หากคุณมีความต้องการเรื่องเงินที่ต่างกัน ทุกอย่างลงตัวได้ด้วย สินเชื่อบ้านมอร์เกจวันจากเรา

รายละเอียด

หากคุณมีความต้องการเรื่องเงินที่ต่างกัน ทุกอย่างลงตัวได้ด้วย สินเชื่อบ้านมอร์เกจวันจากเรา

mortgageOne

สิทธิประโยชน์จากสินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน*

Mortgage Money

บริหารเงินของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน ให้คุณนำเงินเดือน เงินหมุนเวียน หรือเงินพิเศษจากบัญชีอื่นๆ ของคุณมาบริหารรวมไว้ในบัญชีสินเชื่อบ้านมอร์เกจวันเพียงบัญชีเดียว เพื่อนำมาเป็นส่วนลด ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

Finance your accounts

pay

สามารถชำระเงินเกินค่างวดที่ธนาคารฯ กำหนด เพื่อลดเงินต้นทันทีและประหยัดดอกเบี้ย

คุณสามารถชำระเงินเกินกว่าค่างวดได้สูงสุดถึงร้อยละ 50 ของเงินต้นคงเหลือที่ไม่รวมเงินที่ชำระล่วงหน้า ณ ขณะนั้น โดยไม่มีค่าปรับ ซึ่งเงินที่ชำระเกินกว่าค่างวดนั้นจะถูกนำไปลดเงินต้นสินเชื่อบ้านทันที ทำให้ดอกเบี้ยที่จ่ายจริงน้อยลง คุณจึงเป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น

mortgage atm

เบิกถอนเงินส่วนที่ชำระเกินได้ตามต้องการ ตลอด 24 ชม ผ่าน ATM โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอน

คุณสามารถเบิกถอนเงินสดส่วนที่ชำระเกินกว่าค่างวดมาใช้จ่ายในยามฉุกเฉินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ที่มีเครื่องหมายatm Pool หรือPLUS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องขออนุมัติใหม่

Mortgage Home

ให้คุณเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้เร็วขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสามารถนำเงินออมทั้งหมดที่มีมาชำระและบริหารผ่านบัญชีสินเชื่อบ้านเพียงบัญชีเดียว เพื่อลดยอดเงินต้นและประหยัดดอกเบี้ยไปพร้อมกัน โดยสามารถนำเงินที่ชำระไว้เกินกลับมาใช้ได้อีกในยามฉุกเฉิน โดยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มเติม

ข้อแตกต่างระหว่างสินเชื่อบ้านปกติ และ สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน*

สิทธิประโยชน์ สินเชื่อบ้านปกติ สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน
ถอนเงินที่โปะมาใช้ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง cross tick
บริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด cross tick
เป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้น cross tick

* หมายเหตุ:
1. ลูกค้าสามารถชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยได้มากกว่าค่างวดผ่อนชำระที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน แต่รวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินต้นคงเหลือที่ไม่รวมเงินที่ชำระล่วงหน้า ณ ขณะนั้น ตามที่ปรากฏใน Statement แต่ละเดือน และสามารถเบิกถอนคืนในส่วนที่ชำระล่วงหน้าไว้ได้ ตามเงื่อนไขการเบิกถอนเงินที่ธนาคารฯ กำหนด
2. เงินที่ชำระล่วงหน้าเกินกว่าอัตราการผ่อนชำระ จะนำไปหักเงินต้นคงเหลือและเมื่อใดมีการเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าว จะทำให้เงินต้นคงเหลือเพิ่มขึ้นเท่ากับเงินที่เบิกถอนออกไป
3. กรณีที่ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยรวมแล้วเกินร้อยละ 50 ของเงินต้นคงเหลือ ส่วนที่เกินร้อยละ 50 จะถูกนำไปหักเงินต้นถาวร ซึ่งจะไม่สามารถเบิกถอนคืนส่วนที่เกินนี้ได้
4. เมื่อมีการชำระเงินล่วงหน้าเข้ามาในบัญชีมากจนทำให้ยอดสินเชื่อคงค้างเป็น 0 ถือว่าบัญชีสินเชื่อบ้านมอร์เกจวันเป็นอันสิ้นสุด ธนาคารฯ จะติดต่อลูกค้าเพื่อไถ่ถอนจำนอง และคืนเงินชำระล่วงหน้าในส่วนที่เหลือให้แก่ลูกค้าต่อไป
5. อัตราดอกเบี้ย MHR (Minimum Housing Rate) ตามประกาศของธนาคารฯ โดย ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 = 7.19% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยนี้ใช้สำหรับอ้างอิงตารางคำนวณที่แสดงไว้ด้านล่างเท่านั้น
6. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยระหว่างสินเชื่อบ้านปกติ และ สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน

วงเงินกู้ 3,000,000 บาท ระยะเวลากู้ 30 ปี และกำหนดให้ลูกค้าจ่ายเงินเกินค่างวดผ่อนชำระที่ธนาคารฯ กำหนด เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 172 เดือน

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยระหว่างสินเชื่อบ้านปกติ และ สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน

หมายเหตุ:

  • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปกติ คิดที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี 1.99% หลังจากนั้น คิดที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MHR – 0.5% หรือ 6.69% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อมอร์เกจวัน คิดที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 3 ปี, ปีที่ 1 – 3 MHR – 2.00% หรือ 5.19% หลังจากนั้นคิดที่ MHR – 0.5% หรือ 6.69% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคารฯ และตัวเลขที่แสดงเป็นตัวเลขโดยประมาณ

คำนวณสินเชื่อบ้านมอร์เกจวันด้วยตัวคุณเองที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2724 7733
หรือ ติดต่อสาขาใกล้บ้านท่าน หรือผ่านทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บริการสมาร์ทโฮมแพ็ค (Smart Home Pack)

สินชื่อบ้านที่รวมสิทธิประโยชน์เพื่ออิสระตามไลฟ์สไตล์คุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม »
สินเชื่อบ้านมายมอร์เกจและมันนี่มอร์เกจ

เราเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม หรือทาวน์เฮ้าส์ เพียงเงินดาว์นแค่ 10% และดอกเบี้ยต่ำ ความฝันของคุณก็ห่างจากความเป็นจริงเพียงแค่ลายเซ็นเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม »
สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์

เนื่องจากโบนัสพิเศษที่ได้รับจะนำไปลดเงินกู้สินเชื่อบ้าน ทำให้คุณสามารถประหยัดการจ่ายดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านไปโดยปริยาย

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ไม่สามารถค้นหาข้อมูล ที่ต้องการได้ ?

Back to Top