Skip to content 

รายละเอียดโปรโมชั่น

เตรียมความพร้อม...จรดปลายเท้า สู่ทุกเส้นชัย สบายกว่า ที่ New Balance Shop
กับบัตรเครดิต/บัตรเดบิต สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

560pximage

ลดทันที 15%

(เฉพาะหมวดรองเท้าวิ่ง ราคาปกติทุกรุ่น เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)

วันนี้ – 31 ต.ค. 58

1120pximage

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่ New Balance Shop สาขาที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2558  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ภายในวันและสาขาเดียวกัน จะได้รับส่วนลด 15% เฉพาะหมวดรองเท้าวิ่ง ราคาปกติทุกรุ่น เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
  • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ 
  • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  • กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการได้
  • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด


Back to Top