เรื่องราวของเรา

การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

กรณีศึกษา Singapore Changi Business Park

สร้างมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่สูง

สำนักงานใหม่ที่โดดเด่นของเราซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างใน Changi Business Park สิงค์โปร์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ‘Greenmark Platinum’ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรก่อสร้างอาคารของสิงค์โปร์ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของประเทศในด้านสิ่งแวดล้อม

เรากำหนดว่าอาคารแห่งใหม่นี้ต้องเน้นการอนุรักษ์พลังงาน และคาดคะเนอัตราการใช้พลังงานที่ 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ำกว่าสำนักงานทั่วไปในระดับมาตรฐานในสิงค์โปร์ แผงรับแสงอาทิตย์จะให้ไฟฟ้าที่เพียงพอเมื่ออาคาร “ได้รับแสงเต็มที่” นอกจากนี้ ยังได้นำระบบการให้น้ำแบบหยดอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ เป็นผู้ริเริ่มการประหยัดน้ำรวมถึงการรีไซเคิลน้ำเสียและการเก็บน้ำฝนซึ่งทำให้ประหยัดน้ำได้อย่างมาก ช่องทางน้ำเฉพาะจะส่งน้ำเสียประเภทต่าง ๆ ไปรีไซเคิล พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนมีอุดมสมบูรณ์พันธุ์พืชดั้งเดิม ด้วยความร่วมมือจาก Botanic Gardens Conservation International (BGCI)

ด้านบน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในอินเดีย

Environment Dayในอินเดีย เฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นในอินเดียมีอยู่หลากหลาย ตั้งแต่การจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกไปจนถึงการเข้าร่วมการประชุม ‘หยุดโลกร้อน (Break the Climate Deadlock)’ ซึ่งนำโดยนายโทนี แบลร์ อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ นายนีราจ ซวาลูป ซีอีโอประจำประเทศอินเดีย กล่าวในการประชุมการรายงานโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนในอินเดีย ในเดือนธันวาคม ปี 2551 โดยอธิบายถึงการมีส่วนช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำของสถาบันการเงิน

พนักงานจากสำนักงานและสาขาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประกอบด้วย การกำหนดวันเดินไปทำงาน (walk to work day) การเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครทำความสะอาดชายหาด วันไร้ขยะ (zero waste) แคมเปญปิดไฟและทิ้งรถไว้ที่บ้าน และการแข่งขันวาดภาพเพื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของบุตรธิดาของพนักงา ดร. อาร์ เค ปาเชารี ประธานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ชื่นชมและขอบคุณในความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมประจำประเทศอินเดีย ซึ่งมีนาย เฮมานท์ มิเชียร์ หัวหน้าแผนกขาย ตลาดการเงิน ภูมิภาคเอเชียใต้ ดำรงตำแหน่งประธาน และสนับสนุนด้วยพนักงานจากทกฟังก์ชัน คณะกรรมการชุดนี้ดำเนินการตามแผนรายละเอียด เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลที่ได้รับจากการดำเนินงานของเรา ความผูกพัน และโอกาสการสนับสนุนทางการเงินใหม่ๆ เช่น มีการรวมสลิปชำระเงินเข้าในระบบออนไลน์ของธนาคาร ช่วยประหยัดการใช้กระดาษได้ถึง 330,000 แผ่นต่อปี ในทำนองเดียวกัน การแจ้งผลตอบแทนเกษียณอายุถูกเปลี่ยนมาใช้ระบบอีเมล์ทีป่ลอดภัย

例ทีมไอทีในอินเดียสามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมากด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากศูนย์ข้อมูล และการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการคาดคะเนว่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงช่วยลดความต้องการพลังงานได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์และลดความจำเป็นที่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์เพิ่มถึง 77 เครื่อง

ด้านบน

กรณีศึกษา Greatest Race on Earth

การให้เงินช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 3.4 ล้านในโครงการ Race for a Living Planet (วิ่งมาราธอนเพื่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้)

พนักงานกว่า 15,000 คนและประชาชนอีกกว่า 500,000 คนเข้าร่วมในกิจกรรมการวิ่งแข่ง Greatest Race on Earth: การวิ่งเพื่อรณรงค์การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ชีวิตบนโลก กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนคิดเป็นมูลค่า 3.5 ล้านและสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดบริจาค 1 ล้านเหรียญให้กับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมจากสามประเทศที่ชนะเลิศ

กิจกรรมถูกจัดรวมเข้ากับการแข่งวิ่งมาราธอนประจำปีของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และจัดขึ้นร่วมกับพันธมิตร WWF องค์กรอิสระเพื่อสิ่งแวดล้อม พนักงานและลูกค้าของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และประชาชนทั่วไปที่ให้คำมั่นว่าจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม การแข่งขันช่วยเพิ่มความตระหนักในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลกและสร้างการรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการดำเนินชีวิตประจำวันก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้

เงินรางวัลมอบให้กับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ WWF ในสามตลาดที่ให้ผลสูงสุดต่อพลเมือง: บรูไน ไต้หวัน และฮ่องกง

บรูไนบริจาคเงินให้กับโครงการ Heart of Borneo ซึ่งเป็นการคืนชีวิตให้กับป่าพรุ และทำการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในโซนสำคัญเพื่อช่วยปกป้องพืชพันธุ์ต่างๆ。

ไต้หวันบริจาคเงินให้กับโครงการ Coral Triangle Project ของ WWF เพื่อปกป้องพื้นที่ที่มีความหลากหลายของพืชน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีแนวปะการังมากเป็นอันดับสามของโลก การมีส่วนร่วมของไต้หวันกับ Coral Triangle ทำให้ธนาคารและ WWF ได้นำเสนอคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของภาครัฐ/ภาคเอกชนในการประชุมโต๊ะกลมบนเวที APEC ว่าด้วยเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ

ฮ่องกลบริจาคเงินให้กับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนในการจัดทำรายการโทรทัศน์ภาษาจีน การเปิดเว็บไซต์และโมดูลการเรียนรู้ออนไลน์

ด้านบน

การเงินที่ยั่งยืน

กับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

ในจีน การลงทุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2551 เราเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) เพื่อให้สินเชื่อในโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของภาคธุรกิจเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในจีน

โครงการสินเชื่อเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหลายโครงการช่วยให้ผู้ใช้พลังงานในจีนเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารที่มีอยู่และอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ โครงการให้สินเชื่อเพื่อการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในอาคารที่มีอยู่ เพื่อลดการใช้พลังงานลง 20–40 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วในจีน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารต่างๆ จะช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างมากในระยะยาว

ด้านบน

โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ Sinan ในเกาหลีใต้

โครงการเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

โครงการนี้เป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์นำร่องในเกาหลี และเป็นหนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มดำเนินโครงการสองเฟสในระหว่างปี 2551 เมื่อเสร็จสิ้นจะมีกำลังการผลิตเกือบ 25MW โรงงานสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 33,000 MWh ซึ่งเพียงพอสำหรับแจกจ่ายไปยังครัวเรือนกว่า 7,200 ครัวเรือน โดยไม่สร้างมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม โครงการนี้โครงการเดียวสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในเกาหลีได้ถึง 24,000 ตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 168,000 ต้น

ด้านบน

การทำงานร่วมกับลูกค้าในภาคน้ำมันปาล์มเพื่อผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีขึ้น

ในอินโดนีเซีย การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

ในฐานะสมาชิกในการประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) ธนาคารคาดหวังให้ลูกค้าที่ขอสินเชื่อโครงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ RSPO ในกรณีของลูกค้าที่เพาะปลูกน้ำมันปาล์มในอินโดนีเซียรายหนึ่ง เรากำหนดให้การเป็นสมาชิกของ RSPO เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาการกู้ยืมและรวมไว้ในข้อตกลงในสัญญากู้ยืม ขณะที่ธนาคารร้องขอให้ลูกค้าอีกรายหนึ่งประเมินพื้นที่ป่าไม้ที่มีมูลค่าสูงต่อการอนุรักษ์ก่อนเริ่มการเพาะปลูกแม้ว่าจะเป็นไปตามข้อตกลงของ RSPO ในเดือนพฤศจิกายน 2008 แล้วก็ตาม

ด้านบน

สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด และเหมือง Rapu Rapu

ในปี 2548 สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด เข้าร่วมการให้สินเชื่อโครงการจากการเข้าซื้อกิจการธนาคาร Korea First Bank เช่นเดียวกับองค์กรเอกชนอื่นๆ เราพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาของโครงการหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับสินเชื่อจากกลุ่มธนาคาร 5 แห่ง นั่นคือโครงการเหมืองแร่ Lafayette Mining Limited ในฟิลิปปินส์

ในช่วงเริ่มดำเนินโครงการ เหมืองแร่ Rapu Rapu ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพายุไต้ฝุ่นสามครั้งและการปล่อยของเสียไม่เป็นพิษลงน้ำโดยอุบัติเหตุสองครั้งในช่วงปลายปี 2548 ผู้ให้กู้ตระหนักถึงการขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลไกการร้องเรียนปัญหาการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่อนุมัติสินเชื่อ โครงการไม่ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านเงินทุนของข้อตกลงร่วม Equator เราจึงดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงในทันทีที่เราเข้าร่วมในโครงการนี้เนื่องจากเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของธนาคาร

ด้วยการสนับสนุนผู้ให้กู้ผลักดันให้ Lafayette เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน รวมถึงการก่อสร้างระบบการจัดการน้ำเสียที่ปรับปรุงใหม่ ช่องทางระบายน้ำ และเพิ่มระดับความสูงของเขื่อนเพื่อป้องกันชุมชนโดยรอบ นอกจากนั้ยังกำหนดให้มีโปรแกรมเพื่อชุมชนอีกหลายโครงการ

การล้มละลายของบริษัททำให้เกิดการดำเนินการซึ่งยังไม่แล้วเสร็จตามแผน ในเดือนมีนาคม 2551 ผู้ให้กู้ในโครงการ (รวมถึง สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด) ตกลงขายหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นในโครงการที่เหลืออยู่ 26%

การสิ้นสุดการเข้าร่วมในโครงการนี้ของเรานำมาซึ่งปัญหาการเผชิญหน้าของหลายธนาคารภายใต้ข้อตกลงร่วม Equator นั่นคือ - ผู้ให้กู้ใช้อำนาจกับลูกค้าเกินกว่าความเสี่ยงในการให้กู้หรือไม่

ข้อตกลงร่วม Equator ช่วยให้ธนาคารสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการโดยการให้ความช่วยเหลือเฉพาะด้าน ในกรณีที่โครงการไม่ดำเนินการตามข้อตกลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากขอบเขตในแง่ของผลกระทบแล้ว ธนาคารภายใต้ข้อตกลงร่วม Equator ยังทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการให้สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการเข้าร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมของธนาคารอื่นๆ

ในปี 2009 เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการเงินอื่นๆ ในตลาดของเรารวมถึงตลาดจีน เพื่อส่งเสริมการลงนามยอมรับข้อตกลงร่วม และสร้างความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในการให้กู้ยืม

 
ด้านบน

การเข้าถึงบริการทางการเงิน

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ

ให้คำมั่นในการให้ความช่วยเหลือต่อ Millennium Development Goals (เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ)

THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) คือจุดประสงค์ 8 ประการที่มุ่งตอบสนองความท้าทายในการพัฒนาระหว่างประเทศในลำดับต้นๆของโลกภายในปี 2558 สำหรับปี 2551 นาย กอร์ดอน บราวน์ นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรเชิญผู้นำระดับโลกให้เข้าร่วมกับกลุ่ม MDG BUSINESS CALL TO ACTION โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทต่างๆมุ่งมั่นให้การสนับสนุน การทำงานของMDGSโดยการปรับธุรกิจหลักเพื่อช่วยให้ MDGS บรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้

ความมุ่งมั่นของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดซึ่งประกาศโดย ปีเตอร์ แซนด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะให้ความช่วยเหลือด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางการเงิน การพัฒนาทักษะ การเป็นพี่เลี้ยงและการวิจัยทางธุรกิจเพื่อช่วยให้วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMES) เพื่อเติมเต็มศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ

ภาค SME เป็นเครื่องจักรที่จะสร้างความเติบโตให้เศรษฐกิจทั่วโลกและสร้างธุรกิจส่วนใหญ่อย่างมากมาย อย่างไรก็ตาม ในหลาย ๆ ส่วนของโลก SME มีขนาดใหญ่เกินไปที่จะมีคุณสมบัติเป็นวิสาหกิจรายย่อยหรือผู้สนับสนุนและมีขนาดเล็กเกินไปที่จะเป็นตลาดเป้าหมายของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ ผลลัพธ์คือ SME ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

เราเชื่อว่าการให้การสนับสนุน SMES ให้เติบโตรุ่งเรืองจะสร้างความมั่งคั่งโดยการว่าจ้างคนทำงานมากขึ้นและจ่ายภาษีได้มากขึ้น

ด้านบน

กรณีศึกษา: ธุรกิจการเงินรายย่อยสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง

ในไนจีเรีย การเงินรายย่อยสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง

คาร่า อิเบซิม เกิดมาในครอบครัวยากจน พ่อของเธอเสียชีวิตขณะที่เธอยังเล็กและแม่ของเธอพิการ เนื่องจากขาดการศึกษาที่ดีและไม่มีคนในครอบครัวหรือญาติคอยให้ความช่วยเหลือ คาร่าจึงแต่งงานเมื่ออายุ 16 ปี

คาร่าและครอบครัวของเธอประทังชีวิตด้วยรายได้ของสามีที่ไม่เพียงพอ เมื่อประเทศไนจีเรียเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับงบประมาณภายในครอบครัว “เราไม่สามารถเลี้ยงดูพวกเขาอย่างดีและลูกๆของฉันไม่ได้รับการดูแลและการเอาใจใส่อย่างเหมาะสม” เธอกล่าว “พวกเขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนเนื่องจากจ่ายค่าเล่าเรียนช้า”

ชีวิตคาร่าเปลี่ยนไปในปี 2547 เมื่อเธอได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อจาก MFI ของประเทศไนจีเรีย และพันธมิตรของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคือ องค์กรยกระดับเหนือความยากจน (LIFT ABOVE POVERTY ORGANISATION) (LAPO) ด้วยเงินกู้จำนวน 10,000 ไนรา (85 เหรียญ) จาก LAPO คาร่าได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอ

เงินกู้ครั้งแรกของคาร่าทำให้เธอสามารถสะสมเงินเพื่อทำธุรกิจเล็ก ๆ ได้ การชำระเงินคืนตามกำหนดของเธอช่วยให้เธอสามารถขอกู้เงินได้อีก การอบรมด้านการจัดการธุรกิจจาก LAPO มาก่อนได้สอนให้เธอนำเงินกู้ไปใช้ในการทำธุรกิจแทนการใช้เงินเพื่อความจำเป็นส่วนตัวและนำดอกผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่ในธุรกิจของตนเอง ตอนนี้เธอมีหลักประกันสินเชื่อครั้งที่แปดจำนวน 80,000 ไนรา (678 เหรียญ) รวมทั้งหมด คาร่าได้รับเงินจำนวน 360,000 ไนรา (3,051 เหรียญ) จาก LAPO เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง

“เป็นการสร้างกำลังใจในการจดจำว่าธุรกิจเล็กๆที่ฉันเริ่มต้นทำด้วยเงินทั้งหมด 10,000 ไนรา (85 เหรียญ) ได้เติบโตเป็นเงินทุนจำนวน 300,000 ไนรา (2,542 เหรียญ) ภายในระยะเวลาอันสั้น” เธอเปิดเผย “LAPO ให้ความช่วยเหลือฉันและให้ความหวังที่สดใสสำหรับอนาคต”

ด้านบน

กรณีศึกษา: การขยายพันธมิตรการเงินระดับย่อยไปสู่ตะวันออกกลาง

ในไนจีเรีย การเงินรายย่อยสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง

ณ สิ้นปี 2551 เราริเริ่มข้อตกลงแรกในการให้เงินทุนแก่โครงการสนับสนุนด้านการเงินในระดับจุลภาคในตะวันออกกลาง สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจะจัดสร้างเครื่องมืออำนวยความสะดวกทางการเงินในขั้นต้นจำนวน 1.5 ล้านดีนาร์จอร์แดน (2 ล้านเหรียญ) ให้กับ TAMWEELCOM ซึ่งเป็น MFI ของจอร์แดนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กทั่วทั้งอาณาจักร

จอร์แดนเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมบริการด้านการเงินระดับฐานราก ยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงินระดับฐานรากของรัฐบาลมุ่งผสมผสานภาคธุรกิจการเงินในระดับฐานรากกับอุตสาหกรรมบริการด้านการเงินหลัก

ด้านบน

กรณีศึกษา: ในปากีสถาน การออกตราสารหนี้ตามหลักชาริอะฮ์เป็นครั้งแรก

ในปากีสถาน การออกตราสารหนี้ตามหลักชาริอะฮ์เป็นครั้งแรก

ในปี 2551รัฐบาลปากีสถานออกพันธบัตรอิสลามครั้งใหญ่ที่สุดหรือ SUKUK ซึ่งจัดโครงสร้างและดำเนินการโดยสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธุรกรรมดังกล่าวรับประกันว่าธนาคารอิสลามมีหลักทรัพย์ตามหลักชาริอะฮ์เป็นครั้งแรกในประเทศปากีสถาน การตอบสนองความต้องการของสถาบันการเงินอิสลามในส่วนการให้บริการเครื่องมือทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์เพื่อทำตามข้อกำหนดที่รักษาไว้ของพวกเขา

SUKUKช่วยระดมทุนให้รัฐบาลปากีสถานและเป็นรากฐานเพื่อต่อไปยังตลาดการเงินอิสลาม เรามีความยินดีที่สามารถช่วยสนับสนุนรัฐบาลในการสร้างองค์ประกอบของโปรแกรม SUKUK ธุรกรรมดังกล่าวช่วยให้รัฐบาลเข้าถึงตลาดในประเทศผ่านทางการขายทอดตลาดของธนาคารกลางปากีสถานและจัดการปริมาณเงินหมุนเวียนทั้งหมดในระบบ ธนาคารอิสลามซื้อพันธบัตรเป็นส่วนใหญ่ ตอนนี้รัฐบาลปากีสถานสามารถกู้ยืมเงินภายในประเทศด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ดึงดูดใจมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้พึ่งเงินทุนจากต่างประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยแพง

ด้านบน

การรับมือกับปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน

S.W.A.T.

เกม SWOT ให้ความรู้กับลูกค้าในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมทางการเงิน

เราได้นำเกมออนไลน์ S.W.A.T. มาใช้ในการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการฉ้อโกง เกมจะแสดงความเสี่ยงและท้าทายให้ผู้เล่นลดการฉ้อโกง เช่น พนักงานต้องวินิจฉัยอีเมล์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบอีเมล์ที่มีลักษณะเป็นการฉ้อโกง และจัดอันดับความปลอดภัยของรหัสผ่านต่างๆ

เกมมีอยู่ในหน้าหลักของเว็บไซต์ สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ซึ่งมีผู้เล่นจากทั่วโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :SWAT

 
ด้านบน

รายงานกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (SARS)

การควบคุมดูแลการทำธุรกรรม

ในระหว่างปี 2551 เราได้ทดสอบโปรแกรมในนิวยอร์กเพื่อจัดการกับสื่อทางเพศที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการทำรายการและกระบวนการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR)

โปรแกรมที่ใช้ในระบบ Norkom จะคัดกรองและจัดเก็บข้อมูลที่น่าสงสัยที่เชื่อมโยงกับสื่อทางเพศที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กหรือการค้ามนุษย์ และเราจัดให้มีการฝึกอบรมขั้นสูงเพื่อตรวจสอบกรณีอืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมดังกล่าวทำให้เราตรวจพบและนำส่งรายงานอาชญากรรมสองฉบับ ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้เรากำลังเริ่มนำโปรแกรมไปใช้ในประเทศอื่นๆ ที่ใช้ระบบ Norkom เราฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีก 41 รายโดยครอบคลุมตลาดนอกสหรัฐอเมริกา และจะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่อีกในระหว่างปี 2552

 
ด้านบน

การให้บริการการขายและการตลาดที่รับผิดชอบต่อลูกค้า

การศึกษาและความรู้ทางการเงิน

การศึกษาและความรู้ทางการเงิน

ธุรกิจบุคคลธนกิจในประเทศสิงคโปร์ได้นำโปรแกรมการอบรมแก่ลูกค้าบุคคลมาใช้เพื่อเพิ่มความรู้ทางการเงินของลูกค้า โดยได้จัดสัมมนาการลงทุน 5 ครั้งเกี่ยวกับหัวข้อการลงทุนทั้งหมดสำหรับลูกค้าในปี 2551

ด้านบน

ลูกค้าที่มีความเสี่ยง

การให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ไม่มั่นคงธนาคารได้จัดตั้งแนวทางปฏิบัติเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าหลักปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมได้รับการพิจารณาเมื่อต้องทำหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์การลงทุนให้กับลูกค้าที่อาจมีความเสี่ยง ธนาคารให้นิยามของลูกค้าที่มีความเสี่ยงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การลงทุนและเป็นผู้สูงอายุหรือมีการศึกษาจำกัด ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับลูกค้าทุกราย โดยพิจารณาประสบการณ์การลงทุน อายุ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงในการเน้นผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ถ้าลูกค้าที่มีความเสี่ยงได้รับการพิจารณาว่าไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตัวใดโดยเฉพาะ ธนาคารจะปฏิเสธที่จะเสนอขายผลิตภัณฑ์ตัวนั้น หากลูกค้าได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสม ธนาคารจะดำเนินการขายผลิตภัณฑ์ตัวนั้นโดยเปิดเผยความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ผู้ลงทุนควรเตรียมพร้อมในการถือการลงทุนดังกล่าวรอไว้เต็มระยะเวลาที่กำหนดและความเสี่ยงที่มีโอกาสขาดทุนจากการลงทุนในสถานการณ์บางอย่าง

ด้านบน

การจัดสนทนากลุ่ม ไม่ใช่กรณีศึกษา

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า บ่อยครั้งที่ธนาคารใช้บริการบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการสำรวจกลุ่มที่มุ่งเน้นลูกค้าก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นถึงความต้องการของตลาดเป้าหมาย

ด้านบน

การสื่อสารกับลูกค้า

การให้บริการลูกค้าที่ได้รับการส่งเสริม

ในประเทศอินเดียและปากีสถาน เจอปัญหาเกี่ยวกับระบบไปรษณีย์ในประเทศ หลังจากการวิเคราะห์สาเหตุต้นตอของปัญหา ปลายปี 2551 เป็นช่วงเวลาที่อุทิศให้กับการยืนยันรายละเอียดการติดต่อที่ปรับปรุงให้ทันสมัยกับลูกค้าที่ติดต่อกับธนาคารเพื่อให้มั่นใจว่าทางเลือกในการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเปิดกว้างให้แก่ลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากที่เกี่ยวข้องกับระบบไปรษณีย์ในประเทศ

นอกจากนี้ฝ่ายบุคคลธนกิจทำให้การอัพเดทรายละเอียดในการติดต่อง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าโดยผ่านทางการโทรศัพท์แบบง่ายๆโดยแทนที่วิธีการเขียน นอกจากนี้ยังเพิ่มการใช้เทคโนโลยีที่ลูกค้าใช้งานได้ง่าย เช่น อีเมล์และบริการแจ้งข้อมูลทาง SMS เพื่อช่วยลูกค้าในการจัดการธุรกรรมและบัญชีของพวกเข

สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม

สถานที่รับเลี้ยงเด็กที่ทันสมัยในประเทศศรีลังกา

ในศรีลังกา วัยรุ่นได้รับการดูแลเอาใจใส่ขณะที่พ่อแม่ทำงาน

ศูนย์รับดูแลเด็กที่เฉพาะตัวของเราในกรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ได้ช่วยให้พนักงานสร้างสมดุลระหว่างความมุ่งมั่นในการทำงานและส่วนบุคคล ศูนย์ให้บริการรับดูแลเด็กในช่วงกลางวันและจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดวันทำงานสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 12 ปี

กิจกรรมต่างๆยังรวมถึงศิลปะและงานฝีมือ การทำสวนและการปรุงอาหาร ศูนย์ให้บริการดูแลการทำการบ้านสำหรับเด็กโตที่เข้าโรงเรียนแล้วและกิจกรรมเพิ่มเติมที่เน้นการพัฒนาทักษะการสนทนาและทักษะในการเข้าสังคม

ทางศูนย์มีการบริหารร่วมกับ SEEKERS RESEARCH ซึ่งเป็นองค์กรการวิจัยการศึกษา พนักงานยังได้รับการฝึกอบรมและมีการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าทางศูนย์ยังมีมาตรฐานสูงสุดในการดูแล

ด้านบน

การแลกเปลี่ยนบุคคลากรที่มีความสามารถสูงระหว่างประเทศจีนกับอินเดีย

ในเอเชีย การแลกเปลี่ยนบุคคลากรที่มีความสามารถสูงระหว่างประเทศจีนกับอินเดีย

ในปี 2551 เราริเริ่มโปรแกรมแลกเปลี่ยนบุคคลากรที่มีความสามารถสูงระหว่างประเทศจีนกับประเทศอินเดียเพื่อสร้างสัมพันธภาพในการทำงานที่แข็งแกร่งขึ้นและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมของตลาดเป้าหมายที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์

โปรแกรมแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับพนักงานที่เข้าร่วมเพื่อความก้าวหน้าด้านอาชีพการงานของตนเองและได้รับประสบการณ์จากวัฒนธรรมใหม่ สำหรับธนาคาร ถือว่าเป็นโอกาสในการส่งเสริมการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆในการทำงานระหว่างตลาดที่สำคัญของเราทั้งสองแห่ง

พนักงาน 10 คนจากแต่ละประเทศเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเป็นครั้งแรก โดยใช้เวลามากกว่า 3 เดือนของการร่วมกันทำงานในประเทศเจ้าภาพ การแลกเปลี่ยนครั้งที่สองอยู่ในระหว่างวางแผนดำเนินการ

"เป็นเรื่องน่าสนใจอย่างมากที่พบว่าโปรแกรมส่งผลกับธนาคารของเราและเร่งการพัฒนาบุคคลากรของเรา มันแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราสามารถประสบผลสำเร็จเมื่อเราใช้ประโยชน์จากพลังของพนักงานนานาชาติของเรา" เดวิด ลินซ์ หัวหน้าปฏิบัติการฝ่ายสถาบันธนกิจในประเทศจีน

ด้านบน

การผนวกรวมพนักงาน

ในไต้หวัน พนักงาน AEB ได้รับการต้อนรับสู่  Standard Chartered

การผนวกรวมพนักงานเข้ามาจากธนาคารอเมริกันเอ็กซเพรส (AEB) เป็นความสำคัญลำดับต้นๆ หลักจากที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเข้าควบรวมกิจการในปี 2551

ในไต้หวัน มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานของ AEB และสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในการฉลองประวัติศาสตร์และความสำเร็จของทั้งสององค์กร ด้วยวิธีการใช้ภาพเพื่อบรรยายเหตุการณ์สำคัญของทั้งสองธนาคารก่อนการควบรวมกิจการและปรึกษาหารือการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมลงมติและเกิดความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร

นอกจากนี้ พนักงานยังมีส่วนร่วมในหลายทีเน้นถึงวัฒนธรรมและค่านิยมของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และให้โอกาสสร้างเครือข่ายและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน

ด้านบน

การลงทุนในชุมชน

การใช้ชีวิตเมื่อติดเชื้อเอชไอวี 'อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ให้การอบรม'

ให้เงินบริจาคมากกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อการฟื้นฟูหลังเกิดแผ่นดินไหว

ในเดือนสิงหาคมปี 2008 Standard Chartered จัด 'อบรมผู้ฝึกอบรม' ในแถบอเมริกาใต้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่าเจ็ดประเทศ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ AIESEC’s 2008 International Congress และการฉลองครบรอบ 60 ปี ซึ่งมีนักศึกษา AIESEC จำนวน 600 คนจาก 100 ประเทศมารวมตัวกันในบราซิลในงานซึ่งมีใจความหลักเกี่ยวกับ "ความรับผิดชอบต่อความยั่งยืนในอนาคต" HIV Champions ที่ได้รับการอบรมใหม่ๆให้การอบรมแก่กลุ่มนักศึกษา AIESEC จำนวน 30 คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยครอบคลุมเนื้อหาหลักห้าประการซึ่งเป็นหัวใจหลักของโปรแกรมให้การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีของเรา

นักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมกับ Standard Chartered ในโปรแกรมให้การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีในประเทศของตนเองและสิ่งดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นจากการทำแบบทดสอบก่อนเข้าอบรม แม้ว่าระดับความรู้ดังกล่าวเพิ่มพูนขึ้นหลังจากการอบรมก็ตามที การอบรมเชิงปฏิบัติการให้โอกาสในการพูดคุยถึงประเด็นต่างๆรอบตัวที่เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีซึ่งส่งเสริมการสนับสนุนของเราที่ว่าการให้การศึกษาแบบตัวต่อตัวจะสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร ลดความกลัวในการพูดคุยถึงหัวข้อที่ท้าทายและจะส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากกว่าการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์เพียงลำพัง

 
ด้านบน

การเป็นอาสาสมัครและปรับปรุงบริการดูแลสุขภาพสายตาในกรุงธากา

โรงพยาบาลจักษุแพทย์เห็นถึงประโยชน์ของอาสาสมัคร

อาสาสมัครของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดช่วยโรงพยาบาลจักษุอิสลามียะประหยัดเงินหลายพันเหรียญสหรัฐ โดยนำทักษะความรู้หลักไปใช้ในการให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล พนักงานสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดคนอื่นๆ ได้สละเวลาหนึ่งวันในการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือแพทย์ ตอบคำถามคนไข้ และพาคนไข้เข้าและออกจากโรงพยาบาล

โรงพยาบาลดังกล่าวเป็นหนึ่งในโรงพยาบาล 4 แห่งในเมืองหลวงของบังคลาเทศที่ได้ประโยชน์จากการร่วมเป็นพันธมิตรกับโครงการ Seeing is Believing เป็นระยะเวลา 5 ปี องค์กรพันธมิตรจะให้เงินทุนในการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความบกพร่อง พร้อมๆ ไปกับการฝึกอบรมพนักงานโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุงบริการการดูแลสุขภาพสายตาที่ดีขึ้นสำหรับผู้พิการทางสายตามากกว่า 270,000 คนในเมือง โดยธากาเป็นหนึ่งใน 20 เมืองทั่วโลกที่ได้รับความช่วยเหลือในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ วิสัยทัศน์ใหม่ (A New Vision)

ด้านบน

แผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน

ให้เงินบริจาคมากกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อการฟื้นฟูหลังเกิดแผ่นดินไหว

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้สัญญาให้เงินช่วยเหลือมากกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการบูรณะที่อยู่อาศัยใหม่หลังจากแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวนในประเทศจีน ซึ่งคร่าชีวิต ผู้คนจำนวนหลายหมื่นคนและทำให้ผู้คนหลายแสนคนไร้ที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อรับบริจาคจากพนักงานในประเทศจีน ซึ่งพนักงานจากทั่วโลกก็ยินดีที่จะช่วยเหลือ อันแสดงถึงแรงใจในความเป็นสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในหลายประเทศ ทั้งฮ่องกง สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร ก็มีการเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคจากพนักงานเช่นเดียวกัน

 
ด้านบน

เรื่องเด่น

  • โครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯตั้งแต่ปี 2007
  • การลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ลง 14% ต่อพนักงาน
  • ให้เครื่องมือเครดิตและเครื่องมือทางการเงินจำนวน 385 ล้านเหรียญสหรัฐฯแก่สถาบันการเงินรายย่อย