สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

การเรียนรู้และการพัฒนา

การดึงดูดผู้ที่มีความสามารถที่สุดและการพัฒนาทักษะของบุคคลเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จของธนาคาร โปรแกรมพัฒนาความสามารถพนักงานของเราระบุชี้และพัฒนาพนักงานทุกระดับของธนาคารเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับผู้นำในอนาคตและการสร้างกลุ่มคนเก่งในประเทศ

เราเชื่อว่าการพัฒนาจากจุดแข็งในตัวของพนักงานเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยให้พวกเขาพัฒนาศักยภาพและเราสนับสนุนให้พวกเขาควบคุมการพัฒนาของตนเอง

เราได้รับการยอมรับจากวารสาร HARVARD BUSINESS REVIEW ในด้านแนวปฏิบัติต่อพนักงานที่มีความสามารถสูงและการเรียนรู้ เราเป็นหนึ่งในองค์กร 3 แห่งที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร HBR เรื่อง ‘WINNING THE TALENT RACE IN EMERGING MARKETS’อฉบับเดือนพฤศจิกายน

การพัฒนาบุคคลากรที่มีความสามารถสูงในประเทศ

ในปี 2551 เราริเริ่มโปรแกรมจำนวนหนึ่งเพื่อปรับปรุงทักษะด้านการธนาคารและการเงินในตลาดที่สำคัญของเราบางส่วนให้แก่นักเรียน ในประเทศจีนและอินเดีย เราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อออกแบบหลักสูตรที่ใช้พัฒนาทักษะของนักเรียนในขณะที่เพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับโอกาสก้าวหน้าด้านอาชีพการงานภายในธนาคาร ในการ์ต้าเราร่วมมือกับกระทรวงแรงงานเพื่อให้การอบรมและการพัฒนาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม และในประเทศสิงคโปร์เราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่สามติดอันดับแรกของประเทศเพื่อจัดโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงโครงสร้างเป็นระยะเวลา 12 เดือนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โปรแกรมสำหรับการเป็นผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม

เราต้องการผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมเพื่อมัดใจและเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานประสบความสำเร็จในเป้าหมายของตนเองที่เพิ่มขึ้น โปรแกรมสำหรับการเป็นผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมคือโปรแกรมพัฒนาบุคคลากรที่มีความสามารถสูงภายในองค์กรของเราสำหรับผู้บริหารทุกคนเพื่อเป็นเครื่องมือและสนับสนุนการสร้างความผูกพันในทีมของตนเอง ภายในสิ้นปี 2551 ผู้บริหารมากกว่า 9,900 คน (ผู้เข้าร่วมแบบไม่นับซ้ำจำนวน 4,000 คน) เข้ารับการอบรมมากกว่า 150 หลักสูตรทั่วทั้ง 35 ประเทศ

กรณีศึกษา: การแลกเปลี่ยนบุคคลากรที่มีความสามารถสูงระหว่างประเทศจีนกับอินเดีย

ในเอเชีย การแลกเปลี่ยนบุคคลากรที่มีความสามารถสูงระหว่างประเทศจีนกับอินเดีย

ในปี 2551 เราริเริ่มโปรแกรมแลกเปลี่ยนบุคคลากรที่มีความสามารถสูงระหว่างประเทศจีนกับประเทศอินเดียเพื่อสร้างสัมพันธภาพในการทำงานที่แข็งแกร่งขึ้นและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมของตลาดเป้าหมายที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์

โปรแกรมแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับพนักงานที่เข้าร่วมเพื่อความก้าวหน้าด้านอาชีพการงานของตนเองและได้รับประสบการณ์จากวัฒนธรรมใหม่ สำหรับธนาคาร ถือว่าเป็นโอกาสในการส่งเสริมการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆในการทำงานระหว่างตลาดที่สำคัญของเราทั้งสองแห่ง

พนักงาน 10 คนจากแต่ละประเทศเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเป็นครั้งแรก โดยใช้เวลามากกว่า 3 เดือนของการร่วมกันทำงานในประเทศเจ้าภาพ การแลกเปลี่ยนครั้งที่สองอยู่ในระหว่างวางแผนดำเนินการ

"เป็นเรื่องน่าสนใจอย่างมากที่พบว่าโปรแกรมส่งผลกับธนาคารของเราและเร่งการพัฒนาบุคคลากรของเรา มันแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราสามารถประสบผลสำเร็จเมื่อเราใช้ประโยชน์จากพลังของพนักงานนานาชาติของเรา" เดวิด ลินซ์ หัวหน้าปฏิบัติการฝ่ายสถาบันธนกิจในประเทศจีน

เรื่องเด่น

  • สมาชิกที่เป็นพนักงานจำนวน 73,800 คน
  • พนักงานกว่า 125 สัญชาติทำหน้าที่เป็นตัวแทนทั่วทั้งธนาคาร
  • ผู้บริหารมากกว่า 9,900 คนเข้าร่วมโปรแกรมสำหรับผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม
  • Champion ที่ทำหน้าที่ดูแลการผนวกรวมและการยอมรับความหลายหลายของพนักงานจำนวน 56 คนจากทั่วทุกตลาด