ประกาศธนาคารเรื่องบัตรเครดิต

ประกาศธนาคารเรื่องการแลกคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด

อ้างถึงประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้บรรลุข้อตกลงในการถ่ายโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยให้แก่ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (“ทิสโก้”) และบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด (“ออล-เวย์ส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ภายใต้ข้อตกลงการถ่ายโอนธุรกิจดังกล่าว จะครอบคลุมถึงธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ธุรกิจนายหน้าประกันภัย (Bancassurance) และเงินฝากสำหรับรายย่อยของธนาคาร

ธนาคารขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ระบบการแลกคะแนนสะสมจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2560 เนื่องจากการโอนข้อมูลคะแนนสะสมจากธนาคารให้แก่ออล-เวย์สภายใต้การถ่ายโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ถือบัตรสามารถแลกคะแนนสะสมได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางการแลกคะแนนสะสมได้ดังเดิม คือ โทร 1595 โดยท่านสามารถแลกคะแนนสะสมได้ ดังนี้

 1. ไมล์สะสมของรอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) ของสายการบินไทย (ด้วยอัตราการแลกคะแนนเช่นเดิม)
 2. เงินคืน
 3. บริจาคให้กับหน่วยงานที่กำหนด
 4. ค่าธรรมเนียมรายปีการใช้บัตรเครดิต
 5. ตั๋วเครื่องบินจากบริษัท Regale International จำกัด
 6. บัตรกำนัลจากร้านค้าที่กำหนด

หมายเหตุ
- ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การแลกคะแนนสะสมเป็นคะแนน KrisFlyer (KF) ของสิงคโปร์ แอร์ไลน์จะสามารถแลกได้ถึงวันที่ 28 กันยายน 2560 เท่านั้น


ขยายเวลา ให้คุณรับเงินคืนสูงสุด 5% ที่ทุกปั๊มน้ำมันทั่วไทย ทั่วโลก จนถึง 31 ม.ค. 59 (วันที่ 1 ส.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559)

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ทุกปั๊มน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครบทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป

 • รับเงินคืน 1% หรือ
 • รับเงินคืน 3% และเมื่อมียอดใช้จ่ายอื่นๆผ่านบัตรฯนอกเหนือจากหมวดปั๊มน้ำมัน 5,000 บาทขึ้นไป/เดือน หรือ
 • รับเงินคืน 5% และเมื่อมียอดใช้จ่ายอื่นๆผ่านบัตรฯนอกเหนือจากหมวดปั๊มน้ำมัน 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน

SMS ลงทะเบียนในเดือนแรกที่ร่วมโปรโมชั่นนี้เพียงครั้งเดียว โดยพิมพ์ GAS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4806026 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) สมาชิกบัตรฯที่เป็นลูกค้า Priority Banking และลูกค้าที่เคยลงทะเบียนของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วรับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS ใหม่ โดยธนาคารของดการคำนวณคะแนนสะสมของบัตรเครดิตทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่หมวดปั๊มน้ำมันทั้งหมด รวมถึงเงินคืน 1% สำหรับการเติมน้ำมันทุกปั๊มน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยบัตรเครดิตของธนาคารฯ ที่ออกให้ภายใต้ข้อเสนอของบริการบัญชีเงินเดือนพนักงาน Employee Banking Packageตั้งแต่ 1 ส.ค 58. - 31 ม.ค. 59 และภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสำหรับบัตรเครดิตแต่ละประเภทจะเป็นไปตามเงื่อนไขเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1595


ขยายเวลา ให้คุณรับเงินคืนสูงสุด 5% ที่ทุกปั๊มน้ำมันทั่วไทย ทั่วโลก จนถึง 31 ก.ค. 58 (วันที่ 1 ก.พ. – 31 ก.ค. 2558)

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ทุกปั๊มน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครบทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป

 • รับเงินคืน 1% หรือ
 • รับเงินคืน 3% และเมื่อมียอดใช้จ่ายอื่นๆผ่านบัตรฯนอกเหนือจากหมวดปั๊มน้ำมัน 5,000 บาทขึ้นไป/เดือน หรือ
 • รับเงินคืน 5% และเมื่อมียอดใช้จ่ายอื่นๆผ่านบัตรฯนอกเหนือจากหมวดปั๊มน้ำมัน 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน

SMS ลงทะเบียนในเดือนแรกที่ร่วมโปรโมชั่นนี้เพียงครั้งเดียว โดยพิมพ์ GAS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4806026 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) สมาชิกบัตรฯที่เป็นลูกค้า Priority Banking และลูกค้าที่เคยลงทะเบียนของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วรับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS ใหม่ โดยธนาคารของดการคำนวณคะแนนสะสมของบัตรเครดิตทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่หมวดปั๊มน้ำมันทั้งหมด รวมถึงเงินคืน 1% สำหรับการเติมน้ำมันทุกปั๊มน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยบัตรเครดิตของธนาคารฯ ที่ออกให้ภายใต้ข้อเสนอของบริการบัญชีเงินเดือนพนักงาน Employee Banking Packageตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 ก.ค. 58 และภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสำหรับบัตรเครดิตแต่ละประเภทจะเป็นไปตามเงื่อนไขเดิม เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น  

เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1595


สำหรับลูกค้าที่ได้รับสื่อของธนาคารทางไปรษณีย์เพื่อแจ้งสิทธิ์พิเศษสำหรับรายการรับคะแนนสะสม 3 เท่าในเดือนเกิด ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ขอแจ้งเพิ่มเติมยอดใช้จ่ายที่ไม่นับรวมสำหรับการรับคะแนนสะสมเพิ่มดังต่อไปนี้ ยอดใช้จ่ายในหมวดปั๊มน้ำมัน การซื้อกองทุนต่างๆ (LTF, RMF), ยอดแบ่งจ่ายรายเดือน EASY PAY (ทั้งการจัดกับ Contact Centre และการจัดรายการ 0% กับร้านค้าที่ร่วมรายการ), ยอดเงินโอนยอดค้างชำระจากสถาบันการเงินอื่น (Balance Transfer), Easy Bill, Easy Cash, Easy Money, รวมถึงยอด Cash Advance, ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภทและรายการที่ถูกยกเลิกหรือที่มีการคืนในภายหลังด้วย และสงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนสะสมเพิ่มเพียงหนึ่งหมายเลขบัตรต่อลูกค้าหนึ่งท่านเท่านั้น ในกรณีที่มีการลงทะเบียนทาง SMS มากกว่าหนึ่งหมายเลขบัตร ทางธนาคารจะให้คะแนนสะสมเพิ่มสำหรับหมายเลขบัตรที่มียอดใช้จ่ายสูงที่สุดเพียงหมายเลขเดียว


รับเงินคืนสูงสุด 5% ทุกปั๊มน้ำมัน 1 ก.พ. 57 – 31 ม.ค. 58

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ทุกปั๊มน้ำมัน ครบทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป

 • รับเงินคืน 1% หรือ
 • รับเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายอื่นๆ ผ่านบัตรฯ นอกเหนือจากหมวดปั๊มน้ำมัน 5,000 บาทขึ้นไป/เดือน หรือ
 • รับเงินคืน 5% เมื่อมียอดใช้จ่ายอื่นๆ ผ่านบัตรฯ นอกเหนือจากหมวดปั๊มน้ำมัน 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน

SMS ลงทะเบียนในเดือนแรกที่ร่วมโปรโมชั่นนี้เพียงครั้งเดียว โดยพิมพ์ GAS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4806026 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) สมาชิกบัตรฯที่เป็นลูกค้า Priority Banking รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS โดยธนาคารขอยกเลิกการให้เงินคืนปกติ1%ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดแพลตตินั่มและการให้คะแนนสะสมของบัตรเครดิตทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่หมวดปั๊มน้ำมันทั้งหมด รวมถึงเงินคืน 1% สำหรับการเติมน้ำมันทุกปั๊มน้ำมันทั่วประเทศด้วยบัตรเครดิตของธนาคารฯ ที่ออกให้ภายใต้ข้อเสนอของบริการบัญชีเงินเดือนพนักงาน (Employee Banking Package) ตั้งแต่ 1 ก.พ. 57 – 31 ม.ค. 58 และภายหลังจากนั้น สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสำหรับบัตรเครดิตแต่ละประเภทจะเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมก่อนที่จะยกเลิก เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น


สมาคมบริษัทจัดการลงทุนหรือ AIMC ได้มีประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งมิให้บริษัทจัดการและตัวแทนจำหน่ายให้คะแนนสะสมจากการใช้บัตรเครดิต รวมถึงการให้สิทธิแบ่งผ่อนชำระ เมื่อมีการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ดังนั้น ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จึงขอยกเลิกการให้คะแนนสะสมและการแบ่งผ่อนชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมผ่านบัตรเครดิตของธนาคารฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2556 เป็นต้นไป


ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม / Please be updated the privilege of Smart Rewards Catalogue (Today-April 2013)

Announcements รหัสสินค้า / Code 076101001
เปลี่ยนจาก บัตรกำนัลฟูจิ มูลค่า 500 บาท / Fuji gift voucher 500 Baht แลกด้วย 5,000 คะแนน / points
เป็น บัตรกำนัลฟูจิ มูลค่า 1,000 บาท / to Fuji gift voucher 1,000 Baht แลกด้วย 10,000 คะแนน / points ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป

ใหม่ แลกบัตรกำนัลเอ็นโซโก้Announcements ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อดีลที่ www.ensogo.com มูลค่า 300 บาท / Ensogo Gift card 300 Baht
รหัสสินค้า / Code 467101201 3,000 คะแนน / Points ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 56 หรือจนกว่าบัตรกำนัลจะหมด


ธนาคารฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดของรายการส่งเสริมการขาย SB Mid Year Sale จากวันที่ 30 ก.ย. 55 เป็นวันที่ 31 ส.ค. 55 เงื่อนไขอื่นๆ ยังคงเดิม สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1595


ธนาคารได้เพิ่มการให้บริการเพื่อรักษาความปลอดภัยและบริการช่วยแจ้งเตือน เพื่อประโยชน์ในการบริหารเงินของท่าน อาทิ ตรวจสอบรายการใช้บัตรเครดิต หรือช่วยเตือนวันครบกำหนดชำระเงิน ในรูปแบบการส่งข้อความตัวอักษรและข้อความเสียง โดยบริการดังกล่าวบางรายการ อาจต้องการการยืนยันจากท่าน เพื่อดำเนินรายการในขั้นตอนถัดไป สอบถามโทร. 1595


ธนาคารฯ ขอเปลี่ยนแปลงยอดผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตเพื่อรับเงินคืน ในรายการส่งเสริมการขาย Index Super Zero ตั้งแต่ 12 ม.ค. - 29 มี.ค. 55 เป็นดังนี้

ผ่อนชำระผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ / วัน รับเงินคืน
15,000 บาท 400 บาท
40,000 บาท 1,500 บาท
100,000 บาท 4,000 บาท
400,000 บาท 20,000 บาท

เงื่อนไขอื่นๆ ยังคงเดิม สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1595


ประกาศการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบัตรเครดิต: การยกเลิกการให้คะแนนสะสมพิเศษ 360° Rewards Points

 1. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ขอยกเลิกการให้คะแนนสะสมพิเศษ 3X ในหมวด ชอปปิ้ง ท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหาร สำหรับ บัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แพลตตินั่ม อิลิท แต่รายการใช้จ่ายทุกรายการ (รวมทั้งรายการที่ยกเลิกข้างต้น) ยังคงได้รับคะแนน 20 บาท เท่ากับ 2 คะแนนเท่าเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
 2. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ขอยกเลิกการให้คะแนนสะสมพิเศษ 2X หรือ 20 บาทเท่ากับ 2 คะแนน สำหรับ บัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทเทเนียมในวันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ แต่รายการใช้จ่ายในทุกๆวันยังคงได้รับ 1X หรือ 20 บาท เท่ากับ 1 คะแนนเท่าเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

รับเงินคืนสูงสุด 5% ทุกปั๊มน้ำมัน ทุกซูเปอร์มาร์เก็ต ตั้งแต่ 5 ก.พ. 55 - 31 ม.ค. 57

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ทุกปั๊มน้ำมันและทุกซูเปอร์มาร์เก็ตครบทุก 800 บาท / เซลล์สลิป

 • รับเงินคืน 2% หรือ
 • รับเงินคืน 5% เมื่อมียอดใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากหมวดปั๊มน้ำมันและซูเปอร์มาร์เก็ต เพียง 5,000 บาทขึ้นไป / เดือน

SMS ลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการ โดยพิมพ์ HAPPY เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4806026 (ครั้งละ 3 บาท) จำกัดยอดใช้จ่ายที่หมวดสถานีบริการน้ำมันและหมวดซูเปอร์มาร์เก็ตในการคำนวณเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ไม่เกินหมวดละ 4,800 บาท / หมายเลขบัตร / เดือน โดย ธนาคารขอยกเลิกการให้เงินคืนปกติ1%ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดแพลตตินั่มและการให้คะแนนสะสมของบัตรเครดิตประเภทอื่นๆสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่หมวดสถานีบริการน้ำมันและซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด รวมถึงเงินคืน 1% สำหรับการเติมน้ำมันทุกสถานีน้ำมันทั่วประเทศด้วยบัตรเครดิตของธนาคารฯ ที่ออกให้ภายใต้ข้อเสนอของบริการบัญชีเงินเดือนพนักงาน (Employee Banking Package) ตั้งแต่ 5 ก.พ. 55 – 31 ม.ค. 57 และภายหลังจากนั้น สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสำหรับบัตรเครดิตแต่ละประเภทจะเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมก่อนที่จะยกเลิก เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

* ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. 1595


ธนาคารฯ ขอแจ้งแก้ไขข้อความหลังซองใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตสิทธิพิเศษเหนือระดับสำหรับบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในส่วนของบัตรมาสเตอร์การ์ดแพลตตินั่ม จาก MC1 เป็น MC2 ซึ่งเป็นไปตามสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดแพลตตินั่ม ที่จะได้รับคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด 2 คะแนนสำหรับการใช้จ่ายทุกๆ 20 บาท สอบถามโทร 1595


แผนประกันระหว่างการเดินทาง

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสำหรับท่านสมาชิกบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด วีซ่า แพลตตินั่ม อีลิท มาสเตอร์การ์ดแพลตตินั่ม วีซ่าเพื่อธุรกิจ ไทเทเนียม วีซ่า / มาสเตอร์การ์ด ทอง และ วีซ่ามอร์เกจลิงค์ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป ดูรายละเอียด


ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารฯ เป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคาร ทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับธนาคาร

กรณีบัตร VISA:

https://usa.visa.com/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html

กรณีบัตร MasterCard:

https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้ธนาคารคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น


นับตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค.53 เป็นต้นไป 360° รีวอร์ด พอยท์ สามารถแลกคืนเป็นเงินสด เพื่อ ใช้ลดยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของท่านในรอบบัญชีเดือนถัดไปได้ โดย 360° รีวอร์ด พอยท์ 10 คะแนน สามารถแลกเงินสดคืนได้ 1 บาท ทั้งนี้ คะแนนสะสมขั้นต่ำที่สามารถแลกได้ คือ ทุก ๆ 3,000 คะแนน แลกคืนเป็นเงินได้ 300 บาท. (เศษของคะแนนที่ไม่ถึง 3,000 คะแนน ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1595


ธนาคาสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านสมาชิกบัตรเครดิตสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ดทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดวีซ่า แพลตตินั่ม อีลิท ทุก ๆ 10 บาท เท่ากับ 1 360° รีวอร์ด พอยท์ และ 1.5 360° รีวอร์ด พอยท์ สามารถแลกรับ 1 KrisFlyer ไมล์


ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป คะแนน 360° รีวอร์ด พอยท์ จากบัญชีบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารในแต่ละบัญชี (บัตร) ของท่าน ไม่สามารถนำมารวมหรือโอนให้แก่บัญชีบัตรเครดิต (บัตร) อื่นได้


การเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการคำนวณ 360° รีวอร์ด พอยท์ และการใช้คะแนนสะสมฯ ในการจองตั๋วเครื่องบิน


ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มเติมข้อความในสัญญาการให้บริการบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด


การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสิทธิประโยชน์และบริการต่าง ๆ


ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ขอแจ้งให้ทราบว่าธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผ่านบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ท่านทำการยกเลิกสินค้าและบริการจากการแลก 360° รีวอร์ด พอยท์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

บัตรไทเทเนียม

ทุกๆ 20 บาท ที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทเทเนียม (ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ปั๊มน้ำมันและซูเปอร์มาร์เก็ต) ท่านจะได้รับคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด 1 เท่า

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บัตรเครดิต สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แพลตตินั่ม

ท่านสามารถสะสมคะแนน 360° รีวอร์ด เพื่อแลกตั๋วเครื่องบินจากสายการบินชั้นนำโดยไม่จำกัดสายการบิน

รายละเอียดเพิ่มเติม »
บัตรวีซ่าแพลตตินั่ม อีลิท

ทุกๆ 20 บาท ที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แพลตตินั่ม อีลิท (ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ปั๊มน้ำมันและซูเปอร์มาร์เก็ต) ท่านจะได้รับคะแนนสะสม 360° รีวอร์ด 2 เท่า

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed