญหาโรคมาลาเรียนั้น ได้มีการแจกจ่ายมุ้งป้องกันโรคมาลาเรียไปมากกว่า 1 ล้านหลัง ใน 15 ประเทศทั่วทั้งแอฟริกานับตั้งแต่โครงการเริ่มต้นในปี 2549 เราได้เริ่มอบรมพนักงานในฐานะ ‘ผู้นำต่อสู้มาลาเรีย’ เพื่อให้การศึกษาแก่ชุมชนเกี่ยวกับโรคนี้ และบรรลุเป้าหมายของเราในการแจกจ่ายมุ้งจำนวน 5 ล้านหลังภายในปี 2556

กรณีศึกษา: แผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน

ในจีน ให้เงินบริจาคมากกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพื่อการฟื้นฟูหลังเกิดแผ่นดินไหว

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้สัญญาให้เงินช่วยเหลือมากกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการบูรณะที่อยู่อาศัยใหม่หลังจากแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวนในประเทศจีน ซึ่งคร่าชีวิต ผู้คนจำนวนหลายหมื่นคนและทำให้ผู้คนหลายแสนคนไร้ที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อรับบริจาคจากพนักงานในประเทศจีน ซึ่งพนักงานจากทั่วโลกก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ อันแสดงถึงแรงใจในความเป็นสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในหลายประเทศ ทั้งฮ่องกง สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร ก็มีการเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคจากพนักงานเช่นเดียวกัน

 

เรื่องเด่น

  • สายตาของประชากรจำนวน 2 ล้านคนได้รับการฟื้นฟู
  • ดำเนินการแจกจ่ายมุ้งจำนวน 1 ล้านผืนไปยัง 15 ประเทศ
  • การเพิ่มขึ้นถึง 150% ของจำนวน HIV champions
Standard Charted ชนะรางวัล President’s Social Services Award ในสิงคโปร์ด้านการลงทุนในชุมชนปี 2008

Standard Charted ชนะรางวัล President’s Social Services Award ในสิงคโปร์ด้านการลงทุนในชุมชนปี 2008

Plaque of Appreciation ในการฉลองครบรอบ 10 ปีขององค์กร The Community Chest of Korea

Plaque of Appreciation ในการฉลองครบรอบ 10 ปีขององค์กร The Community Chest of Korea

International Center for Research on Women (ICRW) Champions of Change recognition for GOAL, recognising Global Leadership for Advancing Health and Education of Women and Girls

International Center for Research on Women (ICRW) Champions of Change recognition for GOAL, recognising Global Leadership for Advancing Health and Education of Women and Girls

Best Local CSR Initiative ในญี่ปุ่น

Best Local CSR Initiative ในญี่ปุ่น