ขอบเขตของการปล่อยก๊าซทั้งหมด 1 และ 2 /FTE

2006 : 3.37

2007 : 2.55

2008 : 2.91

กลับไป