คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

 

เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของคุณปลอดภัย ทั้งบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์มือถือ ธนาคารฯ ขอแนะนำให้คุณทำตามวิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้

พิมพ์ http://www.standardchartered.co.th ลงใน address bar โดยตรงทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจว่าคุณได้เข้าสู่เวบไซต์ของธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)ที่ถูกต้อง
รหัสผ่านของคุณควรจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างตัวเลขและตัวอักษร รหัสผ่านของคุณไม่ควรมีลักษณะเหมือนกับรหัสผู้ใช้ เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณ ควรจำรหัสผ่านของคุณ และไม่บันทึกข้อมูลรหัสผ่านไว้ที่ใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงในโทรศัพท์มือถือ ควรเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณอยู่เสมอ และไม่ควรเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่าน หรือเปิดช่องทางให้ผู้อื่นเข้าถึงรหัสผ่านของคุณได้ ไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของคุณกับผู้ใดทั้งสิ้น
ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทางการเงิน หรือบัตรเครดิต บนเวบไซต์ที่น่าสงสัยหรือไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่เปิดอีเมลล์ที่มีไฟล์แนบซึ่งส่งมาจากบุคคลที่คุณไม่รู้จัก หรือลงโปรแกรมใดๆ ซึ่งไม่ทราบที่มา ธนาคารจะไม่ส่งอีเมลล์ถึงคุณเพื่อขอรหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เป็นความลับทั้งสิ้น คุณไม่ควรตอบรับอีเมลล์ใดๆ ที่ขอรหัสผ่าน หรือเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่านของคุณให้กับผู้อื่นโดยเด็ดขาด  

ไม่ควรใช้งานบริการธนาคารออนไลน์โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอรกับเครือข่ายไร้สาย หรือ เครือข่ายที่ไม่รู้จัก และไม่ควรทำธุรกรรมผ่าน คอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น ในอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ หรือคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

กดปุ่มออกจากระบบทุกครั้งที่คุณใช้บริการธนาคารออนไลน์เสร็จสิ้น ไม่ควรกดปิดเบราเซอร์ (web browser) เท่านั้น
ควรมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของคุณมีการติดตั้งโปรแกรม anti-virus, anti-malware ล่าสุด และอัพเดทโปรแกรมหรือฐานข้อมูลไวรัสอยู่เสมอทันทีที่มีการแจ้งเตือน เพื่อป้องกันไวรัสชนิดใหม่ๆ ที่อาจทำอันตรายกับอุปกรณ์ของคุณ
ควรติดตั้งโปรแกรมไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของคุณโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต และควรมั่นใจว่ามีการอัพเดทโปรแกรมอยู่เสมอ ควรมั่นใจว่ามีการอัพเดทระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือของคุณอยู่เสมอ

ข้อควรระวังเพิ่มเติม

การใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

ควรมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของคุณมีการติดตั้งโปรแกรม anti-virus และมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไวรัสชนิดใหม่ๆ ที่อาจทำอันตรายกับอุปกรณ์ของคุณ
อัพเดทโปรแกรมและระบบปฏิบัติการอยู่เสมอทันทีที่มีการแจ้งเตือน
อัพเดทเบราเซอร์ที่ใช้งานบริการธนาคารออนไลน์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากไวรัส หรือโทรจันชนิดใหม่ๆ

เพื่อความปลอดภัยอีกขั้นควรป้องกันอุปกรณ์ที่ใช้งานบริการธนาคารออนไลน์ ด้วยรหัสที่เดาได้ยาก

ควรตั้งรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อเนตเวิร์กแบบไร้สาย เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ใช้เนตเวิร์กที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าใช้เนตเวิร์กแบบไร้สายของคุณ ควรอนุญาตให้เฉพาะอุปกรณ์ที่มีการลงทะเบียนตรวจสอบ เชื่อมต่อเนตเวิร์กแบบไร้สายของคุณเท่านั้น

การรักษาข้อมูลของคุณ

โปรดระวัง! อีเมลล์หลอกลวงหรือ เวบไซต์เลียนแบบที่ออกแบบให้ลูกค้าเข้าใจผิด โดยมีจุดประสงค์เพื่อล่อลวงให้ผู้รับเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลทางบัญชี รหัสเอทีเอ็ม ซึ่งสามารถนำไปกระทำการทุจริตต่อไปได้ ด้วยการให้คุณตอบกลับอีเมลล์ หรือทำรายการเชื่อมโยงไปยังเวบไซต์อื่นๆ ที่ดูน่าเชื่อถือ อีเมลล์ดังกล่าวอาจหลอกล่อและทำให้ผู้รับกลัวด้วยคำพูดต่างๆ เช่น "รหัสผู้ใช้ของคุณถูกล้อค", "บัตรเครดิตของคุณถูกยกเลิก", "เรากำลังทำการอัพเดทซอฟท์แวร์ กรุณายืนยันข้อมูลของคุณ" และอื่นๆ เหยื่อของการโจรกรรมทางข้อมูลเหล่านี้จะส่งข้อมูลส่วนตัวกลับไป ทำให้ phishers สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปกระทำการทุจริตเช่น ถอนเงิน หรือใช้บัตรเครดิตการ์ดของคุณ 

ไม่เปิดอีเมลล์ที่มีไฟล์แนบซึ่งส่งมาจากบุคคลที่คุณไม่รู้จัก หรือลงโปรแกรมใดๆ ซึ่งไม่ทราบที่มา ธนาคารจะไม่ส่งอีเมลล์ถึงคุณเพื่อขอรหัสผ่าน,เบอร์โทรศัพท์, วันเดือนปีเกิด, เลขที่บัตรประชาชน,รหัส PIN, หมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เป็นความลับทั้งสิ้น คุณไม่ควรตอบรับอีเมลล์ใดๆ ที่ขอรหัสผ่าน หรือเปิดเผยข้อมูลรหัสผ่านของคุณให้กับผู้อื่นโดยเด็ดขาด  
เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากแฮกเกอร์ คุณควรตั้งรหัสผ่านที่ เดาได้ยาก ควรตั้งรหัสผ่านที่ผสมด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตัวอักษรและตัวเลขและอักขระพิเศษ
ระมัดระวังในการใช้สื่อออนไลน์ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป
คุณควรตั้งรหัสผ่านในอีเมลล์ส่วนตัวที่เดาได้ยาก และควรเปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอ
ไม่ควรใช้รหัสผ่านเดียว ในบริการธนาคารออนไลน์, อีเมลล์ส่วนตัว และสื่อสังคมออนไลน์
ผู้ไม่หวังดีสามารถขโมยข้อมูลจากเอกสารสำคัญเช่นใบแจ้งยอด ควรเก็บเอกสารในที่ปลอดภัยหรือเปลี่ยนเป็น eStatement เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น