อุ่นใจกับความคุ้มครอง 15 ปี ชำระดอกเบี้ยฯ 10 ปี รับคืน 100% ของเบี้ยฯ* เมื่อครบสัญญา

พรูสไมล์ โพรเท็คชั่น 10/5

Benefit

พรูสไมล์ โพรเท็คชั่น 15/10

Benefit

ผลประโยชน์

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่

  • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของเบี้ยประกันภัย*ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
  • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของเบี้ยประกันภัย* ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

  • บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนไม่น้อยกว่า 100% ของทุนประกันภัยหรือตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ (ถ้ามี)

กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร**

  • บริษัทฯ ชดเชยค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัยทุพพลภาพฯ (เงื่อนไขความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)

* เบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีของกรมธรรม์หลัก
** รับประกันภัยอายุ 17 - 55 ปี เบี้ยฯ ปรับเพิ่มตามอายุ และสามารถเลือกรับความคุ้มครองได้ภายในระยะเวลาชำระเบี้ยฯ เท่านั้น

เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้การนำเบี้ยประกันภัยมาลดหย่อนภาษีเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

เงื่อนไขการรับประกันภัย
insure-pru-smile-protectionn-benefit-condition

โทรหาเรา

ติดต่อบริการทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1595

ติดต่อเรา

อีกทางเลือก กรุณากรอกแบบฟอร์ม ให้ทางธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อเรา »
คำชมเชย / ข้อร้องเรียน »

ที่ตั้งของธนาคาร

ค้นหาสาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา »

คุณน่าจะสนใจ

พรูพีเอ พลัส

แผนประกันชีวิตเพื่อคุ้มครอง

รายละเอียดเพิ่มเติม »
PRU พีเอ คลาสสิค

สแผนประกันชีวิตเพื่อคุ้มครอง

รายละเอียดเพิ่มเติม »
พรูเอ็นชัวร์ ไลฟ์

อายุครบ 80 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัยหลักตามแผนที่เลือก

รายละเอียดเพิ่มเติม »
พรูสมาร์ท โพรเท็คชั่น

แผนประกันชีวิตเพื่อคุ้มครอง

รายละเอียดเพิ่มเติม »
Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed