เพื่อให้คุณอุ่นใจ มั่นใจตลอดเวลา ด้วยประกันอัคคีภัย จาก บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี (ประกันภัย) ประเทศไทย จำกัด คุ้มครองบ้านคุณ จากอุบัติภัยที่ไม่คาดฝัน

รายละเอียด

เงื่อนไขการรับประกัน
  • เพราะความหมายของบ้าน มีมากกว่าแค่เป็นที่พักอาศัย แต่หมายถึงความสุขและอนาคตที่มั่นคงของท่านและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
  • เพื่อให้คุณอุ่นใจ มั่นใจตลอดเวลา ด้วยประกันอัคคีภัย จาก บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี (ประกันภัย) ประเทศไทย จำกัด คุ้มครองบ้านคุณ จากอุบัติภัยที่ไม่คาดฝัน
ความคุ้มครอง
  • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ภัยเปียกน้ำ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ และภัยจากควัน
ทรัพย์สินที่คุ้มครอง
  • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) หมายความถึง บ้าน ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับที่อยู่อาศัย โรงรถและอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้ เรือนครัว เป็นต้น กำแพงรั้ว ประตู รวมทั้งส่วนที่ปรับปรุงต่อเติม ที่อยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม
สิ่งที่ไม่คุ้มครอง
  • อาคารไม้ล้วน (สิ่งปลูกสร้างชั้น 3 )
  • เงิน ทอง ธนบัตร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารสำคัญ สมุดบัญชี โบราณวัตถุ ภาพเขียน อัญมณี แหวน สร้อย เป็นต้น
  • อาคารที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรืออาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงผู้นำเสนอแผนการประกันภัย ซึ่งธนาคารฯเห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านที่เป็นลูกค้าของธนาคารฯเท่านั้น ธนาคารฯมิได้มีนิติสัมพันธ์โดยตรงใดๆกับบริษัทประกันภัยและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่รับประกันภัยแต่อย่างใด ท่านมีสิทธิ์จะเอาประกันภัยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้หากท่านประสงค์จะเอาประกันภัยจะเป็นการประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันภัยเท่านั้น

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

การประกันภัยรถยนต์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนำเสนอการประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม และมีศูนย์ซ่อมมาตรฐานชั้นนำ 4 บริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม »
MRTA

โครงการประชีวิต ที่มอบความคุ้มครองด้านการประกันชีวิตเพื่อที่อยู่อาศัย หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก่อนการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านสิ้นสุดลง

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed