ปี 2562

งบการเงินของธนาคาร ดาวน์โหลด
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

ปี 2561

งบการเงินของธนาคาร ดาวน์โหลด
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

ปี 2560

งบการเงินของธนาคาร ดาวน์โหลด
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

ปี 2559

งบการเงินของธนาคาร ดาวน์โหลด
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

ปี 2558

งบการเงินของธนาคาร ดาวน์โหลด
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

ปี 2557

งบการเงินของธนาคาร ดาวน์โหลด
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

ปี 2556

งบการเงินของธนาคาร ดาวน์โหลด
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

ปี 2555

งบการเงินของธนาคาร ดาวน์โหลด
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
งบการเงินระหว่างกาล และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
ดาวน์โหลด

ปี 2554

งบการเงินของธนาคาร ดาวน์โหลด
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ดาวน์โหลด
งบการเงินระหว่างกาล และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
ดาวน์โหลด

ปี 2553

งบการเงินของธนาคาร ดาวน์โหลด
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552
ดาวน์โหลด
งบการเงินระหว่างกาล และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ดาวน์โหลด

ปี 2552

งบการเงินของธนาคาร ดาวน์โหลด
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
ดาวน์โหลด
งบการเงินระหว่างกาล และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552
ดาวน์โหลด

ปี 2551

งบการเงินของธนาคาร ดาวน์โหลด
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
ดาวน์โหลด

คำมั่นสัญญาจากเรา

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ดำเนินกิจการมากว่า 150 ปี ท่ามกลางการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของโลก เรามุ่งมั่นที่จะก้าวนำ เป็นแบบอย่างในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจทั่วโลกของเรา

พันธสัญญาของเรา Here for good

Here for good คือทุกสิ่งทุกอย่างที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเคยเป็น กำลังเป็น และจะเป็นในอนาคต เป็นคำมั่นของเราต่อการดำเนินงานในทุกที่ เพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินงานที่สูงอย่างสม่ำเสมอ

ค้นหาวิถีแห่ง Here for good


Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed