ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ณ ปัจจุบัน

  ชื่อประกาศ เริ่มใช้บังคับ ดาวน์โหลด
1. ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  
  1.1 บุคคลธรรมดา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) - -
  1.2 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate & Institutional Banking Clients) 25 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
2. 2.1 ตารางอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 25 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
  2.2 ตารางอัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 25 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
  2.3 ตารางเงื่อนไขและ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 25 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
3. ตารางอัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน 1 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
4. ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 25 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
5. ค่าธรรมเนียมของธนาคาร หมวดบริการด้านเงินฝากและค่าบริการอื่นๆ  
  5.1 บุคคลธรรมดา - -
  5.2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) - -
  5.3 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate & Institutional Banking Clients) 9 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
6. ตารางอัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่น ๆ - -
7. Trade Services 25 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
8. สินเชื่อส่วนบุคคล ตารางอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงินอาจเรียกได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ - -
9. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ  
  9.1 บัตรเครดิต - -
10. อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ของสินเชื่อรถยนต์ - -

คลิ๊กดูประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอดีตได้ที่นี่

Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed