สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นสถานที่ทำงานที่ดึงดูดผู้คนโดยการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่มีความผูกพัน ไม่แบ่งแยก และปลอดภัยซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จและสนับสนุนให้พนักงานดูแลการพัฒนาของตนเอง

หลักของยุทธศาสตร์ด้านคนของธนาคารเป็นการมุ่งเน้นให้ขับเคลื่อนความผูกพันของพนักงาน ความผูกพันของพนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของผลิตผลและผลการปฏิบัติงานซึ่งสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของเรา เราสนับสนุนและมุ่งเน้นที่การปฏิบัติตนที่ดีที่สุดจากพนักงานทุกคนโดยการประเมินไม่เฉพาะผลการปฏิบัติงานแต่ยังรวมถึงวิธีการบรรลุผลเหล่านั้น เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น เรามีการใช้โปรแกรมการให้ผลตอบแทนที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้พนักงานของเรานำค่านิยมไปใช้ในการปฏิบัติงานทุกวัน นโยบายการให้ผลตอบแทนของเราเน้นการสนับสนุนและการขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจและส่งเสริมค่านิยมของเรา เราเชื่อว่านโยบายการให้ผลตอบแทนของเราถูกต้องและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับมาตรฐานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากภายนอก โดยมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็ง และเป็นไปตามระดับความเสี่ยง เงินโบนัสการปฏิบัติงานประจำปีของเราจะพิจารณาอย่างรอบคอบและผสมผสานระหว่างเงินสดและหุ้นด้อยสิทธิ เงินโบนัสถูกกำหนดจากการประเมินความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆเช่น ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ในการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและผลกำไร

สำหรับพนักงานอาวุโส สัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรจะแบ่งออกเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเงินโบนัสการปฏิบัติงานและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสิทธิ์ในการถือหุ้นตามผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานในระยะยาว เราดำเนินการทบทวนนโยบายการให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอตามการพัฒนาของข้อบังคับและแนวปฏิบัติในตลาด ในปี 2552 เราจะดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

ในปี 2547 เราได้ประกาศแถลงค่านิยม 5 ประการของเรา คือ ความกล้า คิด พูด ทํา ตอบสนอง หลากหลายและเป็นสากล ริเริ่มสร้างสรรค์ และความไว้วางใจ เราเชื่อว่าการปฏิบัติตนและวัฒนธรรมของเราเป็นที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขัน สิ่งเหล่านี้อธิบายถึงสาเหตุว่าทำไมลูกค้าจึงอยู่กับเราและทำไมพนักงานจึงอยู่กับเรา

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในธนาคารที่มีความเป็นสากลที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่มีเอกลักษณ์การดำเนินงานในเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง เราให้โอกาสก้าวหน้าด้านอาชีพการงานแก่พนักงานที่มีความหลากหลายอย่างมาก ขนาดและขอบเขตการดำเนินธุรกิจของเราให้โอกาสพนักงานได้รับประสบการณ์การทำงานต่างประเทศในหลายๆ ประเทศ การมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้จากวัฒนธรรมอื่นๆ พนักงานของเรามาจาก 125 สัญชาติ โดยมี 68 สัญชาติดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโส สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการขับเคลื่อนของเราเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการยอมรับความหลากหลายและไม่แบ่งแยก ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเราได้ [ลิงก์ไปสู่ความหลากหลาย] ในปี 2551 เราเริ่มดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มจำนวนของผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสรวมทั้งโปรแกรมพี่เลี้ยงและโปรแกรมการพัฒนา นอกจากนี้เรายังเพิ่มการมุ่งเน้นการดึงดูดและสนับสนุนบุคคลพิการที่จะเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทในอนาคต

สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเป็นเรื่องสำคัญมาตลอดและในปี 2551 เราจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกฝังการปฏิบัติตนด้านความปลอดภัยในแง่บวกเพิ่มเติม ความมุ่งมั่นของเรามากไปเกินกว่าเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานและเรายังขยายไปถึงการสนับสนุนการรณรงค์ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน งานที่เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ของเราได้รับการยอมรับในระดับโลกโดย UNAIDS

เรื่องเด่น

  • สมาชิกที่เป็นพนักงานจำนวน 73,800 คน
  • พนักงานกว่า 125 สัญชาติทำหน้าที่เป็นตัวแทนทั่วทั้งธนาคาร
  • ผู้บริหารมากกว่า 9,900 คนเข้าร่วมโปรแกรมสำหรับผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม
  • Champion ที่ทำหน้าที่ดูแลการผนวกรวมและการยอมรับความหลายหลายของพนักงานจำนวน 56 คนจากทั่วทุกตลาด
 Gallup Great Place to Work (กัลลัพสถานที่ทำงานยอดเยี่ยม) แห่งปี 2008 ฮ่องกง

Gallup Great Place to Work (กัลลัพสถานที่ทำงานยอดเยี่ยม) แห่งปี 2008 ฮ่องกง

รางวัล ‘Employer of Choice’  ฮ่องกง

รางวัล ‘Employer of Choice’ ฮ่องกง