365 วัน มอบความห่วงใยไม่มีวันหยุด เพียง 8 บาทต่อวันเพื่อลูกรัก

รายละเอียด

เงื่อนไขการรับประกัน
  • เสนอขายบุตร ที่มีอายุแรกเข้า 1 - 15 ปี
  • ระยะเวลารอคอย 30 วัน
  • มีคำถามสุขภาพ
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
  • การชดเชยรายได้ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
  • การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากการเจ็บป่วยด้วย 7 โรคตามฤดูกาล ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่, โรคปวดบวม, โรคอีสุกอีใส, โรคหัด, โรคไข้รากสาดน้อยหรือไข้ไทฟอยด์, โรคไข้เลือดออก และโรคมาลาเรีย
  • การชดเชยรายได้ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ (ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
  • การชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • การชดเชยเงินปลอบขวัญ สำหรับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ไม่น้อยกว่า 10 วันติดต่อกัน)
เบี้ยประกันภัย
  • เพียง 229 บาทต่อเดือน โดยสามารถเลือกจ่ายเป็นรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน หรือรายปีสำหรับการจ่ายเบี้ยประกันภัย ด้วยเครดิตการ์ด*

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

MRTA

โครงการประชีวิต ที่มอบความคุ้มครองด้านการประกันชีวิตเพื่อที่อยู่อาศัย หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก่อนการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านสิ้นสุดลง

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกันอัคคีภัย

เพราะความหมายของบ้าน มีมากกว่าแค่เป็นที่พักอาศัย แต่หมายถึงความสุขและอนาคตที่มั่นคงของท่านและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed