กรณีใช้เงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารเป็นหลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยวงเงินเบิกเกินบัญชีในอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากที่ค้ำประกันบวกเพิ่มอีก 3.0% ต่อปี

ลักษณะของบริการ

เป็นบริการสินเชื่อหมุนเวียน โดยธนาคารให้วงเงินเครดิตแก่ลูกค้า ลูกค้าจึงสามารถใช้เช็คเบิกเงินเกินกว่าจำนวนเงินฝากที่มีอยู่ในบัญชีกระแสรายวันในวงเงินที่ได้ทำสัญญาไว้กับธนาคาร

วงเงินเบิกเกินบัญชี

ธนาคารจะอนุมัติวงเงินเครดิตตามความสามารถชำระคืนและประเภทของหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

คำนวณตามประเภทของหลักประกัน

กรณีใช้เงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารเป็นหลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยวงเงินเบิกเกินบัญชีในอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากที่ค้ำประกันบวกเพิ่มอีก 3.0% ต่อปี

วิธีการสมัคร

    เอกสารประกอบการขอกู้
  • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมต้นฉบับ)
  • เอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน เช่น สมุดคู่ฝาก ใบรับฝาก

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ลูกค้าต้องยื่นแบบคำขอสินเชื่อกับธนาคาร และต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

วงเงินสแตนด์บายแคช

เราพร้อมเป็นเงินสดให้คุณเสมอ ให้คุณพร้อมเสมอสำหรับโอกาสพิเศษในชีวิต หรือเหตุจำเป็นเมื่อต้องการใช้เงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม »
สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อบุคคลที่อนุมัติวงเงินก้อนใหญ่ สำหรับความต้องการที่ลงตัวกับวัตถุประสงค์ที่หลากหลายของแต่ละบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed