การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์และการจัดการ

วิสัยทัศน์ของเราคือ เพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนโดยเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง การบรรลุเป้าหมายนี้ต้องการผู้นำจากระดับบนและการดำเนินการของทั้งธนาคาร

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึง 2553 คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มธนาคารได้ปรับกลยุทธ์ของเราเพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานอีกระดับหนึ่ง

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนของเรา อีกทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของเรา แผนการดำเนินการพัฒนาขึ้นจากหลักกลยุทธ์สามประการดังนี้

  • ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน [ลิงก์ไปยังหน้า] – การลดการใช้ทรัพยากรและการลดมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ การมุ่งเน้นการใช้พลังงานในอาคาร การใช้กระดาษ และการลดมลพิษจากการเดินทางทางอากาศ กลยุทธ์ใหม่ของเราในแต่ละส่วนกำหนดเป้าหมายไว้สูง โดยสำหรับพนักงานประจำหนึ่งคน ในปี 2554 เรามุ่งหวังที่จะลดมลพิษคาร์บอนจากการเดินทางทางอากาศให้เหลือ 0.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (t CO2e) และลดการใช้กระดาษเหลือ 25 กก. เป้าหมายเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการลดจากระดับ 35 เปอร์เซ็นต์สำหรับการเดินทาง และ 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับกระดาษในปี 2551 เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดการใช้พลังงานต่อ FTE ในอาคารของเราลง 10 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2554 ซึ่งจะทำให้เราได้รับความเชื่อถือในการทำตามคำมั่นระยะยาวที่ให้ไว้ในการลดมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก
  • การเงินที่ยั่งยืน – การรวมความเสี่ยงด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเข้าในเกณฑ์การให้กู้ยืม และการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
  • การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย - การระบุปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและมีความหมายในตลาดที่เราดำเนินงาน เราจัดหาเครื่องมือและส่งเสริมให้พนักงานเปลี่ยนจากความตระหนักมาเป็นการดำเนินการในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ภายนอก เราทำงานกับลูกค้า หน่วยงานกำกับ ชุมชน นักลงทุน องค์กรภาคเอกชน (NGOS) และอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นการดำเนินการโดยสร้างความตระหนักในสิ่งที่ต้องทำเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของกลุ่มธนาคาร โดยมี ดร. ทิม มิลเลอร์ ผู้อำนวยการด้านบุคลากร ทรัพย์สินและการประกัน เป็นประธานคณะกรรมการ เป็นผู้นำการพัฒนาและการใช้กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมของเรา มีผู้บริหารอาวุโสจากธุรกิจ หน่วยงาน และตลาดของเราร่วมเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดนี้ด้วย คณะกรรมการได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มคณะทำงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการตัดสินใจ คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศมีหน้าที่ผลักดันการดำเนินงานในตลาดของเรา

เรื่องเด่น

  • ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเราครอบคลุมถึงประชากรจำนวน 47,000 คน
  • การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ลง 14% ต่อพนักงาน
  • ให้เงินบริจาคจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯผ่านทางโครงการ Race for a Living Planet (วิ่งมาราธอนเพื่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้)