สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

ความหลากหลายและการยอมรับ

ในฐานะที่เป็นธนาคารระดับโลก ความหลากหลายในตลาดที่เราทำธุรกิจทำให้เรามีความหลากหลายโดยเนื้อแท้ ความสำเร็จของเราบรรลุได้โดยพนักงานของเราและผู้ที่มีความสามารถสูงที่หลากหลายที่พวกเขานำมาใช้ปฏิบัติในธนาคาร

ความหลากหลายทางเพศ

ผู้หญิงคิดเป็น 46 เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรทั้งหมดและจำนวนของผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มตัวแทนผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโส เรามุ่งเน้นในการสร้างพนักงานเพศหญิงที่มีศักยภาพสูงเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ในปี 2551เราพัฒนาโปรแกรมพี่เลี้ยงสำหรับผู้บริหารระดับกลางที่มีความสามารถสูงโดยมุ่งเน้นที่ผู้หญิง เราจะวัดผลกระทบและความสำเร็จของโปรแกรมนี้ตลอดทั้งปี 2552

มีตัวแทนผู้หญิงจำนวนมากในกลุ่มคนเก่งทั่วโลกของเรา ในปี 2551 ผู้หญิงคิดเป็น 51%ของผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศที่รับเข้าทำงาน คิดเป็น 42% ของกลุ่มคนเก่งที่มีศักยภาพสูงที่อยู่ในระดับต้นของเราและ 32%ของกลุ่มคนเก่งที่มีศักยภาพสูงที่เป็นผู้บริหารระดับกลางของเรา

ธนาคารสนับสนุนวันสตรีสากลอย่างแข็งขัน เราจัดกิจกรรมหลากหลายทั่วทั้งตลาดของเราเพื่อให้การยอมรับความสำเร็จของผู้หญิงและเน้นให้เห็นถึงต้นแบบที่ดีสำหรับผู้หญิงในธนาคาร

พนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

ในปี 2551 เรามุ่งเน้นการดึงดูดและสนับสนุนบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายให้เข้ามาเป็นพนักงานของบริษัท ตลอดช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ธนาคารให้การอบรมและจ้างพนักงานที่พิการทางสายตาจำนวนหนึ่งในประเทศปากีสถาน เราว่าจ้างพนักงานที่ประสบปัญหาด้านการมองเห็นรายแรกในประเทศอินโดนีเซีย และต้อนรับพนักงานที่ร่างกายบกพร่องเข้าทำงานรายแรกในประเทศศรีลังกา

ในประเทศอินเดีย เราร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOS) เพื่อพัฒนาโอกาสในการทำงานให้กับผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย เราระบุชี้ผู้สมัคร หาตำแหน่งที่เหมาะสม ปรับปรุงการฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งธนาคาร ในประเทศจีน ธนาคารเพิ่มการสรรหาบุคคลากรที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เช่น การเข้าร่วมในงานการสรรหาพนักงานเป้าหมาย

เรามีมาตรฐานระดับโลกเพื่อให้รับประกันถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของทุกคนรวมทั้งบุคลากรที่บกพร่องทางร่างกาย ตัวอย่างเช่น แผนอพยพฉุกเฉินส่วนบุคคลได้รับการเห็นชอบร่วมจากพนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกายกับผู้บริหารของพนักงาน

การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและภารกิจส่วนบุคคล

ในปี 2551 เราเริ่มดำเนินมาตรการจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยพนักงานสร้างสมดุลระหว่างความมุ่งมั่นส่วนบุคคลและในการทำงาน สิ่งเหล่านี้ส่งเสริมแรงจูงใจและประสิทธิภาพของพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น ‘HAPPY FRIDAYS/THURSDAY' เริ่มดำเนินการใน 23 ประเทศภายในสิ้นปี 2551 ทุกๆ วันศุกร์/วันพฤหัสบดี เราไม่ส่งเสริมให้พนักงานเริ่มการประชุมภายในช่วงบ่าย ๆ พวกเขาจึงสามารถออกจากที่ทำงานได้ทันทีเมื่อสิ้นวัน นอกจากนี้พนักงานยังได้รับการสนับสนุนให้วางแผนกิจกรรมสนุก ๆ อย่างน้อยเดือนละครั้งในช่วงบ่ายวันศุกร์/วันพฤหัสบดี

เรายังริเริ่มนโยบายเพื่อสนับสนุนพนักงานที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและนโยบายใหม่เกี่ยวกับการลาคลอดบุตรและการลาเมื่อภรรยาคลอดบุตร โดยเริ่มที่ประเทศบังคลาเทศ เลบานอนและออสเตรเลียในปี 2551

นอกจากการทดลองเริ่มต้นใช้ในปี 2550 นโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นได้นำไปปฏิบัติใช้ใน 8 ประเทศในปี 2551 เรายังทดลองใช้วิธีการทำงานที่ยืดหยุ่นจากที่บ้านซึ่งมีประโยชน์ต่อพนักงาน ธุรกิจและสภาพแวดล้อม การริเริ่มดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีและประชาชนมากกว่า 800 คนได้ทำงานจากที่บ้านในประเทศอเมริกา สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ มาเลเซียและอินเดีย

กรณีศึกษา: สถานที่รับเลี้ยงเด็กที่ทันสมัยในประเทศศรีลังกา

ในศรีลังกา วัยรุ่นได้รับการดูแลเอาใจใส่ขณะที่พ่อแม่ทำงาน

ศูนย์รับดูแลเด็กที่เฉพาะตัวของเราในกรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ได้ช่วยให้พนักงานสร้างสมดุลระหว่างความมุ่งมั่นในการทำงานและส่วนบุคคล ศูนย์ให้บริการรับดูแลเด็กในช่วงกลางวันและจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดวันทำงานสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 12 ปี

กิจกรรมต่างๆยังรวมถึงศิลปะและงานฝีมือ การทำสวนและการปรุงอาหาร ศูนย์ให้บริการดูแลการทำการบ้านสำหรับเด็กโตที่เข้าโรงเรียนแล้วและกิจกรรมเพิ่มเติมที่เน้นการพัฒนาทักษะการสนทนาและทักษะในการเข้าสังคม

ทางศูนย์มีการบริหารร่วมกับ SEEKERS RESEARCH ซึ่งเป็นองค์กรการวิจัยการศึกษา พนักงานยังได้รับการฝึกอบรมและมีการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าทางศูนย์ยังมีมาตรฐานสูงสุดในการดูแล

เรื่องเด่น

  • สมาชิกที่เป็นพนักงานจำนวน 73,800 คน
  • พนักงานกว่า 125 สัญชาติทำหน้าที่เป็นตัวแทนทั่วทั้งธนาคาร
  • ผู้บริหารมากกว่า 9,900 คนเข้าร่วมโปรแกรมสำหรับผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม
  • Champion ที่ทำหน้าที่ดูแลการผนวกรวมและการยอมรับความหลายหลายของพนักงานจำนวน 56 คนจากทั่วทุกตลาด