ข่าว

Standard Chartered launches its Sustainability Review 2008

“Our sustainability agenda must take into account the fundamental task of re-establishing confidence and trust in banks whilst continuing to maintain an unwavering focus on addressing the longer-term social and environmental challenges that the world faces”. Peter Sands, Group chief executive, Standard Chartered PLC.

Standard Chartered 2008 Sustainability Review is now available on www.standardchartered.com/sustainability. This year, the Bank has integrated its reporting. The Sustainability website will also double up as the Bank’s Sustainability Review. You will also be able to watch a video of Peter Sands talking about the Bank’s approach to sustainability.

In this economic crisis, as a leading international bank, Standard Chartered recognizes the importance of helping to re-invigorate growth by supporting our clients across Asia, Africa and the Middle East by continuing to build a sustainable business as well as helping to address some of the world’s most pressing social and environmental challenges.

ประเด็นสำคัญในรายงานประกอบด้วย

  • การให้สินเชื่อและเครื่องมือทางการเงินมูลค่า 385 ล้านเหรียญสหรัฐแก่พันธมิตรสถาบันการเงินขนาดเล็ก 52 แห่งใน 14 ประเทศ ซึ่งจะทำให้ชีวิตของประชากร 2.6 ล้านคนดีขึ้น
  • ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดมูลค่า 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐมาตั้งแต่ปี 2550
  • ถ้อยแถลงจุดยืนใน 13 ภาคธุรกิจและประเด็นสำคัญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มของมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของธนาคารนั้น ได้ผนวกอยู่ในเกณฑ์ทางการเงินของเรา
  • การปล่อยก๊าซ CO2 ต่อพนักงาน ลดลง 14 เปอร์เซ็นต์ (2549 - 2551)
  • หนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่จะพัฒนาและลงนามใน The Climate Principles
  • โครงการ เห็นจึงศรัทธา (Seeing is Believing) ของธนาคาร อันเป็นคำมั่นสัญญาในการมองเห็นได้ใหม่ (A New Vision) ในการให้การดูแลรักษาดวงตาอย่างยั่งยืนแก่ประชากร 20 ล้านคนใน 20 เมืองภายในปี 2558 ซึ่งมีสายตาของประชากร 2 ล้านคนได้รับการรักษาภายใต้โครงการ เห็นจึงศรัทธา (Seeing is Beliving) แล้วในปัจจุบัน

Standard Chartered PLC จดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและฮ่องกง ติดอันดับ 25 บริษัทชั้นนำของ FTSE' 100 ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม โดยกลุ่มธุรกิจซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่ลอนดอน ได้ประกอบธุรกิจในตลาดที่มีพลวัตมากที่สุดในโลกบางแห่งมามากกว่า 150 ปี เป็นการกรุยทางเข้ามาในเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง รายได้และกำไรของธนาคารเติบโตมากกว่าสองเท่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นผลมากจากการเติบโตจากธุรกิจหลัก เสริมด้วยการเข้าซื้อกิจการ ธนาคารประกอบธุรกิจในกว่า 70 ประเทศในเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง และมีการจ้างพนักงานเกือบ 73,800 คน ถือเป็นตัวแทนของกว่า 115 สัญชาติ

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่น PDF