สิทธิประโยชน์พิเศษ ที่ออกแบบให้สอดคล้อง กับความต้องการของท่านโดยเฉพาะ

สิทธิประโยชน์พิเศษ ที่ออกแบบให้สอดคล้อง กับความต้องการของท่านโดยเฉพาะ

ในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกบริการธนาคารพิเศษ ท่านจะได้อภิสิทธิ์ในการรับสิทธิประโยชน์มากมายที่จัดสรรให้ตรงกับความต้องการของท่านโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในสัมพันธ์อันดีของท่านที่มีต่อธนาคารฯ เราทราบดีว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของท่าน จึงขอมอบสิทธิประโยชน์ส่วนหนึ่งให้แก่สมาชิกในครอบครัวของท่านด้วย

คำประกาศความเสี่ยง
การลงทุนมีความเสี่ยง ราคาของหน่วยลงทุนมีโอกาสสูงขึ้นหรือลดลง รวมทั้งอาจเกิดภาวะขาดทุนได้ การลงทุนนั้นอาจสูญเปล่า และผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปนั้นกลับคืน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อภิสิทธิ์พิเศษ

ในฐานะผู้ช่วยทางการเงินของท่าน ธนาคารฯ ขอเสนออภิสิทธิ์พิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไว้บริการท่าน

สิทธิประโยชน์ อภิสิทธิ์พิเศษ
1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเงินฝากประจำ - รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่สูงกว่าลูกค้าทั่วไป
2. บัตร ATM สมาชิกบริการธนาคารพิเศษ (วีซ่าเดบิต) - ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
- ทำรายการถอนเงินสูงสุด 150,000 บาทต่อวัน จากตู้เอทีเอ็มกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศ
- ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ VISA ทั่วโลก
3. บัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (การสมัครบัตรและอนุมัติบัตรขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด) - ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุการเป็นสมาชิกบริการธนาคารพิเศษ ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม 4 ใบ
- รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม ณ ร้านค้าในประเทศ ฮ่องกง และสิงคโปร์ เช่นเดียวกับลูกค้าบัตรเครดิตในประเทศนั้นๆ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
4. สมุดเช็ค - สมุดเช็คจำนวน 10 ฉบับฟรี สำหรับสมาชิกใหม่
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับสมุดเช็คเล่มต่อไป ชำระเพียงค่าอากรแสตมป์ 3 บาท ต่อฉบับ
5. บัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์ - สามารถเปิดบัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์ปกติได้โดยไม่ต้องมีจำนวนเงินขั้นต่ำ
6. ค่าธรรมเนียมเช็คคืน - ยกเว้นค่าธรรมเนียมสูงสุด 250 บาท
7. บริการแคชเชียร์เช็ค - ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการ
8. บริการเช็คของขวัญ - ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการ
9. บริการออกจดหมายรับรอง - ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการ
10. บริการโอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์ - ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการ
11. บริการโอนเงินออกระหว่างประเทศ - ยกเว้นค่าธรรมเนียม Commission และ Telex เมื่อโอนเงินไปยังธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในต่างประเทศ
12. บริการวงเงินเบิกเกินบัญชี - อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการ
13. บริการตู้นิรภัย - ส่วนลดค่าบริการรายปี 60%
14. บริการโอนเงินชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น - ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการ
15. ค่ารักษาบัญชีกรณียอดเงินฝากต่ำกว่าที่ธนาคารฯ กำหนด - ยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์ปกติ
16. ค่าธรรมเนียมในการออกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เล่มใหม่ หรือออกใบรับฝากบัญชีเงินฝากประจำ กรณีสูญหาย / ถูกขโมย - ยกเว้นค่าธรรมเนียม
17. รับส่วนลดและซื้อเงินตราต่างประเทศที่บูธ Travelex ทั่วโลก - รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก http://www.travelex.com/rewardscard
18. บริการสินเชื่อบ้าน - ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการประเมิน และค่าธรรมเนียมผู้ดำเนินการทางกฎหมายในการจำนองที่กรมที่ดิน

หมายเหตุ: ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ ยกเลิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของท่าน

ส่งความขอบคุณถึงครอบครัว และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกในครอบครัว

เราทราบดีว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับท่าน จึงถือว่าครอบครัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราด้วย ซึ่งเราให้ความมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการธนาคารที่สมบูรณ์แบบจากเรา

Back to Top