สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

การสร้างความผูกพันกับพนักงาน

การสร้างความผูกพันในองค์กรของพนักงานให้มีส่วนร่วมยังคงเป็นเรื่องที่ธนาคารให้ความสำคัญเป็นหลักอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ท้าทายและไม่แน่นอนสำหรับอุตสาหกรรมบริการด้านการเงิน เราดำเนินการวัดผลความผูกพันของพนักงานมาตลอด 8 ปีที่ผ่านมาโดยมีอัตราการได้รับความร่วมมือสูงถึง 95% อย่างสม่ำเสมอ ผลการวิเคราะห์จากกลุ่มตลาดที่ใหญ่ที่สุด 3 แห่งในปี 2551 แสดงให้เห็นว่าพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงคือ พนักงานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้น เรามุ่งเน้นที่การสนับสนุนให้ผู้บริหารสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและของทีมผ่านทางความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีสูง

การสร้างความผูกพันและการรักษาบุคคลากรให้อยู่ในองค์กร

การสร้างความผูกพันของพนักงานเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และในขณะที่ผลสำรวจประจำปีของเราแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่ดีเยี่ยม เราจึงลงทุนในการพัฒนาผู้บริหารที่เยี่ยมยอดอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผู้ที่สร้างความผูกพันให้เกิดในทีมตน ในปี 2551 เราเริ่มทดลองสร้างความเข้าใจในต้นตอสาเหตุของอัตราการหมุนเวียนของพนักงานในตลาดที่กำลังเติบโตในประเทศอินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในประเทศอินเดีย ตั้งแต่มีการนำแนวทางนี้มาใช้ ภาวะระส่ำระสายลดลงถึง 7%

คุณค่าที่เรายึดถือ

ในปี 2545 เราได้ประกาศแถลงค่านิยม 5 ประการของเรา กล้า คิด พูด ทํา ตอบสนอง ความหลากหลายเป็นสากล ริเริ่มสร้างสรรค์และความไว้วางใจ ธนาคารทำให้เชื่อมั่นว่าค่านิยมของเราเป็นที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขันช่วยให้เราสามารถดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งลูกค้าและพนักงานที่มีความสามารถสูง ในช่วงสภาวะผันผวนนี้ คุณค่าเหล่านั้นเป็นเข็มทิศนำทางพนักงานของเราในการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติตน

ในปี 2551 ธนาคารริเริ่มโครงการกิจกรรมเพื่อนำค่านิยมมาปฏิบัติใช้จริงกับพนักงานของเราทุกคนทั่วโลก ในขั้นต้นพนักงานจำนวน 250 คนใน 10 ประเทศเข้าร่วมเพื่อกระตุ้นให้เข้าใจถึงวิธีการที่เรากำหนดค่านิยมและลักษณะของแต่ละค่านิยมในรายละเอียด สัปดาห์ ‘น้ำเงินและเขียว’ แสดงถึงกิจกรรมที่สร้างสรรค์และให้ความบันเทิงทั่วทั้งธนาคาร เพื่อนำค่านิยมมาปฏิบัติใช้จริงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของค่านิยม นอกจากนี้เรายังปรับปรุงโปรแกรมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้ทันสมัยและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้พูดคุยเรื่องค่านิยมกับพนักงานของตนเอง  

กรณีศึกษา: การผนวกรวมพนักงาน

ในไต้หวัน พนักงาน AEB ได้รับการต้อนรับสู่  Standard Chartered

การผนวกรวมพนักงานเข้ามาจากธนาคารอเมริกันเอ็กซเพรส (AEB) เป็นความสำคัญลำดับต้นๆ หลักจากที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเข้าควบรวมกิจการในปี 2551

ในไต้หวัน มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานของ AEB และสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในการฉลองประวัติศาสตร์และความสำเร็จของทั้งสององค์กร ด้วยวิธีการใช้ภาพเพื่อบรรยายเหตุการณ์สำคัญของทั้งสองธนาคารก่อนการควบรวมกิจการและปรึกษาหารือการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมลงมติและเกิดความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร

นอกจากนี้ พนักงานยังมีส่วนร่วมในหลายทีเน้นถึงวัฒนธรรมและค่านิยมของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และให้โอกาสสร้างเครือข่ายและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน

เรื่องเด่น

  • สมาชิกที่เป็นพนักงานจำนวน 73,800 คน
  • พนักงานกว่า 125 สัญชาติทำหน้าที่เป็นตัวแทนทั่วทั้งธนาคาร
  • ผู้บริหารมากกว่า 9,900 คนเข้าร่วมโปรแกรมสำหรับผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม
  • Champion ที่ทำหน้าที่ดูแลการผนวกรวมและการยอมรับความหลายหลายของพนักงานจำนวน 56 คนจากทั่วทุกตลาด