บริการต่างๆ ของบัตรเครดิต

เปลี่ยนวงเงินเป็นเงินสดสมัครวันนี้
Easy Money รับเงินก้อนใหญ่ แบ่งจ่ายคืนสบายๆ

ให้คุณเปลี่ยนวงเงินที่เหลือในบัตรเครดิตเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชี พร้อมแบ่งชำระคืนได้นานสูงสุด 36 เดือน

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 12% ต่อปี
 • ทำรายการได้ตั้งแต่ 10,000 บาท และสูงสุดตามจำนวนเงินคงเหลือในบัตรเครดิต
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด (ปกติ 3% ของยอดเงินที่เบิกถอน)
 • เลือกผ่อนชำระได้นาน 18 เดือน 24 เดือน หรือสูงสุด 36 เดือน
 • รับเงินภายใน 3 วัน เมื่อเอกสารครบถ้วน
 • สนใจเข้าร่วมโปรแกรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2724 0388

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารฯกำหนดเท่านั้น
  • การพิจารณาและการอนุมัติ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่นที่สมาชิกจะได้ ขึ้นอยู่กับสถานภาพบัญชี และวงเงินคงเหลือของสมาชิกในขณะนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของธนาคารฯเท่านั้น
  • หากชำระหนี้ Easy money ทั้งหมดครบถ้วนภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่ได้รับเงิน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคิดดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ได้รับกับอัตราดอกเบี้ยปกติ (อัตราดอกเบี้ยปกติ ณ ปัจจุบันเท่ากับ 20% ต่อปี) คำนวนย้อนหลังกลับไปตั้งแต่วันที่ได้รับเงินจนถึงวันที่ชำระหนี้ทั้งหมด และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
แบ่งจ่ายรายเดือน
Easy Pay Conversion แบ่งจ่ายรายเดือนสบายๆ

คุณสามารถเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายในบัตรเครดิตมาทยอยจ่ายสบายๆ เป็นรายเดือน เลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 เดือนยอดใช้จ่ายรวมขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป ที่รวบรวมจากร้านค้าใดก็ได้ เพียงติดต่อขอใช้บริการ ภายใน 3 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระ

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 0.69% ต่อเดือน
 • เลือกผ่อนชำระได้นาน 4 เดือน 6 เดือน หรือสูงสุด 10 เดือน
 • ทำรายการได้ตั้งแต่ 3,000 บาท และสูงสุดตามยอดค่าใช้จ่าย
 • สนใจเข้าร่วมโปรแกรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1595

* ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

การขอเพิ่มวงเงิน สมัครวันนี้

ส่งแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงิน พร้อมแนบเอกสารที่ระบุข้างต้นโดยทาง
1) โทรสาร: 0 2724 6662 หรือ
2) ทางไปรษณีย์: ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน (Data Entry - อาคาร 3 ชั้น 18B) เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

แนบเอกสารพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

แบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงินถาวร คลิกที่นี่

 • สำหรับผู้มีรายได้เป็นเงินเดือน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
  • ใบอนุญาตทำงาน (สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ)
  • สลิปเงินเดือนต้นฉบับของเดือนล่าสุด หากไม่มี ใช้จดหมายรับรองเงินเดือนระบุตำแหน่ง อายุงาน และโบนัสล่าสุด พร้อมสำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาบัญชีธนาคารอื่นย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีไม่มีบัญชีเงินเดือน)
  • หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
  • ข้อกำหนดและเงือนไขเพิ่มเติมสำหรับบัตรเครดิต / สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
  • ใบอนุญาตทำงาน (สำหรับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน (สำเนาไม่เกิน 1 ปี)
  • สำเนารายชื่อ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (สำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่เปิดในนามบุคคลซึ่งระบุชื่อของท่านเป็นเจ้าของบัญชี (Personal Bank Statement) และมีกระแสเงินสดเข้าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ติดต่อกัน นับจากเดือนปัจจุบัน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
  • หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
  • ข้อกำหนดและเงือนไขเพิ่มเติมสำหรับบัตรเครดิต / สินเชื่อส่วนบุคคล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1595

ชำระบิลค่าสาธารณูปโภค

เพียงมีบัตรเครดิตของเรา ท่านก็สามารถชำระบิลค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการชำระแบบครั้งเดียวผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต หรือ การสมัครใช้บริการ Easybill เพื่อหักบัญชีชำระแบบประจำทุกเดือนผ่านบัตรเครดิต

โดยท่านสามารถเลือกชำระได้ดังนี้

 • ชำระค่าไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง
 • ชำระค่าการประปานครหลวง
 • ชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือ DTAC, AIS, TRUE MOVE

และอื่นๆ สนใจเข้าร่วมโปรแกรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1595

*ข้อกำหนดและ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด

บริการอื่นๆ

ช้อปปิ้งออนไลน์อย่างปลอดภัย

มั่นใจในการช้อปปิ้งออนไลน์ โดยท่านสามารถเพลิดเพลิน และสะดวกสบายในการช้อปปิ้งออนไลน์อย่างปลอดภัยผ่าน ระบบ 3 D Secure ซึ่งเป็นการบริการที่อำนวยความสะดวกจากวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด ท่านสามารถสร้างรหัสผ่านและกำหนดรหัสผ่านระบบ 3 D Secure ของบัตรเครดิตด้วยตัวท่านเอง ลงทะเบียนด้วยวิธีง่ายๆ และไม่มีค่าใช้จ่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม »


ตรวจสอบยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต

ท่านสามารถตรวจสอบยอดรายการใช้จ่ายบัตรเครดิต ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน หรือวงเงินคงเหลือได้ ง่ายๆ ผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม »


แจ้งเตือนรายการใช้จ่ายบัตรผ่านมือถือ

หมดกังวลกับการใช้บัตรโดยที่ท่านไม่ทราบ วันนี้เพียงท่านสมัครบริการการแจ้งเตือนผ่าน sms (SMS Banking) โดยท่านสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน และเมื่อมีการใช้บัตรมากกว่ายอดเงินที่ท่านได้ตั้งไว้ ระบบจะทำการส่ง sms มายังมือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้ ให้ท่านรับทราบทุกการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบัญชี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม »


เรียกดูสรุปรายการใช้จ่ายประจำเดือนผ่าน eStatement

ไม่ต้องรอการจัดส่งของไปรษณีย์ หมดปัญหาเรื่องการจัดเก็บเอกสารและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆ เพียงท่านสามารถสมัครและเลือกรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Statement) โดยธนาคารจะทำการส่ง e-Statement ตรงถึงอีเมล์ของท่าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม »


ประกันภัยการเดินทาง

ทุกครั้งที่ท่านใช้บัตรเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ดในการชำระค่าบริการในหมวดการท่องเที่ยวหรือการเดินทาง ท่านจะได้รับความคุ้มครองระหว่างการเดินทาง เพียงท่านแจ้งความประสงค์ผ่านธนาคารทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1595 ในการรับความคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม »


บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ ศูนย์บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ที่ โทร. 1595 หรือ บัตรแพลตทินั่มที่ โทร. 0 2724 7171

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed