ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ณ ปัจจุบัน

  ชื่อประกาศ เริ่มใช้บังคับ ดาวน์โหลด
1. ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  
  1.1 บุคคลธรรมดา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 1 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด
  1.2 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate & Institutional Banking Clients) 15 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด
2. 2.1 ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 1 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด
  2.2 ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 15 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลด
  2.3 ตารางเงื่อนไขและ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 15 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลด
3. ตารางอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน 24 สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลด
4. ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 2 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
5. ค่าธรรมเนียมของธนาคาร หมวดบริการด้านเงินฝากและค่าบริการอื่นๆ  
  5.1 บุคคลธรรมดา 21 มกราคม 2560 ดาวน์โหลด
  5.2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 21 มกราคม 2560 ดาวน์โหลด
  5.3 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate & Institutional Banking Clients) 23 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
6. ตารางอัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ 16 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด
7. Trade Services 15 ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลด
8. สินเชื่อส่วนบุคคล ตารางอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ 16 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด
9. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ  
  9.1 บัตรเครดิต 1 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด
10. อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ของสินเชื่อรถยนต์ 18 สิงหาคม 2553 ดาวน์โหลด

คลิ๊กดูประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอดีตได้ที่นี่

ถาม-ตอบ

ทางเลือกในการทำธุรกรรม
บัญชีเงินฝาก
สินเชื่อ

แบบฟอร์มที่นิยมค้นหา

แบบฟอร์มใบสมัครทั้งหมด
แบบฟอร์มใบสมัครบัตรเครดิต
แบบฟอร์มหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อโดยระบบอัตโนมัติ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ประกาศธนาคาร
ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
ข้อสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าบุคคล
คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวในการเยี่ยมชมเว็บไซต์
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอดีตของ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอดีตของ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน
ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอดีตของ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพมหานคร

เครื่องมือช่วยเหลือ

เอทีเอ็มและสาขา
เครื่องมือคำนวณสินเชื่อบ้าน

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed