รับภาระเงินกู้คงเหลือแทนคุณ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน

รายละเอียด

“รับภาระเงินกู้คงเหลือแทนคุณ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน”

คือ โครงการประชีวิต ที่มอบความคุ้มครองด้านการประกันชีวิตเพื่อที่อยู่อาศัย หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก่อนการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านสิ้นสุดลง โครงการประกันชีวิตจะรับภาระเพื่อชำระเงินกู้คงเหลือแทนคุณ เพียงคุณตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการ คุณก็จะมั่นใจได้ว่าบ้านจะเป็นทรัพย์สินของครอบครัวคุณตลอดไป

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านของธนาคารเท่านั้น

ความคุ้มครอง

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี รวมถึงทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ทั้งจากการเจ็บป่วย หรือจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก สิทธิพิเศษสำหรับคุณ…

  • เบี้ยประกันภัยต่ำ และชำระเบี้ยประกัยภัยเพียงครั้งเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาประกันภัย*
  • สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองตามความต้องการตั้งแต่ 5-30 ปี หรือตามระยะเวลาสินเชื่อ**
  • เบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

* จำนวนทุนประกันภัยจะลดลง และสอดคล้องกับเงินกู้ที่ผ่อนชำระ ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุด ผู้เอาประกันภัยควรเลือกทำประกันภัยเท่ากับภาระเงินกู้เริ่มแรก
** ความคุ้มครองเป็นจำนวนเงินทดแทนเพื่อชำระเงินกู้ที่เหลือแทนผู้เอาประกันภัยหรือทายาท (ตามตารางคำนวณความคุ้มครอง ณ ขณะนั้น)

สมัครวันนี้!! เพื่อความอุ่นใจที่คุณจะได้รับ เพื่อให้บ้านเป็นของครอบครัวคุณตลอดไป…… .

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุระหว่าง 20 – 60 ปี
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงผู้นำเสนอแผนการประกันภัย ซึ่งธนาคารฯเห็นว่ามีประโยชน์ให้แก่ท่านที่เป็นลูกค้าของธนาคารฯเท่านั้น ธนาคารฯมิได้มีนิติสัมพันธ์โดยตรงใดๆกับบริษัทประกันภัยและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่รับประกันภัยแต่อย่างใด ท่านมีสิทธิ์จะเอาประกันภัยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้หากท่านประสงค์จะเอาประกันภัยจะเป็นการประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันภัยเท่านั้น

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

พรูสมาร์ท รีไทร์เมนท์ 390

อายุ 60 – 85 ปี รับเงินบำนาญปีละ 15% ของทุนประกันภัย รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 390% ของทุนประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม »
พรูเอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์ ไลฟ์

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed