ทางเลือกในการทำธุรกรรม

บริการ Online Banking คืออะไร?

เป็นบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่มีวิธีการใช้งานง่ายๆ พร้อมมอบความสะดวกสบาย และความปลอดภัยแก่ท่าน

หากสมัครใช้บริการ Online Banking แล้วยังต้องสมัคร ใช้บริการ Mobile Banking อีกหรือไม่?

หากท่านสมัครใช้บริการ Online Banking แล้วคุณไม่จำเป็นต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking อีก คุณสามารถเข้าสู่ระบบ Mobile Banking โดยใช้รหัสประจำตัว หรือ Login และรหัสผ่าน หรือ Password ของ Online Banking ได้เลยทันที

จะสมัครใช้บริการ SMS Banking ได้อย่างไร?

ท่านสามารถสมัครใช้บริการ SMS Banking ได้ผ่านทางบริการ Online Banking (บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต) หรือสาขาของธนาคารฯ หรือศูนย์บริการธนาคารทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 1595

รายละเอียดเพิ่มเติม »

บัญชีเงินฝาก

ชาวต่างชาติสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ไหม และถ้าได้ จะมีบัญชีประเภทใดบ้าง?

มีบัญชีหลากหลายที่ลูกค้าสามารถเปิดได้ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีออมทรัพย์, บัญชีกระเสรายวัน, บัญชีเงินตราสกุลต่างประเทศ, และบัญชีเพื่อธุรกิจ ทั้งนี้ บัญชีทั้งหมดนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบัญชีเงินฝากสำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักในราชอาณาจักรไทย (Resident) และ ประเภทบัญชีเงินฝากสำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักรไทย (Non-Resident) การเปิดบัญชีจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และประเภทเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและมีความประสงค์ที่จะเปิดบัญชีเงินฝาก มีบัญชีประเภทไหนที่สามารถเปิดได้ และเอกสารอะไรบ้างที่ธนาคารร้องขอ?

สำหรับการเปิดบัญชีประเภท บัญชีสำหรับผู้มีถิ่นพำนักพักในราชอาณาจักรไทย (Residence Account)ใช้เอกสารดังต่อไปนี้:

 • หนังสือเดินทางประจำตัวชาวต่างชาติ และลงสแตมป์ขาเข้าที่สมบูรณ์
 • วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (มีอายุ 1 ปี ขึ้นไป)
 • ใบอนุญาตทำงาน หรือใบรับรองการทำงาน (ในกรณีที่ใบอนุญาตทำงานอยู่ในระหว่างการขอออกเอกสาร)

สำหรับการเปิดบัญชีประเภท บัญชีสำหรับผู้มีถิ่นพำนักพักนอกราชอาณาจักรไทย (Non-Residence Account)ใช้เอกสารดังต่อไปนี้:

 • หนังสือเดินทางประจำตัวชาวต่างชาติ และลงสแตมป์ขาเข้าที่สมบูรณ์
 • วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (มีอายุ 3 เดือน ขึ้นไป)
ชาวต่างชาติที่มีคู่ครองเป็นคนไทยและต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก มีบัญชีประเภทไหนที่สามารถเปิดได้ และเอกสารอะไรบ้างที่ธนาคารร้องขอ?

สำหรับการเปิดบัญชีประเภท บัญชีสำหรับผู้มีถิ่นพำนักพักในราชอาณาจักรไทย (Residence Account)ใช้เอกสารดังต่อไปนี้:

 • หนังสือเดินทางประจำตัวชาวต่างชาติ และลงสแตมป์ขาเข้าที่สมบูรณ์
 • วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (ประเภท O)
 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ – ทะเบียนสมรส

  ในกรณีที่ ไม่สามารถเสดง ใบทะเบียนสมรสเพื่อเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ได้ ให้ลูกค้าเลือกที่จะแสดงเอกสารทดแทนดังต่อไปนี้:

  • บัตรประชาชนของคู่สมรส และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามกำกับ

สำหรับการเปิดบัญชีประเภท บัญชีสำหรับผู้มีถิ่นพำนักพักนอกราชอาณาจักรไทย (Non-Residence Account)ใช้เอกสารดังต่อไปนี้:

 • หนังสือเดินทางประจำตัวชาวต่างชาติ และลงสแตมป์ขาเข้าที่สมบูรณ์
 • วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (มีอายุ 3 เดือน ขึ้นไป)

รายละเอียดเพิ่มเติม »

สินเชื่อ

ฉัน และครอบครัวของฉันจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือไม่ เมื่อสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์?

คุณและครอบครัวของคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์อย่างแน่นอน เนื่องจากทุกคนจะได้รับโบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการออมเงิน และ/หรือการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์

โบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์จะช่วยแบ่งเบา ภาระสินเชื่อบ้านของฉันได้อย่างไร?

โบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์คือโบนัสเพิ่มเติมที่คุณจะได้รับง่ายๆ จากการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ เพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือสมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ คุณจะได้รับโบนัส 0.5% โดย อิงจากยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน และโบนัสอีก 0.5% จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์เพื่อนำมาลดเงินกู้สินเชื่อบ้านของคุณ

สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์จะทำให้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร หากฉันมีเงินฝากในบัญชีไม่มากนัก และ/หรือมีการใช้จ่ายต่อเดือนผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์จำนวนเล็กน้อย?

ไม่เพียงแต่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ของคุณเท่านั้น แต่คุณยังสามารถรวมไปถึงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ของคนในครอบครัวของคุณ โดยทุกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์จะได้รับโบนัส 0.5% ต่อปี ซึ่งอิงจากยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน นอกจากนี้ทุกๆ การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ทุกใบของคนในครอบครัวที่ร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ จะได้รับโบนัสอีก 0.5% ต่อเดือน เพื่อนำไปลดเงินกู้สินเชื่อบ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ถาม-ตอบ

ทางเลือกในการทำธุรกรรม
บัญชีเงินฝาก
สินเชื่อ

แบบฟอร์มที่นิยมค้นหา

แบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมด
แบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิต
แบบฟอร์มหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อโดยระบบอัตโนมัติ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ประกาศธนาคาร
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
ข้อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าบุคคล
คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมชมเว็บไซต์
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอดีตของ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอดีตของ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน
ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอดีตของ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพมหานคร

เครื่องมือช่วยเหลือ

เอทีเอ็มและสาขา
เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้าน

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed