สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

ความเป็นมา

เรามีการจ้างงานมากกว่า 70,000 ตำแหน่ง จาก 125 ชาติในตลาดกว่า 70 แห่งทั่วโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเรา หมายความว่าเรานำแนวปฏิบัติที่ยืดหยุ่นมาใช้ในการจัดการกับปัญหาที่หลากหลายที่พนักงานของเราเผชิญ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ให้แก่พนักงานเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก สถานการณ์เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ในส่วนอื่นๆของแอฟริการุนแรงมากเป็นพิเศษ ในตลาดอื่นๆ ตัวอย่าง เช่น ประเทศอัฟกานิสถาน ความปลอดภัยเป็นประเด็นสำคัญมากที่สุด

ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาองค์กร เรามุ่งมั่นที่จะ

  • ดึงดูด พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถสูง
  • สร้างองค์กรที่มีจุดแข็ง
  • รักษาไว้ซึ่งสถานที่ทำงานที่มีการยอมรับความหลายหลายและไม่แบ่งแยก
  • ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผ่านทางการสร้างความผูกพันในองค์กรของพนักงานที่เพิ่มขึ้น

ใส่แผนภูมิวงกลม % สัดส่วนของพนักงานตามภูมิภาค

[ใส่แผนภูมิวงกลม % สัดส่วนของพนักงานตามภูมิภาค

ใส่แผนภูมิวงกลม % สัญชาติตามภูมิภาคทางภูมิศาสตร์

ใส่แผนภูมิวงกลม % สัญชาติตามภูมิภาคทางภูมิศาสตร์

เรื่องเด่น

  • สมาชิกที่เป็นพนักงานจำนวน 73,800 คน
  • พนักงานกว่า 125 สัญชาติทำหน้าที่เป็นตัวแทนทั่วทั้งธนาคาร
  • ผู้บริหารมากกว่า 9,900 คนเข้าร่วมโปรแกรมสำหรับผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม
  • Champion ที่ทำหน้าที่ดูแลการผนวกรวมและการยอมรับความหลายหลายของพนักงานจำนวน 56 คนจากทั่วทุกตลาด