สนใจติดต่อแผนกรับประกันภัยรถยนต์ โทรศัพท์หมายเลข 02-724-6299

รายละเอียด

หากคุณกำลังมองหาการประกันภัยรถยนต์ ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม และมีศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ธนาคารฯ ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ใคร่ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการ จากบริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำ 4 บริษัท อาทิ วิริยะประกันภัย, สินมั่นคงประกันภัย, ประกันภัยไทยวิวัฒน์ และ MSIG เพื่อตอบทุกความต้องการเพื่อรถยนต์ของคุณได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ - "ประกัน พรบ."
  • เป็นการประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที พร้อมเป็นหลักประกันแก่สถานพยาบาลทุกแห่งว่าได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ให้การรักษาแก่ผู้ประสบภัยจากรถ
2. ประกันภัยภาคสมัครใจ

การประกันภัยประกันภัยรถยนต์ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างผู้เอาประกัน และบริษัทประกันภัย โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความต้องการที่เหมาะสมของผู้เอาประกันภัย

2.1 กรมธรรม์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครอง

  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

2.2 กรมธรรม์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครอง

  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

2.3 กรมธรรม์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก

  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

*** สนใจติดต่อแผนกรับประกันภัยรถยนต์ โทรศัพท์หมายเลข 02-7246299.


ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงผู้นำเสนอแผนการประกันภัย ซึ่งธนาคารฯเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านที่เป็นลูกค้าของธนาคารฯ เท่านั้น ธนาคารฯมิได้มีนิติสัมพันธ์โดยตรงใดๆกับบริษัทประกันภัยและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่รับประกันภัยแต่อย่างใด ท่านมีสิทธิ์จะเอาประกันภัยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้หากท่านประสงค์จะเอาประกันภัยจะเป็นการประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันภัยเท่านั้น

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

MRTA

โครงการประชีวิต ที่มอบความคุ้มครองด้านการประกันชีวิตเพื่อที่อยู่อาศัย หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก่อนการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านสิ้นสุดลง

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกันอัคคีภัย

เพราะความหมายของบ้าน มีมากกว่าแค่เป็นที่พักอาศัย แต่หมายถึงความสุขและอนาคตที่มั่นคงของท่านและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed