ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอดีตของ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน

  ชื่อประกาศ เริ่มใช้บังคับ ดาวน์โหลด
1. ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 23 กันยายน 2548 ดาวน์โหลด
22 กันยายน 2548 ดาวน์โหลด
29 สิงหาคม 2548 ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2548 ดาวน์โหลด
2. ค่าธรรมเนียมของธนาคาร : หมวดบริการด้านเงินฝาก 29 สิงหาคม 2548 ดาวน์โหลด
3. ค่าธรรมเนียมของธนาคาร : หมวดบริการด้านสินเชื่อ 21 กันยายน 2548 ดาวน์โหลด
4. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง ฯ  
4.1 วงเงินพิเศษส่วนบุคคล 4 กรกฎาคม 2548 ดาวน์โหลด
4.2 สินเชื่อบุคคล 1 ตุลาคม 2548 ดาวน์โหลด
29 สิงหาคม 2548 ดาวน์โหลด
4 กรกฎาคม 2548 ดาวน์โหลด
4.3 สินเชื่อสมาร์ทแคช 4 กรกฎาคม 2549 ดาวน์โหลด
5. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ  
5.1 บัตรเครดิต 29 สิงหาคม 2548 ดาวน์โหลด
5.2 วงเงินสมาร์ทเซฟวิ่งส์พลัส 29 สิงหาคม 2548 ดาวน์โหลด
5.3 วงเงินพิเศษสมาร์เซฟวิ่งส์ 29 สิงหาคม 2548 ดาวน์โหลด
5.4 วงเงินเบิกเกินบัญชีโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 29 สิงหาคม 2548 ดาวน์โหลด
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed