1 แผนสำหรับความสุขในวัยเกษียณ จ่ายเพียง 7 ปี คุ้มครองจนอายุ 80 ปี

รายละเอียด

ผลประโยชน์

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่*

 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี รับเงินคืน 30% ของทุนประกันภัย
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 70 ปี รับเงินคืน 30% ของทุนประกันภัย
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 80 ปี รับเงินคืน 40% ของทุนประกันภัย
 • รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย

Benefit

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต*

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 - อายุ 80 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100% ของทุนประกันภัยหรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ถ้ามี)

*ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่: รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้การนำเบี้ยประกันภัยมาลดหย่อนภาษีเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุรับประกันภัย: 1 เดือน – 50 ปี
 • ทุนประกันภัย: 100,000 บาท
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ: 7 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ถึงอายุ 80 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี, ราย 6 เดือน, รายเดือน
สิทธิความคุ้มครองเพิ่มเติมที่สามารถเลือกซื้อได้
 • คุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุ (อบ.1, อบ.2 และ อบ.3) ภัยจลาจลและฆาตกรรม
 • รับเงินชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 • รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

พรูสมาร์ท รีไทร์เมนท์ 390

อายุ 60 – 85 ปี รับเงินบำนาญปีละ 15% ของทุนประกันภัย รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 390% ของทุนประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม »
พรูสไมล์ รีไทร์เมนท์ 390

อายุ 60 – 85 ปี รับเงินบำนาญปีละ 15% ของทุนประกันภัย รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 390% ของทุนประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed