บริการประกัน

เราตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องสินทรัพย์และบุคลากรของบริษัทให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของท่านจะก้าวไปได้อย่างราบรื่น สามารถปกป้องความมั่งคั่งรวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของท่านได้ เราจึงจับมือเป็นพันธมิตรกับสถาบันสำคัญ ๆ ในธุรกิจประกันภัยเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของเราประกอบด้วย

 • ประกันบุคคลสำคัญ
 • ประกันหุ้นส่วนธุรกิจ
 • ประกันความเสียหายของทรัพย์สิน
 • ประกันธุรกิจหยุดชะงัก
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • ประกันการขนส่งทางทะเล

ตอบโจทย์การประกันภัยด้วย

พรูสมาร์ท โพรเท็คชั่น

ผลประโยชน์

 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
  • บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
  • กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 2 เท่าภายใน 12 เดือน
  • กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเป็นเวลาอย่างน้อย 180 วัน บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 50% ของทุนประกันภัย
  • กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรต่อเนื่องอีกเป็นเวลา 180 วัน บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนอีก 50% ของทุนประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้การนำเบี้ยประกันภัยมาลดหย่อนภาษีเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร (สำหรับการคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุรับประกัน : 16 - 65 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน : 1 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 - 15 ปี
 • งวดการชำระเบี้ยประกัน : ชำระครั้งเดียว

การรับประกันการต่ออายุและการสับเปลี่ยนทางเลือกเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน


พรูสไมล์ โพรเท็คชั่น

ผลประโยชน์

 • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
  • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของเบี้ยประกันภัย*ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
  • รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 100% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
  • บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100% ของทุนประกันภัยหรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ถ้ามี)
 • กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร*
  • บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัยทุพพลภาพฯ (เงื่อนไขความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)

*เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีของกรมธรรม์หลัก
**รับประกันภัยอายุ 17 – 55 ปี
เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้การนำเบี้ยประกันภัยมาลดหย่อนภาษีเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

Terms

Terms


ประกันอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัยเป็นการคุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สินของบริษัทอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้ ฟ้าผ่าซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงความเสียหายจากอุทกภัย การระเบิด การรั่วไหลหรือน้ำไหลล้นของท่อน้ำประปา เครื่องมือเครื่องใช้ และถังเก็บน้ำ ภัยจากพายุ การจลาจล การนัดหยุดงาน รวมทั้งความเสียหายจากการกระทำอันมีเจตนาร้าย ส่วนความคุ้มครองภัยโจรกรรมครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากการโจรกรรมโดยการใช้กำลังอย่างรุนแรงบุกรุกเข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย ความคุ้มครองประเภทนี้เหมาะสำหรับทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการค้า ร้านค้า และสำนักงาน

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

 


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกสมัครที่นี่

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บริการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

ธนาคารมีการตกลงรับซื้อ - ขายอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน (Spot) และล่วงหน้า (Forward) เพื่อช่วยผู้นำเข้าและผู้ส่งออกตกลงซื้อ - ขายอัตราแลกเปลี่ยนในราคาพิเศษ โดยมีระยะเวลาตามความต้องการ

อ่านต่อ »
สินเชื่อ Property Power สินเชื่อ SME Mortgage

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ขอเสนอสินเชื่อ SME Mortgage และ Property Power สำหรับเจ้าของกิจการ ร้านค้า ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือเพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ »
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจสำหรับท่านเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเงินทุนเพื่อใช้ดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต หรือการตกแต่งอาคารสำนักงาน ด้วยขั้นตอนการอนุมัติที่สะดวกรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อ »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed