สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รับ 3,500 ไมล์ และเงินคืน 800 หรือ 1,200 บาท
ต่อที่ 1
บัตรเครดิต วีซ่าแพลตตินั่ม อีลิท
elite
รับคะแนนแลก 3,500 ไมล์ สะสม*
ของ Royal Orchid หรือ KrisFlyers
รับเพิ่ม เครดิตเงินคืน 800 บาท*
เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างน้อย 1 ครั้ง
ภายใน 30 วันหลังจากวันที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ
platinum & titanium
บัตรเครดิต แพลตตินั่ม มาสเตอร์การ์ด และไทเทเนียม มาสเตอร์การ์ด

รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 1,200 บาท*
เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างน้อย 1 ครั้ง
ภายใน 30 วันหลังจากวันที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ
ต่อที่ 2
รับเงินคืนเข้าบัญชีเพิ่ม 100 บาท*
เพียงสมัครใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (eStatement) มาพร้อมกับใบสมัครบัตรเครดิตในคราวเดียวกัน
ต่อที่ 3
รับดอกเบี้ยพิเศษ 12.0% หรือ 12.5%
(อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก) ต่อปี*
เมื่อใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชี (Easy Money) หรือ โอนยอดค้างชำระจากบัญชีสินเชื่ออื่น (Balance Transfer) นาน 18 24 หรือ 36 เดือนตามเงื่อนไขที่กำหนด
ต่อที่ 4
ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี
ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริมสูงสุด 5 ใบ
สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รับ 3,500 ไมล์ และเงินคืน 800 หรือ 1,200 บาท
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 สมัครบัตรเครดิตออนไลน์