การสร้างธุรกิจ
ที่ยั่งยืน

วาระความยั่งยืนของเราต้องพิจารณาถึงภาระหน้าที่เบื้องต้นในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กลับคืนสู่ธนาคารในขณะที่ดำรงรักษาไว้ซึ่งการมุ่งเน้นแก้ปัญหาระยะยาวที่โลกกำลังเผชิญอยู่ ปีเตอร์ แซนด์, Group CEO

VIDEO

เรื่องราวของเรา

Did you know

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของคำมั่นต่อ CLINTON GLOBAL INITIATIVE STANDARD CHARTERED
ให้ปฏิญาณในการให้สินเชื่อจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯแก่สถาบันการเงินรายย่อยภายในปี
2011 ธนาคารบรรลุคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้มากกว่าครึ่งหนึ่งภายในสิ้นปี 2008

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่องเด่นปี 2008

โครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดจำนวน 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่ปี 2007
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
การลดปริมาณการปล่อย CO2 ลง 14 เปอร์เซนต์
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
ให้เงินช่วยเหลือจำนวน 385 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสินเชื่อและเครื่องมือทางการเงิน
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

ไอคอนเครื่องหมายคำถาม วิธีที่เรารายงาน

การใช้แนวทางสู่ความยั่งยืนฉบับใหม่ของเรา

ไอคอนกระดาษจดบันทึก ศูนย์รวมแหล่งข้อมูล

เยี่ยมชมศูนย์รวมแหล่งข้อมูลของเรา ที่ประกอบด้วย นโยบาย ระเบียบวิธีดำเนินงาน และรางวัลต่างๆ

ไอคอนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดข้อมูลของเรา

ข้อมูลและสถิติผลการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนของเราปี 2008

ไอคอนพูดคุย ข้อคิดเห็นของคุณ

ข้อคิดเห็นของคุณสำคัญสำหรับเราในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ