สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดปฏิเสธข้อกล่าวอ้าง ตามที่ปรากฏในคำสั่งซึ่งออกโดย ผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินแห่งมลรัฐนิวยอร์ก

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555

วันที่ 6 ส.ค. 2555 (ลอนดอน) - กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ด อ้างถึงคำสั่งโดยผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินแห่งมลรัฐนิวยอร์ก (DFS) และขอยืนยันปฎิเสธข้อกล่าวอ้างตามที่ปรากฏในคำสั่งซึ่งออกโดย DFS

ที่ผ่านมา ธนาคารฯ รายงานการตรวจสอบด้านการกากับดูแลการปฏิบัติงาน และหารือกับหน่วยงานผู้กำกับดูแลต่างๆ ได้แก่ ผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินแห่งมลรัฐนิวยอร์ก (DFS) กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างชาติ ธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก รวมทั้งศาลอัยการแห่งนิวยอร์ก โดยข้อมูลต่างๆ ถูกเปิดเผยในรายงานประจำปี 2553, 2554 และล่าสุดรายงานงบการเงินระหว่างกาลปี 2555 ในส่วนการควบคุมความเสี่ยง หน้าที่ 21 ภายใต้หัวข้อการเปลี่ยนแปลงข้อกำกับดูแลและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

เมื่อเดือนมกราคม 2553 ธนาคารฯ ได้ติดต่อหน่วยงานผู้ดูแลต่างๆ รวมถึง DFS และแจ้งว่า ธนาคารฯ ได้ทบทวนธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินดอลลาร์ที่ผ่านมาในอดีต รวมถึงตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรการ คว่าบาตรที่สหรัฐมีต่อประเทศอื่นๆ รายงานดังกล่าวมุ่งเน้นที่ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านในช่วงปี 2544 - 2550 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง U-turn framework* ที่หน่วยงานผู้กำกับดูแลได้กำหนดขึ้น เพื่อให้ประเทศอื่นๆ ทำการค้ากับอิหร่านได้โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์ โดยมีคณะกรรมการ และที่ปรึกษาจากภายนอกเป็นผู้จัดเตรียมรายงาน ธนาคารฯ พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารฯ สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่หน่วยงานผู้กำกับดูแล และยังคอยแจ้งผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจสอบดังกล่าวประกอบด้วยเอกสารต่างๆ และบทสัมภาษณ์กว่าหนึ่งพันหน้า รวมทั้งการวิเคราะห์การตรวจสอบการชำระเงินราว 150 ล้านครั้ง

ธนาคารฯ ไม่เชื่อว่าคำสั่งที่ออกโดย DFS นั้นจะสะท้อนความจริงทั้งหมด จากบทวิเคราะห์ซึ่งธนาคารฯ ได้เปิดเผยแก่ผู้กำกับดูแลในสหรัฐฯ ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ธนาคารฯ ได้ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบอย่างเข้มงวดต่อมาตรการคว่ำบาตรในสหรัฐฯ ตลอดจนกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินที่ย้อนกลับมาในสหรัฐฯ ตามที่เราได้เปิดเผยต่อหน่วยงานผู้กากับดูแล ธุรกรรมกว่าร้อยละ 99.9 ที่เกี่ยวกับอิหร่านมีความสอดคล้องกับกฏระเบียบว่าด้วยธุรกรรมแบบยูเทิร์น* ในขณะที่ธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ กฏระเบียบดังกล่าวมีมูลค่าไม่ถึง 14 ล้านเหรียญสหรัฐ

ธนาคารฯ เชื่อว่าการตีความที่ปรากฏในคำสั่งของ DFS เกี่ยวกับกฏระเบียบที่กล่าวถึงธุรกรรมแบบยูเทิร์น* ซึ่งเป็นกฏระเบียบที่ออกและควบคุมโดยรัฐบาลกลางนั้นมีความไม่ถูกต้องในเชิงกฎหมาย จากรายงานของธนาคารฯ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมในอิหร่านของธนาคารฯ ไม่พบว่ามีการจ่ายเงินให้กับกลุ่มใดๆ ที่ถูกระบุจากทางการสหรัฐฯ ในขณะนั้นว่าเป็นกลุ่มหรือองค์กรก่อการร้ายแม้แต่รายเดียว

ตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว ธนาคารฯ ได้ยุติการดำเนินธุรกิจใหม่กับลูกค้าชาวอิหร่านในทุกเงินสกุลแลกเปลี่ยน ธนาคารฯ ได้มีการนำเสนอต่อ DFS และผู้กำกับดูแลรายอื่นๆ ถึงความแข็งขันในการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร นับตั้งแต่ช่วงการเริ่มตรวจสอบจนถึงปัจจุบันนี้

ธนาคารฯ ได้มีส่วนร่วมในการหารืออย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ การหาทางออกในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการปกติ ด้วยความช่วยเหลือจากผู้กำกับดูแลดังกล่าวเป็นอย่างดี ธนาคารจึงรู้สึกประหลาดใจที่ได้รับคำสั่ง DFS เนื่องจากการหารือกับหน่วยงานกากับดูแลในประเด็นดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ เรามีความตั้งใจที่จะหารือประเด็นดังกล่าวกับ DFS เพื่อคัดค้านข้อกล่าวอ้างดังกล่าว

ธนาคารฯ ถือเป็นความรับผิดชอบอย่างจริงจัง และพยายามทุกวิถีทางที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และ กฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเชื่อมั่นดังกล่าว เราจึงเป็นฝ่ายริเริ่มให้มีการจัดทำรายงานและ ดึงหน่วยงานกำกับดูแลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ธุรกรรมแบบยูเทิร์น (U-turn Transaction) คือ ธุรกรรมที่อนุญาตให้ธนาคารสหรัฐฯ ดำเนิน ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านได้ โดยธุรกรรมทางการเงินดำเนินผ่านธนาคารต่างชาติทุกขั้นตอน

สำหรับข่าวภาษาอังกฤษ กรุณา คลิกที่นี่.

คำมั่นสัญญาจากเรา

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ดำเนินกิจการมากว่า 150 ปี ท่ามกลางการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของโลก เรามุ่งมั่นที่จะก้าวนำ เป็นแบบอย่างในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจทั่วโลกของเรา

พันธสัญญาของเรา Here for good

Here for good คือทุกสิ่งทุกอย่างที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเคยเป็น กำลังเป็น และจะเป็นในอนาคต เป็นคำมั่นของเราต่อการดำเนินงานในทุกที่ เพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินงานที่สูงอย่างสม่ำเสมอ

ค้นหาวิถีแห่ง Here for good

Back to Top

กล้าพูด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“ธนาคาร”) มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมทางด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์ที่เข้มงวดสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะส่วนหนึ่่งของคำมั่นสัญญานี้ ธนาคารได้มีโครงการ ‘กล้าพูด’ ซึ่งคุณสามารถแจ้งข้อกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านช่องทางนี้ได้ บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งข้อกังวลของโครงการกล้าพูดได้อย่างปลอดภัยผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์นี้ ซึ่งมีบุคคลภายนอกอย่าง ‘InTouch’ เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายแทนธนาคาร ตัวอย่างข้อกังวลที่สามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์นี้ได้แก่ข้อกังวลที่เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมบัญชีภายในองค์กร หรือการตรวจสอบ และข้อกังวลที่เกี่ยวกับการติดสินบนหรืออาชญากรรมทางธนาคารและการเงิน ข้อกังวลที่ได้รับแจ้งจะถูกส่งต่อไปยังทีมสืบสวนของธนาคารเพื่อทำการตรวจสอบ ไม่ควรแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางธนาคารของ SCB ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในขั้นแรก แต่ควรแจ้งผ่านเครือข่ายสาขาของ SCB ศูนย์ติดต่อประสานงาน ผู้จัดการความสัมพันธ หรือเว็บเพจ ‘ติดต่อเรา’

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทราบว่าไฮเปอร์ลิงก์นี้จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่่นในอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดย InTouch ซึ่งเป็นบริษัทอิสระที่ธนาคารแต่งตั้งให้ทำการสนับสนุนโครงการกล้าพูดนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกไปที่ลิงก์และเปิดหน้าต่างใหม่ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้ว คุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติมของเว็บไซต์ที่คุณจะเข้าชม

Proceed