จ่ายเบี้ยฯ สั้น 6 ปี คุ้มครองนาน 12 ปี รับเงินคืน 628% ของทุนประกันภัย (ไม่รวมเงินปันผลฯ)

รายละเอียด

ผลประโยชน์

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่*

 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 6 รับเงินคืนปีละ 12% ของทุนประกันภัย
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 - 11 รับเงินคืนปีละ 24% ของทุนประกันภัย
 • สิ้นปีกรมธรรรม์ที่ 12 รับเงินคืน 436% ของทุนประกันภัย
 • *ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่: รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
  รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 563% ของทุนประกันภัย และรับเงินปันผลตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ

Benefit

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต**

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 105% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 2 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 210% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 315% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 420% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5 - 10 บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 525% ของทุนประกันภัย

*รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
**ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ถ้ามี))

บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญา โดยจะพิจารณาตามผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับแบบประกันภัยนี้

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้การนำเบี้ยประกันภัยมาลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุรับประกันภัย : 1 เดือน - 55 ปี
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท ทุนประกันภัยสูงสุด : 5,000,000 บาท
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ : 6 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 12 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

พรูพริวิเลจ เซฟวิ่งส์

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 240% ของทุนประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม »
พรูซิเคียวร์ ลิงค์ – ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

2 ผลิตภัณฑ์ในหนึ่งเดียว ให้คุณสามารถบริหารการลงทุน และยังมอบความคุ้มครองชีวิต พร้อมเงินชดเชยฯ ไม่น้อยกว่า 125% ของเบี้ยประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม »
พรูเพรสทีจ

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 666% ของทุนประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed