รายละเอียดโปรโมชั่น

ช้อปได้ประหยัดกว่า ที่ เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์ และ ท็อปส์ มาร์เก็ต
ด้วยบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

1120pximage

วันนี้ – 31 ต.ค. 58

1120pximage

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

   

  • ใช้คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท หรือ 150 บาทตามยอดซื้อที่กำหนด
  • การแลกคะแนนสะสม 360 รีวอร์ดพอยต์ จำกัดจำนวนคะแนนสะสมเพื่อการแลกรับเครดิตเงินคืนต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายตามที่ระบุในเซลล์สลิป
  • จำกัดจำนวนคะแนนสะสมเพื่อการแลกรับเครดิตเงินคืนไม่เกิน 20,000 คะแนนต่อหมายเลขบัตรต่อเดือน
  • เฉพาะสมาชิกบัตรฯที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS ตามวิธีการที่กำหนดข้างต้น ภายในวันที่ 1 ก.ย. 58 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 58 เท่านั้น  โดยสมาชิกบัตรฯจะต้องแจ้งจำนวนคะแนนสะสมที่จะใช้แลกรับเครดิตเงินคืนในการลงทะเบียน
  • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนทาง SMS และโปรดเก็บ SMS ที่ตอบกลับไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
  • หากธนาคารตรวจพบว่าคะแนนสะสม 360 รีวอร์ดของสมาชิกบัตรฯไม่เพียงพอในการแลกรับเงินคืนตามที่สมาชิกบัตรฯระบุใน SMS ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมทั้งหมดตามจำนวนที่มีอยู่ และเครดิตเงินคืนให้เท่ากับจำนวนคะแนนที่หักไปในอัตราตามที่ปรากฎในรายการส่งเสริมการขาย ตัวอย่างเช่น (กรณีรายการส่งเสริมการขายนี้คือแลกรับเงินคืน 150 บาท) หากสมาชิกบัตรฯส่ง SMS มาแลกจำนวน 5,000 คะแนน แต่สมาชิกบัตรฯมีคะแนนอยู่เพียง 3,200 คะแนน ธนาคารจะทำการหักคะแนน 3,000 คะแนนและเครดิตเงินคืนให้จำนวน 450 บาท  เป็นต้น
  • ในกรณีที่ธนาคารตรวจพบว่ายอดค่าใช้จ่ายหรือการแลกรับเงินคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อมูลของธนาคาร ธนาคารจะเรียกเก็บเงินตามจำนวนเงินคืนที่ได้รับเกินไปจากบัตรหลักภายใน 2 รอบบิลถัดไป
  • เงินคืนดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย  โดยธนาคารจะหักออกจากยอดรวมที่ต้องชำระตามที่ปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
  • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ออกโดยธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมจะนับรวมเข้ากับบัตรหลักเพื่อจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
  • สมาชิกบัตรฯที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนต้องยังคงมีสภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิตและไม่ได้มีการผิดนัดชำระเงินใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเงินคืน
  • เงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  • กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ และ/หรือนโยบายของหน่วยงานกำกับใดๆ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการได้
  • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

   

Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed