1 แผนแบ่งเบาภาระยามเกษียณ 2 ความคุ้มครองสุขภาพและชีวิต ถึงอายุ 80 ปี

รายละเอียด

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

Benefit Table

ความคุ้มครองกรณีชดเชยค่ารักษาพยาบาล

 • บริษัทฯ ชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามแผนที่เลือก โดยผลประโยชน์ค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลเป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่

 • อายุครบ 80 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัยหลักตามแผนที่เลือก

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต*

 • บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100 % ของทุนประกันภัยหลักตามแผนที่เลือก

* ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : ตามผลประโยชน์ (ร้อยละของทุนประกันภัย) ข้างต้นหรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ถ้ามี)

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ การนำเบี้ยประกันภัยมาลดหย่อนภาษีเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุรับประกันภัย : 20 - 55 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ : ถึงอายุ 60 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 80 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน** และรายเดือน

**สำหรับแผนตั้งแต่ 1200 เป็นต้นไป

สิทธิความคุ้มครองเพิ่มเติมที่สามารถเลือกซื้อได้
 • คุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุ (อบ.1, อบ.2 และ อบ.3) ภัยจลาจลและฆาตกรรม
 • รับเงินชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 • รับเงินชดเชยรายวันพิเศษกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 • คุ้มครอง 18 โรคร้ายแรง (ตามคำจำกัดความของบริษัทฯ)

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

พรูสมาร์ท แพลนเนอร์

สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม »
พรูพีเอ พลัส

แผนประกันชีวิตเพื่อคุ้มครอง

รายละเอียดเพิ่มเติม »
PRU พีเอ คลาสสิค

แผนประกันชีวิตเพื่อคุ้มครอง

รายละเอียดเพิ่มเติม »
พรูสไมล์ โพรเท็คชั่น

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 100% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed