การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

เรื่องราวของเรา

กรณีศึกษา Singapore Changi Business Park

สร้างมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สูง

สำนักงานใหม่ที่โดดเด่นของเราซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างใน Changi Business Park สิงค์โปร์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ‘Greenmark Platinum’ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรก่อสร้างอาคารของสิงค์โปร์ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของประเทศในด้านสิ่งแวดล้อม

เรากำหนดว่าอาคารแห่งใหม่นี้ต้องเน้นการอนุรักษ์พลังงาน และคาดคะเนอัตราการใช้พลังงานที่ 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ำกว่าสำนักงานทั่วไปในระดับมาตรฐานในสิงค์โปร์ แผงรับแสงอาทิตย์จะให้ไฟฟ้าที่เพียงพอเมื่ออาคาร “ได้รับแสงเต็มที่” นอกจากนี้ ยังได้นำระบบการให้น้ำแบบหยดอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ เป็นผู้ริเริ่มการประหยัดน้ำรวมถึงการรีไซเคิลน้ำเสียและการเก็บน้ำฝนซึ่งทำให้ประหยัดน้ำได้อย่างมาก ช่องทางน้ำเฉพาะจะส่งน้ำเสียประเภทต่าง ๆ ไปรีไซเคิล พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนมีอุดมสมบูรณ์พันธุ์พืชดั้งเดิม ด้วยความร่วมมือจาก Botanic Gardens Conservation International (BGCI)

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในอินเดีย

Celebrates World Environment Day

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นในอินเดียมีอยู่หลากหลาย ตั้งแต่การจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกไปจนถึงการเข้าร่วมการประชุม ‘หยุดโลกร้อน (Break the Climate Deadlock)’ ซึ่งนำโดยนายโทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ นายนีราจ ซวาลูป ซีอีโอประจำประเทศอินเดีย กล่าวในการประชุมการรายงานโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนในอินเดีย ในเดือนธันวาคม ปี 2551 โดยอธิบายถึงการมีส่วนช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของสถาบันการเงิน

พนักงานจากสำนักงานและสาขาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประกอบด้วย การกำหนดวันเดินไปทำงาน (walk to work day) การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครทำความสะอาดชายหาด วันไร้ขยะ (zero waste) แคมเปญปิดไฟและทิ้งรถไว้ที่บ้าน และการแข่งขันวาดภาพเพื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของบุตรธิดาของพนักงา ดร. อาร์ เค ปาเชารี ประธานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ชื่นชมและขอบคุณในความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมประจำประเทศอินเดีย ซึ่งมีนาย เฮมานท์ มิเชียร์ หัวหน้าแผนกขาย ตลาดการเงิน ภูมิภาคเอเชียใต้ ดำรงตำแหน่งประธาน และสนับสนุนด้วยพนักงานจากทกฟังก์ชัน คณะกรรมการชุดนี้ดำเนินการตามแผนรายละเอียด เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลที่ได้รับจากการดำเนินงานของเรา ความผูกพัน และโอกาสการสนับสนุนทางการเงินใหม่ๆ เช่น มีการรวมสลิปชำระเงินเข้าในระบบออนไลน์ของธนาคาร ช่วยประหยัดการใช้กระดาษได้ถึง 330,000 แผ่นต่อปี ในทำนองเดียวกัน การแจ้งผลตอบแทนเกษียณอายุถูกเปลี่ยนมาใช้ระบบอีเมล์ทีป่ลอดภัย

例ทีมไอทีในอินเดียสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมากด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากศูนย์ข้อมูล และการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการคาดคะเนว่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงช่วยลดความต้องการพลังงานได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์และลดความจำเป็นที่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์เพิ่มถึง 77 เครื่อง

กรณีศึกษา Greatest Race on Earth

การให้เงินช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 3.4 ล้านในโครงการ Race for a Living Planet (วิ่งมาราธอนเพื่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้)

พนักงานกว่า 15,000 คนและประชาชนอีกกว่า 500,000 คนเข้าร่วมในกิจกรรมการวิ่งแข่ง Greatest Race on Earth: การวิ่งเพื่อรณรงค์การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ชีวิตบนโลก กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนคิดเป็นมูลค่า 3.5 ล้านและสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดบริจาค 1 ล้านเหรียญให้กับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมจากสามประเทศที่ชนะเลิศ

กิจกรรมถูกจัดรวมเข้ากับการแข่งวิ่งมาราธอนประจำปีของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และจัดขึ้นร่วมกับพันธมิตร WWF องค์กรอิสระเพื่อสิ่งแวดล้อม พนักงานและลูกค้าของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และประชาชนทั่วไปที่ให้คำมั่นว่าจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม การแข่งขันช่วยเพิ่มความตระหนักในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลกและสร้างการรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการดำเนินชีวิตประจำวันก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้

เงินรางวัลมอบให้กับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ WWF ในสามตลาดที่ให้ผลสูงสุดต่อพลเมือง: บรูไน ไต้หวัน และฮ่องกง

บรูไนบริจาคเงินให้กับโครงการ Heart of Borneo ซึ่งเป็นการคืนชีวิตให้กับป่าพรุ และทำการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในโซนสำคัญเพื่อช่วยปกป้องพืชพันธุ์ต่างๆ。

ไต้หวันบริจาคเงินให้กับโครงการ Coral Triangle Project ของ WWF เพื่อปกป้องพื้นที่ที่มีความหลากหลายของพืชน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีแนวปะการังมากเป็นอันดับสามของโลก การมีส่วนร่วมของไต้หวันกับ Coral Triangle ทำให้ธนาคารและ WWF ได้นำเสนอคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐ/ภาคเอกชนในการประชุมโต๊ะกลมบนเวที APEC ว่าด้วยเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ

ฮ่องกลบริจาคเงินให้กับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนในการจัดทำรายการโทรทัศน์ภาษาจีน การเปิดเว็บไซต์และโมดูลการเรียนรู้ออนไลน์