การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ความผูกพันกับภายนอก

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ จะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการร่วมกันอย่างกว้างขวางของภาครัฐ ประชาชน ธุรกิจ และองค์กรต่างๆ เราทำงานอย่างแข็งขันในเรื่องนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ และเรียนรู้จากผู้อื่นถึงวิธีการที่จะทำให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลอย่างรวดเร็ว

ผลจากการกำหนดนโยบาย

การดำเนินงานทั่วโลกและความเชี่ยวชาญของเราทำให้เรามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อแสดงบทบาทของธุรกิจที่ในการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติในปี 2552 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ซึ่งรัฐบาลของประเทศต่างๆ จะเจรจาข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อแทนที่อนุสัญญาเกียวโต

การเข้าเป็นพันธมิตรและการมีส่วนร่วมในนโยบาย

เราเป็นพันธมิตรที่ทำงานอย่างเต็มที่และเข้าร่วมการพัฒนานโยบายทั่วโลก อาทิเช่น:

  • การเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้นำองค์กรด้านสภาพอากาศ กลุ่มธุรกิจที่ร่วมกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร เพื่อการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในเชิงรุก ก่อนการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ Poznan ในเดือนมิถุนายน ปี 2551 กลุ่มธนาคารได้เผยแพร่จดหมายที่ลงนามโดยบริษัท 140 บริษัทที่ระบุสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดการที่เป็นสากลกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
  • การเข้าร่วมการประชุมอภิปรายของกลุ่มผู้นำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในโตเกียว ปีเตอร์ โรเบิร์ตสัน หัวหน้าแผนกการกำกับดูแลกิจการและแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในภูมิภาคเอเชีย และคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม กล่าวในที่ประชุมถึงความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงการรับมือทางธุรกิจและทางการเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจและการเปิดเผยข้อมูล

เราเป็นกลุ่มธุรกิจที่ทำงานอย่างแข็งขัน เพื่อส่งเสริมการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและเพื่อความโปร่งใสของผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย:

  • การเป็นสมาชิกของ The Climate Group ด้วยการเป็นผู้จัดการประชุมระหว่างนายโทนี่ แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษและผู้นำธุรกิจชาวอินเดีย ในการอภิปรายความจำเป็นในการกำหนดกรอบระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เราทำงานกับธนาคารระหว่างประเทศหลายธนาคารเพื่อพัฒนาหลักการด้านสภาพอากาศ (Climate Principles) [ลิงก์ไปยังการเงินที่ยั่งยืน] ซึ่งมุ่งหวังให้ส่วนการเงินมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
  • การได้รับการยกย่องเป็นปีที่สองติดต่อกันจากดัชนี Climate Disclosure Project (CDP) Leadership Index นายปีเตอร์ แซนด์ ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มกล่าวถึงการรับรู้และการเปิดเผยข้อมูลความเสียงและโอกาสของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อองค์กร ในการเปิดตัวรายงาน CDP ในลอนดอน นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเปิดตัว CDP อินเดีย ซึ่ง นีราจ ซวาลูป (ซีอีโอประจำประเทศอินเดียและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้) พูดถึงบทบาทของสถาบันการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (ดูที่ กรณีศึกษา)
  • การเป็นประธานคณะกรรมการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI))
  • การเข้าร่วมลงนามในหลักการข้อตกลงร่วมของสถาบันการเงินที่เรียกว่า Equator Principles ในการสนับสนุนการเงินโครงการ ตั้งแต่ปี 2546 ในปี 2551 เราเข้าร่วมกับกลุ่มคณะทำงาน Outreach Working Group เพื่อขยายการยอมรับหลักการในตลาดใหม่

กรณีศึกษา Greatest Race on Earth

การให้เงินช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 3.4 ล้านในโครงการ Race for a Living Planet (วิ่งมาราธอนเพื่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้)

พนักงานกว่า 15,000 คนและประชาชนอีกกว่า 500,000 คนเข้าร่วมในกิจกรรมการวิ่งแข่ง Greatest Race on Earth: การวิ่งเพื่อรณรงค์การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ชีวิตบนโลก กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนคิดเป็นมูลค่า 3.5 ล้านและสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดบริจาค 1 ล้านเหรียญให้กับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมจากสามประเทศที่ชนะเลิศ

กิจกรรมถูกจัดรวมเข้ากับการแข่งวิ่งมาราธอนประจำปีของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และจัดขึ้นร่วมกับพันธมิตร WWF องค์กรอิสระเพื่อสิ่งแวดล้อม พนักงานและลูกค้าของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และประชาชนทั่วไปที่ให้คำมั่นว่าจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม การแข่งขันช่วยเพิ่มความตระหนักในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลกและสร้างการรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการดำเนินชีวิตประจำวันก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้

เงินรางวัลมอบให้กับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ WWF ในสามตลาดที่ให้ผลสูงสุดต่อพลเมือง: บรูไน ไต้หวัน และฮ่องกง

บรูไนบริจาคเงินให้กับโครงการ Heart of Borneo ซึ่งเป็นการคืนชีวิตให้กับป่าพรุ และทำการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในโซนสำคัญเพื่อช่วยปกป้องพืชพันธุ์ต่างๆ

ไต้หวันบริจาคเงินให้กับโครงการ Coral Triangle Project ของ WWF เพื่อปกป้องพื้นที่ที่มีความหลากหลายของพืชน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีแนวปะการังมากเป็นอันดับสามของโลก การมีส่วนร่วมของไต้หวันกับ Coral Triangle ทำให้ธนาคารและ WWF ได้นำเสนอคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐ/ภาคเอกชนในการประชุมโต๊ะกลมบนเวที APEC ว่าด้วยเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ

ฮ่องกลบริจาคเงินให้กับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนในการจัดทำรายการโทรทัศน์ภาษาจีน การเปิดเว็บไซต์และโมดูลการเรียนรู้ออนไลน์

ด้านบน

เรื่องเด่น

  • ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเราครอบคลุมถึงประชากรจำนวน 47,000 คน
  • การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ลง 14% ต่อพนักงาน
  • ให้เงินบริจาคจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯผ่านทางโครงการ Race for a Living Planet (วิ่งมาราธอนเพื่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้)