ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอดีตของ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

  ชื่อประกาศ เริ่มใช้บังคับ ดาวน์โหลด
1. ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
1.1 บุคคลธรรมดา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 1 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด
24 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด
3 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
1 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด
2 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด
4 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลด
3 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
5 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
1 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด
22 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
6 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลด
29 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
2 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
4 กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2557 ดาวน์โหลด
1 กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลด
4 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลด
28 พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลด
20 พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลด
29 เมษายน 2557 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2557 ดาวน์โหลด
25 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลด
11 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลด
3 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลด
18 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลด
3 มกราคม 2557 ดาวน์โหลด
20 ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลด
4 ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลด
2 กันยายน 2556 ดาวน์โหลด
1 สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลด
16 กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลด
4 กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลด
2 กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลด
19 มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลด
1 พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลด
2 เมษายน 2556 ดาวน์โหลด
4 มีนาคม 2556 ดาวน์โหลด
8 มกราคม 2556 ดาวน์โหลด
21 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลด
15 ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลด
3 กันยายน 2555 ดาวน์โหลด
6 กรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลด
8 พฤษภาคม 2555 ดาวน์โหลด
12 เมษายน 2555 ดาวน์โหลด
16 กุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลด
6 กุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลด
17 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
2 ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลด
18 ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลด
13 ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลด
7 ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2554 ดาวน์โหลด
2 สิงหาคม 2554 ดาวน์โหลด
14 กรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลด
12 กรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลด
5 กรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลด
28 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลด
7 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลด
25 พฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลด
20 พฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลด
1 พฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2554 ดาวน์โหลด
21 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด
18 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด
1 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลด
24 มกราคม 2554 ดาวน์โหลด
21 มกราคม 2554 ดาวน์โหลด
17 มกราคม 2554 ดาวน์โหลด
7 มกราคม 2554 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2553 ดาวน์โหลด
28 กรกฎาคม 2553 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2553 ดาวน์โหลด
11 กุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลด
1 กุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลด
3 พฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลด
28 ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลด
20 ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลด
2 ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลด
3 กันยายน 2552 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2552 ดาวน์โหลด
7 สิงหาคม 2552 ดาวน์โหลด
6 สิงหาคม 2552 ดาวน์โหลด
30 มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลด
9 มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลด
21 พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลด
30 เมษายน 2552 ดาวน์โหลด
22 เมษายน 2552 ดาวน์โหลด
10 เมษายน 2552 ดาวน์โหลด
24 มีนาคม 2552 ดาวน์โหลด
10 มีนาคม 2552 ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลด
17 กุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลด
6 กุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลด
3 กุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลด
16 มกราคม 2552 ดาวน์โหลด
24 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
17 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
12 พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลด
6 พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลด
4 พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลด
7 ตุลาคม 2551 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2551 ดาวน์โหลด
5 กันยายน 2551 ดาวน์โหลด
4 กันยายน 2551 ดาวน์โหลด
25 สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลด
1 สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลด
29 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
24 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
7 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
3 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
24 มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลด
12 มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลด
6 มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลด
4 มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลด
2 มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลด
29 พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลด
28 พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลด
16 พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลด
10 พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลด
29 เมษายน 2551 ดาวน์โหลด
11 เมษายน 2551 ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
24 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
20 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
1.2 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate & Institutional Banking Clients) 24 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด
3 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
20 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลด
6 มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลด
29 มกราคม 2556 ดาวน์โหลด
11 ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลด
31 สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลด
7 มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลด
22 สิงหาคม 2554 ดาวน์โหลด
5 สิงหาคม 2554 ดาวน์โหลด
18 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด
19 มกราคม 2554 ดาวน์โหลด
22 กรกฎาคม 2553 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2553 ดาวน์โหลด
22 ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลด
6 พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลด
20 เมษายน 2552 ดาวน์โหลด
16 มกราคม 2552 ดาวน์โหลด
22 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
8 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
4 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
6 พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลด
23 ตุลาคม 2551 ดาวน์โหลด
19 กันยายน 2551 ดาวน์โหลด
8 กันยายน 2551 ดาวน์โหลด
7 สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลด
28 พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
20 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (1.1+1.2) 19 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
14 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
11 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
5 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
3 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
14 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
12 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
5 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
25 มกราคม 2551 ดาวน์โหลด
11 มกราคม 2551 ดาวน์โหลด
10 มกราคม 2551 ดาวน์โหลด
9 มกราคม 2551 ดาวน์โหลด
21 ธันวาคม 2550 ดาวน์โหลด
12 ธันวาคม 2550 ดาวน์โหลด
7 ธันวาคม 2550 ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม 2550 ดาวน์โหลด
23 พฤศจิกายน 2550 ดาวน์โหลด
15 พฤศจิกายน 2550 ดาวน์โหลด
12 พฤศจิกายน 2550 ดาวน์โหลด
9 พฤศจิกายน 2550 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2550 ดาวน์โหลด
12 ตุลาคม 2550 ดาวน์โหลด
4 ตุลาคม 2550 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2550 ดาวน์โหลด
28 กันยายน 2550 ดาวน์โหลด
27 กันยายน 2550 ดาวน์โหลด
7 กันยายน 2550 ดาวน์โหลด
5 กันยายน 2550 ดาวน์โหลด
17 สิงหาคม 2550 ดาวน์โหลด
1 สิงหาคม 2550 ดาวน์โหลด
25 กรกฎาคม 2550 ดาวน์โหลด
19 กรกฎาคม 2550 ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม 2550 ดาวน์โหลด
3 กรกฎาคม 2550 ดาวน์โหลด
22 มิถุนายน 2550 ดาวน์โหลด
6 มิถุนายน 2550 ดาวน์โหลด
5 มิถุนายน 2550 ดาวน์โหลด
29 พฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลด
28 พฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลด
17 พฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลด
2 พฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลด
19 เมษายน 2550 ดาวน์โหลด
10 เมษายน 2550 ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2550 ดาวน์โหลด
15 มีนาคม 2550 ดาวน์โหลด
2 มีนาคม 2550 ดาวน์โหลด
6 กุมภาพันธ์ 2550 ดาวน์โหลด
29 มกราคม 2550 ดาวน์โหลด
22 มกราคม 2550 ดาวน์โหลด
8 มกราคม 2550 ดาวน์โหลด
19 ธันวาคม 2549 ดาวน์โหลด
8 ธันวาคม 2549 ดาวน์โหลด
29 พฤศจิกายน 2549 ดาวน์โหลด
20 พฤศจิกายน 2549 ดาวน์โหลด
25 ตุลาคม 2549 ดาวน์โหลด
13 ตุลาคม 2549 ดาวน์โหลด
3 ตุลาคม 2549 ดาวน์โหลด
2 ตุลาคม 2549 ดาวน์โหลด
14 กันยายน 2549 ดาวน์โหลด
4 กันยายน 2549 ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม 2549 ดาวน์โหลด
8 สิงหาคม 2549 ดาวน์โหลด
1 สิงหาคม 2549 ดาวน์โหลด
2. 2.1 ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 3 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
2 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด
22 ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลด
3 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลด
8 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
3 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
4 กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลด
4 กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลด
6 มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลด
31 สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลด
11 กรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลด
5 กรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลด
7 ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลด
5 กันยายน 2554 ดาวน์โหลด
27 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด
4 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลด
15 มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลด
28 เมษายน 2553 ดาวน์โหลด
16 มีนาคม 2553 ดาวน์โหลด
3 มีนาคม 2553 ดาวน์โหลด
4 ธันวาคม 2552 ดาวน์โหลด
13 กรกฎาคม 2552 ดาวน์โหลด
11 มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลด
26 พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลด
20 พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลด
15 พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลด
6 พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลด
13 กุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลด
9 มกราคม 2552 ดาวน์โหลด
7 มกราคม 2552 ดาวน์โหลด
30 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
29 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
19 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
17 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
12 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
14 พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลด
11 พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลด
7 พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลด
15 ตุลาคม 2551 ดาวน์โหลด
7 ตุลาคม 2551 ดาวน์โหลด
26 กันยายน 2551 ดาวน์โหลด
18 สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลด
5 มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลด
3 เมษายน 2551 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2551 ดาวน์โหลด
2.2 ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 1 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลด
27 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2551 ดาวน์โหลด
2.3 ตารางเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 1 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลด
5 กรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลด
5 กันยายน 2554 ดาวน์โหลด
27 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด
18 สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลด
5 มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลด
8 พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลด
3 เมษายน 2551 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2551 ดาวน์โหลด
ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ สำหรับบุคคลธรรมดา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 20 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับลูกค้า Corporate & Institutional Banking 20 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สกุลต่างประเทศ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
28 มกราคม 2551 ดาวน์โหลด
18 กันยายน 2550 ดาวน์โหลด
29 มกราคม 2550 ดาวน์โหลด
19 ธันวาคม 2549 ดาวน์โหลด
3. ตารางอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน 24 สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลด
11 กรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลด
24 มีนาคม 2555 ดาวน์โหลด
20 มีนาคม 2555 ดาวน์โหลด
29 กุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลด
2 ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลด
1 ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลด
13 ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลด
3 สิงหาคม 2554 ดาวน์โหลด
28 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลด
10 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลด
6 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลด
6 พฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลด
21 มกราคม 2554 ดาวน์โหลด
26 พฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลด
18 สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลด
19 กุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลด
8 เมษายน 2552 ดาวน์โหลด
25 มีนาคม 2552 ดาวน์โหลด
5 มีนาคม 2552 ดาวน์โหลด
19 มกราคม 2552 ดาวน์โหลด
25 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
22 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
25 กันยายน 2551 ดาวน์โหลด
24 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
19 มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลด
4 มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลด
2 มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลด
28 เมษายน 2551 ดาวน์โหลด
14 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
11 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
5 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
11 มกราคม 2551 ดาวน์โหลด
12 ธันวาคม 2550 ดาวน์โหลด
26 พฤศจิกายน 2550 ดาวน์โหลด
12 ตุลาคม 2550 ดาวน์โหลด
4 ตุลาคม 2550 ดาวน์โหลด
4 กันยายน 2550 ดาวน์โหลด
5 กรกฎาคม 2550 ดาวน์โหลด
25 มิถุนายน 2550 ดาวน์โหลด
5 มิถุนายน 2550 ดาวน์โหลด
11 พฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลด
20 พฤศจิกายน 2549 ดาวน์โหลด
4. ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 4 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลด
24 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด
7 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลด
9 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลด
17 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
3 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
3 เมษายน 2557 ดาวน์โหลด
12 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลด
8 มกราคม 2557 ดาวน์โหลด
12 ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลด
26 เมษายน 2556 ดาวน์โหลด
13 กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลด
13 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลด
16 ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลด
6 มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลด
5 เมษายน 2555 ดาวน์โหลด
20 มีนาคม 2555 ดาวน์โหลด
13 มีนาคม 2555 ดาวน์โหลด
9 มีนาคม 2555 ดาวน์โหลด
10 กุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลด
20 ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลด
18 ตุลาคม 2011 ดาวน์โหลด
13 ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลด
27 กันยายน 2554 ดาวน์โหลด
16 กันยายน 2554 ดาวน์โหลด
15 กันยายน 2554 ดาวน์โหลด
3 สิงหาคม 2554 ดาวน์โหลด
30 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลด
10 พฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลด
4 พฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลด
29 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด
23 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด
11 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลด
13 มกราคม 2554 ดาวน์โหลด
28 ธันวาคม 2553 ดาวน์โหลด
15 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลด
28 กันยายน 2553 ดาวน์โหลด
4 สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลด
11 มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลด
27 พฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลด
23 เมษายน 2553 ดาวน์โหลด
2 เมษายน 2553 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2553 ดาวน์โหลด
24 พฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลด
29 กันยายน 2552 ดาวน์โหลด
3 สิงหาคม 2552 ดาวน์โหลด
10 มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลด
11 พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลด
10 เมษายน 2552 ดาวน์โหลด
10 มีนาคม 2552 ดาวน์โหลด
10 กุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลด
9 มกราคม 2552 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2551 ดาวน์โหลด
29 กันยายน 2551 ดาวน์โหลด
17 กันยายน 2551 ดาวน์โหลด
23 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
11 เมษายน 2551 ดาวน์โหลด
1 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
1 ธันวาคม 2550 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2550 ดาวน์โหลด
25 กันยายน 2550 ดาวน์โหลด
2 พฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2550 ดาวน์โหลด
31 ธันวาคม 2549 ดาวน์โหลด
7 กันยายน 2549 ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2549 ดาวน์โหลด
1 สิงหาคม 2549 ดาวน์โหลด
5. ค่าธรรมเนียมของธนาคาร : หมวดบริการด้านเงินฝากและค่าบริการอื่นๆ 20 พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลด
29 เมษายน 2557 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2557 ดาวน์โหลด
3 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลด
18 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลด
4 ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลด
2 กันยายน 2556 ดาวน์โหลด
16 กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลด
9 กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลด
3 พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลด
1 พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลด
2 เมษายน 2556 ดาวน์โหลด
4 มีนาคม 2556 ดาวน์โหลด
21 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลด
3 กันยายน 2555 ดาวน์โหลด
31 สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลด
17 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
27 พฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลด
5 กันยายน 2554 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2554 ดาวน์โหลด
19 พฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลด
21 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด
1 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลด
24 มกราคม 2554 ดาวน์โหลด
17 มกราคม 2554 ดาวน์โหลด
15 ธันวาคม 2553 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2553 ดาวน์โหลด
20 สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2553 ดาวน์โหลด
1 กุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลด
29 ธันวาคม 2552 ดาวน์โหลด
3 พฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2552 ดาวน์โหลด
15 มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลด
1 มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลด
24 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
6 พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2551 ดาวน์โหลด
25 สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลด
4 มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลด
28 พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
20 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
19 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
5 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
24 มกราคม 2551 ดาวน์โหลด
21 มกราคม 2551 ดาวน์โหลด
23 พฤศจิกายน 2550 ดาวน์โหลด
6 พฤศจิกายน 2550 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2550 ดาวน์โหลด
17 สิงหาคม 2550 ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2550 ดาวน์โหลด
2 กรกฎาคม 2550 ดาวน์โหลด
29 พฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลด
19 เมษายน 2550 ดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2550 ดาวน์โหลด
1 ธันวาคม 2549 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2549 ดาวน์โหลด
5.1 บุคคลธรรมดา 21 มกราคม 2560 ดาวน์โหลด
16 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลด
15 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด
3 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
2 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด
3 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด
7 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
29 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
1 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
2 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลด
18 กันยายน 2557 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2557 ดาวน์โหลด
1 กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลด
5.2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 21 มกราคม 2560 ดาวน์โหลด
16 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลด
15 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด
3 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
2 มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลด
3 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
29 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
1 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลด
31 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
2 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2557 ดาวน์โหลด
1 กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลด
5.3 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate & Institutional Banking Clients) 16 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลด
15 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด
11 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลด
15 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลด
1 กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลด
6. ตารางอัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ 16 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลด
28 ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลด
7 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด
23 สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลด
2 กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลด
28 มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลด
26 เมษายน 2556 ดาวน์โหลด
13 กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลด
3 กรกฎาคม 2555 ดาวน์โหลด
6 มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลด
18 พฤษภาคม 2555 ดาวน์โหลด
17 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด
13 ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลด
2 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด
13 มกราคม 2554 ดาวน์โหลด
15 ธันวาคม 2553 ดาวน์โหลด
15 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลด
2 เมษายน 2553 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2553 ดาวน์โหลด
3 มีนาคม 2553 ดาวน์โหลด
22 มกราคม 2553 ดาวน์โหลด
8 มกราคม 2553 ดาวน์โหลด
9 พฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลด
29 กันยายน 2552 ดาวน์โหลด
3 กรกฎาคม 2552 ดาวน์โหลด
8 มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลด
10 กุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2551 ดาวน์โหลด
29 กันยายน 2551 ดาวน์โหลด
17 กันยายน 2551 ดาวน์โหลด
4 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
22 พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลด
20 พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลด
7 พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลด
11 เมษายน 2551 ดาวน์โหลด
17 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด
6 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
23 พฤศจิกายน 2550 ดาวน์โหลด
10 ตุลาคม 2550 ดาวน์โหลด
13 กรกฎาคม 2550 ดาวน์โหลด
9 พฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลด
1 พฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลด
19 เมษายน 2550 ดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2550 ดาวน์โหลด
31 ธันวาคม 2549 ดาวน์โหลด
1 ธันวาคม 2549 ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2549 ดาวน์โหลด
1 กรกฎาคม 2549 ดาวน์โหลด
7. Trade Services 17 พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลด
19 กันยายน 2555 ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลด
28 ธันวาคม 2550 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2550
27 สิงหาคม 2550 ดาวน์โหลด
1 ธันวาคม 2549 ดาวน์โหลด
8. สินเชื่อส่วนบุคคล ตารางอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ 16 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลด
23 สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลด
28 กันยายน 2553 ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลด
3 กรกฎาคม 2552 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2551 ดาวน์โหลด
8.1 สินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับประเภทวงเงินพิเศษส่วนบุคคล 23 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
4 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
20 พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลด
29 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
11 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
1 พฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2550 ดาวน์โหลด
31 ธันวาคม 2549 ดาวน์โหลด
1 สิงหาคม 2549 ดาวน์โหลด
8.2 สินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อบุคคล 23 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
4 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
20 พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลด
11 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
1 พฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2550 ดาวน์โหลด
31 ธันวาคม 2549 ดาวน์โหลด
1 สิงหาคม 2549 ดาวน์โหลด
8.3 สินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อสมาร์ทแคช 23 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
4 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
20 พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลด
29 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
11 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
1 พฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2550 ดาวน์โหลด
31 ธันวาคม 2549 ดาวน์โหลด
1 สิงหาคม 2549 ดาวน์โหลด
8.4 สินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อบุคคลรายย่อย 19 กันยายน 2551 ดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2550 ดาวน์โหลด
31 ธันวาคม 2549 ดาวน์โหลด
1 สิงหาคม 2549 ดาวน์โหลด
8.5 สินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับประเภทวงเงินสแตนด์บายแคช 23 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
4 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
20 พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลด
29 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
11 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
1 พฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลด
9. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ  
9.1 บัตรเครดิต 1 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด
16 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด
8 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลด
23 สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลด
1 กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลด
27 ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลด
29 มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลด
15 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลด
17 กันยายน 2553 ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลด
17 สิงหาคม 2552 ดาวน์โหลด
3 กรกฎาคม 2552 ดาวน์โหลด
4 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด
4 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด
25 มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลด
29 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
1 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2550 ดาวน์โหลด
1 กรกฎาคม 2550 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2550 ดาวน์โหลด
26 มีนาคม 2550 ดาวน์โหลด
1 มีนาคม 2550 ดาวน์โหลด
31 ธันวาคม 2549 ดาวน์โหลด
8 กันยายน 2549 ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2549 ดาวน์โหลด
9.2 วงเงินสมาร์ทเซฟวิ่งส์พลัส 13 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลด
9.3 วงเงินพิเศษสมาร์เซฟวิ่งส์ 13 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลด
10. อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ของสินเชื่อรถยนต์ 18 สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลด
1 เมษายน 2553 ดาวน์โหลด
29 กันยายน 2552 ดาวน์โหลด
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed