สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์

ฉันและครอบครัวของฉันจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือไม่ เมื่อสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์

คุณและครอบครัวของคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์อย่างแน่นอน เนื่องจากทุกคนจะได้รับโบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการออมเงิน และ/หรือการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์

โบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์จะช่วยแบ่งเบา ภาระสินเชื่อบ้านของฉันได้อย่างไร

โบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์คือโบนัสเพิ่มเติมที่คุณจะได้รับง่ายๆ จากการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ เพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือสมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ คุณจะได้รับโบนัส 0.5% โดย อิงจากยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน และโบนัสอีก 0.5% จากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์เพื่อนำมาลดเงินกู้สินเชื่อบ้านของคุณ

สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์จะทำให้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร หากฉันมีเงินฝากในบัญชีไม่มากนัก และ/หรือมีการใช้จ่ายต่อเดือนผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์จำนวนเล็กน้อย

ไม่เพียงแต่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ของคุณเท่านั้น แต่คุณยังสามารถรวมไปถึงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ของคนในครอบครัวของคุณ โดยทุกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์จะได้รับโบนัส 0.5% ต่อปี ซึ่งอิงจากยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน นอกจากนี้ทุกๆ การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ทุกใบของคนในครอบครัวที่ร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ จะได้รับโบนัสอีก 0.5% ต่อเดือน เพื่อนำไปลดเงินกู้สินเชื่อบ้าน

เมื่อฉัน หรือคนในครอบครัวสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ นั่นหมายความว่าเงินของทุกคนจะถูกนำมารวมกันใช่หรือไม่ หรือทุกคนจะเห็นรายละเอียดบัญชีของกันและกันใช่ หรือไม่

ไม่ใช่ เนื่องจากทุกๆ บัญชีที่นำมาร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ต่างเป็นอิสระจากกัน และถือเป็นความลับเฉพาะตัวบุคคล นอกจากนี้ ใบแจ้งหนี้สินเชื่อบ้านจะแสดงเฉพาะยอดรวมของโบนัสจากทุกบัญชีที่นำมาเป็นส่วนลดเงินกู้สินเชื่อบ้านเท่านั้น

โบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ มาจากไหน

โบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะอิงจากยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนในบัญชีไม่เกินบัญชีละ 1 ล้านบาทและ/หรือโบนัสพิเศษจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์จะคิดจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ในแต่ละเดือน (ไม่เกินวงเงินบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์)

หากฉันมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์มากกว่า 1 ล้านบาท ฉันจะได้รับโบนัสจากยอดเงินฝากเฉลี่ย ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดหรือไม่

โบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จะอิงจากยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนในบัญชีไม่เกินบัญชีละ 1 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนที่เกินกว่า 1 ล้านบาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติ

ทุกคนในครอบครัวสามารถฝาก/ถอน หรือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ได้ตามปกติหรือไม่ เมื่อเข้าร่วมโปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์

ทุกคนสามารถบริหารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ของตนเองได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งนอกจากทุกคนจะได้รับดอกเบี้ยปกติจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือคะแนนสะสมจาการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์แล้ว ลูกค้าของธนาคารฯ ยังจะได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

เมื่อไหร่ที่จะได้รับโบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์

โบนัสพิเศษจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะอิงจากยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนในบัญชีเงินฝากเพื่อนำไปลดเงินกู้สินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ในเดือนถัดไป และ/หรือโบนัสพิเศษจากบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ จะคิดจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์ในแต่ละเดือน และจะถูกคำนวณ ณ วันสิ้นเดือน เพื่อนำไปลดเงินกู้สินเชื่อบ้านในเดือนถัดไป

หากคนในครอบครัวของฉันต้องการสมัครสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ต้องทำอย่างไร

เพียงให้คนในครอบครัวของคุณติดต่อที่สาขาของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ใกล้บ้านคุณ หรือเจ้าหน้าที่ขายของธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

หากคนในครอบครัวของฉันต้องการยกเลิกสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ที่สมัครไว้ ต้องทำอย่างไร

เพียงบอกคนในครอบครัวของคุณติดต่อที่สาขาของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ใกล้บ้านคุณ หรือโทรมาที่ 1595 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

จะมีผลกระทบอะไรหรือไม่ หากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของฉัน หรือคนในครอบครัวที่เข้าร่วม โปรแกรมสินเชื่อบ้านมอร์เกจลิงก์ไม่มียอดเงินคงเหลือ หรือพวกเราไม่ได้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมอร์เกจลิงก์เลย

จะไม่มีการคำนวณโบนัสพิเศษจากบัตรเครดิตที่ไม่มีการใช้จ่ายในเดือนนั้นๆ หรือจากบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ที่ไม่มียอดเงินฝากของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศตารางอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมที่ธนาคารประกาศไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 1595 หรือชักชวนครอบครัวของคุณมาที่สาขาธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ใกล้บ้าน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ขายของธนาคาร

ถาม-ตอบ

ทางเลือกในการทำธุรกรรม
บัญชีเงินฝาก
สินเชื่อ

แบบฟอร์มที่นิยมค้นหา

แบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมด
แบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิต
แบบฟอร์มหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อโดยระบบอัตโนมัติ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ประกาศธนาคาร
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
ข้อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าบุคคล
คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมชมเว็บไซต์
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอดีตของ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอดีตของ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน
ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอดีตของ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพมหานคร

เครื่องมือช่วยเหลือ

เอทีเอ็มและสาขา
เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้าน

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed