แผนความคุ้มครอง ชำระเบี้ยฯ สั้น 7 ปี รับคืน 5% ของทุนประกันภัยทุก 2 ปี รับคืนรวม 240% ของทุนประกันภัยตลอดสัญญา

รายละเอียด

ผลประโยชน์

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่*

 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 รับเงินคืนปีละ 5% ของทุนประกันภัย
 • สิ้นปีกรมธรรรม์ที่ 15 รับเงินคืน 205% ของทุนประกันภัย
 • *ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่: รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
  รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 240% ของทุนประกันภัย

Benefit

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต**

 • บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 200% ของทุนประกันภัยหรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ถ้ามี)

*ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่: รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
**ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต : ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น หรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ถ้ามี)

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้การนำเบี้ยประกันภัยมาลดหย่อนภาษีเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุรับประกันภัย : 1 เดือน - 70 ปี
 • ทุนประกันภัย : ขั้นต่ำ 150,000 บาท
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ : 7 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 15 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
สิทธิความคุ้มครองเพิ่มเติมที่สามารถเลือกซื้อได้
 • คุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุ (อบ.1, อบ.2 และ อบ.3) ภัยจลาจลและฆาตกรรม
 • รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม
 • รับเงินชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 • รับเงินชดเชยรายวันพิเศษกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 • 18 คุ้มครอง 18 โรคร้ายแรง (ตามคำจำกัดความของบริษัทฯ)
 • ยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

พรูซิเคียวร์ ลิงค์ – ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

2 ผลิตภัณฑ์ในหนึ่งเดียว ให้คุณสามารถบริหารการลงทุน และยังมอบความคุ้มครองชีวิต พร้อมเงินชดเชยฯ ไม่น้อยกว่า 125% ของเบี้ยประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม »
พรูเพรสทีจ

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 666% ของทุนประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม »
พรูพรีเมียร์ พลัส (มีเงินปันผล)

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 563% ของทุนประกันภัย และรับเงินปันผลตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed