ชำระเบี้ยฯ สั้น 5 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี รวมรับเงินบำนาญคืน 390% ของทุนฯ

รายละเอียด

ผลประโยชน์

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่*

  • อายุ 60-85 ปี รับเงินบำนาญปีละ 15% ของทุนประกันภัย
  • รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 390% ของทุนประกันภัย

Benefit

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต**

  • อายุน้อยกว่า 60 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 200% ของทุนประกันภัย
  • อายุ 60 - 74 ปี บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเท่ากับเงินบำนาญรายปีที่ยังไม่ได้รับคืนตามที่บริษัทฯ การันตี***

*ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตอยู่: รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้น
**ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต: ตามร้อยละของทุนประกันภัยข้างต้นหรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์(ถ้ามี)
***ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กองทุน สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือกองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ต้องไม่เกิน 500,000 บาทในปีภาษีเดียวกัน ทั้งนี้การนำเบี้ยประกันภัยมาลดหย่อนภาษีเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • อายุรับประกันภัย : 20 - 55 ปี
  • ทุนประกันภัย : ขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ : 5 ปี
  • ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 85 ปี
  • ชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

พรูสไมล์ รีไทร์เมนท์ 390

อายุ 60 – 85 ปี รับเงินบำนาญปีละ 15% ของทุนประกันภัย รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 390% ของทุนประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม »
พรูเอ็กซ์ตร้า เซฟวิ่งส์ ไลฟ์

รวมรับเงินคืนตลอดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed